Måndagen den 22 maj 2017 - klockan 17:19Väder Göteborg


Väder Stockholm


Väder Malmö

ABB tar hem genombrottsorder på transformatorer för hållbar tågtrafik i Österrike


2017-03-30

Bild: ABB

Bombardier använder ABB:s innovativa Effilight®-traktionstransformatorer för att sänka energiförbrukningen och utvidga järnvägsnätet

ABB har fått en order från Bombardier Transportation på 42 takmonterade Effilight® -traktionstransformatorer till sin TALENT 3-plattform för elmotorvagnar. Ordern är den första internationella kommersiella framgången för den nyligen lanserade Effilight-transformatorn och ingår i ett ramavtal om leverans av upp till 600 motorvagnar för 300 tågsätt till slutet av 2024. Transformatorerna kommer att installeras i 21 tågsätt som ska förbinda landsbygd och städer i Vorarlbergregionen i Österrike och även ansluta till grannländerna för att erbjuda ytterligare passagerarkapacitet och minska trafiken på vägarna. Traktionstransformatorerna matar ström vid säkra spänningstal till viktiga tågfunktioner, som drivning, bromsar, belysning, värme och ventilation, samt till passagerarinformation, signalering och kommunikation.

Urbaniseringen och den ekonomiska utvecklingen driver på behovet av effektiva persontransporter i takt med att ett ökande antal människor förlitar sig på lokala och regionala pendlingssystem som ansluter städer till omgivande förorter och övriga delar av regionen.

I genomsnitt reser varje österrikisk medborgare omkring 1 425 kilometer med tåg varje år, vilket är den tredje högsta siffran i världen när det gäller tågresor efter Japan och Schweiz. Landet har en vision om att transportera 500 miljoner passagerare per år och 150 miljoner ton gods över nästan 5 000 kilometer spår till år 2020. Den planerade utökningen till järnvägsnätet kommer att vara en viktig hörnsten i förverkligandet av denna vision.

Effilight är nästa generations traktionstransformator från ABB. Den använder en patenterad högteknologisk cellkonstruktion som kan minska den mängd olja som krävs med upp till 70 procent utan att kompromissa med funktionaliteten. Denna besparing i oljevolym kompenserar för det tillskott i koppar som introducerades för att minska förlusterna och förbättra energieffektiviteten. För att klara kraven på högre energieffektivitet har ABB optimerat designen för en minskad belastningsförlust med 25 procent jämfört med en klassisk transformator med samma vikt.

”Bombardier och ABB har mycket goda erfarenheter av samarbete, och den här senaste framgången bekräftar vår position som leverantör och tillförlitlig långsiktig teknikpartner”, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Grids.”Effilight är en innovativ teknik som fungerar som ett stöd för vår strategi att utveckla lösningar för hållbara resor åt miljontals pendlare, och vi är glada över att få genomföra vår första kommersiella installation för den österrikiska järnvägen."

ABB:s traktionstransformatorer används av järnvägsbolag över hela världen. De är konstruerade och tillverkade enligt hårda krav som ger högsta tillgänglighet och tillförlitlighet för en avbrottsfri tågtrafik som fyller ett viktigt behov i samhället i form av hållbara transporter.


Källa: ABB


Skriv ut

MTR Express näst bäst på inrikesresor i Sverige

I årets Business Travel Awards kom MTR Express på andra plats i kategorin inrikes transport, och var det enda nominerade tågbolaget. Flygbolaget SAS tog hem förstaplatsen.


MTR Express startade sin snabbtågstrafik för...

Läs mer
Viacon
Behoven att förnya Sveriges VA-ledningar är stort. Under de närmaste 10-20 åren behöver den fördubblas.

Risk för akuta problem för Sveriges VA-nät

Sveriges kommuner satsar alldeles för lite pengar på att underhålla vatten- och avloppsledningarna.
– Förnyelsen av ledningsnätet behöver öka rejält.

Läs mer

Infranord vinner uppdrag basunderhåll Jönköpingsbanan

Infranord har tilldelats entreprenaden för basunderhåll av Jönköpingsbanan. Anbudssumman uppgår till 260 miljoner kronor och uppdragsgivare är Trafikverket.

Läs mer
blastmanager550


Nord Stream köper oberoende inspektion av sin rörledning från MMT

MMT Sweden har erhållit ett treårigt kontrakt från Nord Stream AG avseende inspektion av de båda rörledningarna som tillhör Nord Stream Pipeline och går genom...

Läs mer
Magnus Arnell, RISE, prisad för avhandling om hållbarare avloppsrening.

RISE-forskare får pris för avhandling om hållbarare avloppsrening

Magnus Arnell, forskare på RISE, har blivit tilldelad Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete vid Lunds Tekniska...

Läs mer
Datarespons

Nu gäller nya regler för nationell sjöfart

Från och med 1 juni 2017 gäller nya nationella regler för fartyg som används yrkesmässigt. Införandet sker stegvis. Till en början omfattas fartyg som är nya,...

Läs mer


Fortsatt negativ utveckling för svenska handelsfartyg

Den svenska handelsflottan fortsätter att minska. Mätt i antal fartyg bestod flottan av 310 fartyg 2016, vilket är 9 fartyg färre jämfört med året innan. Det...

Läs mer
JLM

Trafikverket har förbättrat säkerheten längs väg 597 genom Björsbyn

Den 19 maj inviger Trafikverket den 4,3 km långa gång- och cykelvägen längs väg 597 mellan Reveln och Sinksundet, genom Björsbyn. Gång- och cykelvägen ä...

Läs mer


Toppår för tunga lastbilar

Efter bara fyra månader in på året skriver Motorbranschens Riksförbund, MRF, upp prognosen för tunga lastbilar över 16 ton med 7 % – från 5 600 till 6 000...

Läs mer
Batrading550
Göteborg Landvetter Airport.

Debut för bioflygbränsle på Göteborg Landvetter Airport

Igår tankades för första gången flygplan på Göteborg Landvetter Airport med biobränsle. Det är en stor dag för klimatarbetet inom flygbranschen och ett...

Läs mer

Sommarens trafikpåverkande arbeten på väg och järnväg

För att alla ska kunna färdas säkert och smidigt är det viktigt att underhålla infrastrukturen. I sommar genomför Trafikverket flera åtgärder för att...

Läs mer
Safety respect


WSP rekryterar specialist inom geoteknik

WSP har rekryterat Fredrik Clifford som seniorkonsult och specialist inom geoteknik på WSP Samhällsbyggnad. Han har över 25 års yrkeserfarenhet av såväl praktiska som...

Läs mer

Rekordmånga arbeten i Stockholmstrafiken i sommar

Rekordmånga satsningar i Stockholm påverkar resandet under 2017. När Trafikverket stänger tågtrafiken för inkoppling av den nya pendeltågstunneln, sätter...

Läs mer
CL Specialglas
Installationen Open Sky invigs på Arlanda

Världens flygtrafik genom projection mapping på Arlanda

För att synliggöra det stora antalet destinationer som kan nås direkt från flygplatsen invigs idag en ny installation, Open Sky, på Stockholm Arlanda Airport. På ett...

Läs mer
Jonas Abrahamsson VD Swedavia

Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson utsedd till ledamot i Arlandarådet

Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson blir ledamot i Arlandarådet, ett nyinrättat råd som ska ta tillvara bredare frågor och intressen när Stockholm Arlanda...

Läs mer
Toab-infra


Bråttom med hållbara transporter – men möjligt och lönsamt

Sverige behöver höja ambitionsnivån för att i tid ställa om till fossilfria och hållbara persontransporter. Lösningarna finns – och de kan även bli...

Läs mer
MTR tredje största arbetsgivare i Stockholm

MTR är tredje största privata arbetsgivaren i Stockholm

MTR växer och är den tredje största arbetsgivaren i Stockholm med sina cirka 4500 anställda. Medarbetarna är spridda över fem verksamhetsområden.

Läs mer
BAB


Premiär för nya busslinjen Vadstena – Stockholm

Idag avgår första bussen på Swebus nya busslinje mellan Vadstena och Stockholm via Linköping, Nyköping och Liljeholmen.

Läs mer


SJs tåg har god punktlighet

Andelen SJ-tåg som kommer i tid har ökat de senaste åren och ligger nu på rekordhöga nivåer. Nio av tio tåg kommer i tid.

Läs mer
SVB550
Patrik Kristiansson, PnP Rederi AB, tar denna vecka över driften av Härnösands tre gästhamnar i centrum.

Ny entreprenör i Höga Kusten ska utveckla Härnösands gästhamnar

PnP Rederi AB, som nu arrangerar båtturer och upplevelser vid Göta kanal, tar denna vecka över driften av Härnösands tre gästhamnar i centrum. De kommer förutom...

Läs mer


Oförändrade nivåer för svensk lastbilstrafik under 2016

Transporterade godsmängder, antal transporter och körda kilometrar med svenskregistrerade lastbilar uppgår till samma nivåer som föregående år, visar ny...

Läs mer
Incert

Trafikverket och Linköping arbetar gemensamt för Ostlänken genom staden

Trafikverket och Linköpings kommun har inrättat en gemensam arbetsgrupp för att hitta den bästa lösningen för Ostlänkens dragning genom staden.

Läs mer


Biobränslen kan klara alla Sveriges transporter

Med talare från 14 länder och delegater från 21 länder är ABC-konferensen en ledande global mötesplats för den nya tekniken kring produktion av biodrivmedel.

Läs mer
Sekom


Nästa steg för nya tåg i Upptågstrafiken

Nu har nästa steg tagits för att byta ut dagens tåg i Upptågstrafiken mot nya större tåg. Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i dag 15 maj beslutades...

Läs mer

Anna Johansson deltar i kinesiskt toppmöte om infrastruktursatsningar

<span class=\

13-16 maj reser infrastrukturminister Anna Johansson till Kina. Den 14 maj deltar hon i ”Belt and Road Forum for International Cooperation” i Peking. Kina har bjudit in representanter...

Läs mer

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket satsar på modernisering av sjösäkerhetsutbildning

Skärgårdsredarna planerar att modernisera utbildningsmaterialet för grundläggande säkerhetsutbildning för personal ombord på fartyg under 500 bto i inre fart....

Läs mer


Nu görs detaljplanerna för Tvärförbindelse Södertörn

Huddinges kommunstyrelses samhällsbyggnadsutskott beslutade på sitt sammanträde den 10 maj att föreslå kommunstyrelsen att börja upprätta detaljplaner för...

Läs mer


Peab Asfalt erhåller nya kontrakt hos Swedavia

Peab Asfalt, region mellersta, har fått två stycken treåriga ramavtal, med möjlig förlängning upp till två år, på beläggningsarbeten på...

Läs mer

Solcellslampor längs gång- och cykelvägen mellan Sölvesborg och Mjällby

Sölvesborgs kommun har beviljats stöd till solcellslampor längs med gång- och cykelvägen mellan Sölvesborg och Mjällby! Det kommer att bli 44 stycken lampor....

Läs mer


Mest lästa

varmforzinkning-360

Wennerström Ljuskontroll

svenskvagkompetens360

Landmäteriet Swepos

AM Rental

Tamtron360

Nordic multilift

Epox-360

Nordic roads

EXTE

Norrsken

blue systems

Flintab

Tågkraft

Eurodrilling

overaasen360

Settler

ECUS

Abandon360

Nordicc360

Balaagri360

Trafiksystem360

SL-Lyftok360

Etebra

lännen tractors

Trinorth

sundsvalls logistikpark

östgöta mobilkranar

Iterio

Swelash

JCP

DSEC

Spraymaster

srisa250

Ferrozink250

Scandihall250

Waldung250

Staffare

Fann250

Trisses

ojsvagsystem250

Blinken250

Lifa250

Skydda250

Hilltip250

Holte

Thorns
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se