Facebook


Instagram

Deutsche Post DHL Group investerar 7 miljarder euro i klimatneutral logistik fram till år 2030


2021-04-08

Bild: DHL

En ny hållbarhetsplan definierar ambitiösa hållbarhetsmål, bland annat ska 80 000 elfordon tas i drift för leveranser innan år 2030. Koncernen siktar också på att minska sina växthusgasutsläpp i linje med Paris klimatavtal.

Deutsche Post DHL Group ökar takten av sin planerade koldioxidminskning. För att åstadkomma detta investerar koncernen totalt 7 miljarder euro (Opex och Capex) under de närmaste 10 åren i åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp. Investeringarna kommer specifikt att gå till alternativa flygbränslen, en utökad flotta av utsläppsfria elfordon och klimatneutrala byggnader.

Längs vägen mot sitt nollutsläppsmål år 2050, som man har arbetat mot de senaste fyra åren, förbinder sig företaget till nya ambitiösa delmål. Till exempel åtar sig Deutsche Post DHL Group till det hyllade Science Based Target-initiativet (SBTi) för att minska sina växthusgasutsläpp till år 2030 i linje med Paris klimatavtal. Klimatmålen är en del av Deutsche Post DHL Groups nya hållbarhetsplan, där företaget anger sina ESG-mål för de kommande åren där ESG står för Environmental, Social and Governance. Utöver sitt engagemang för miljön definierar koncernen också tydliga mål och åtgärder inom områdena socialt ansvar och företagsstyrning.

– Som världens största logistikföretag är det vårt ansvar att leda vägen för logistikbranschen in i en hållbar framtid. Vi förvandlar vår gula koncern till ett grönt företag och ger därmed ett viktigt bidrag till vår planet och vårt samhälle, säger Frank Appel, vd för Deutsche Post DHL Group. Jag är övertygad om att genom att fokusera ännu mer på våra ESG-mål kommer vi att förbli förstahandsvalet för kunder, medarbetare och investerare – och därmed lägga grunden för långsiktig ekonomisk framgång.

Engagemanget för hållbarhet är en integrerad del av Deutsche Post DHL Groups företagskultur. Sedan 2008 har koncernen haft ambitiösa hållbarhetsmål, till exempel när det gäller koldioxideffektivitet. År 2017 blev koncernen det första logistikföretaget i världen som satte ett mål att minska utsläppen av växthusgaser till noll år 2050. För att uppnå detta erbjuder företaget många innovativa lösningar för att göra transportkedjor mer hållbara och hjälpa sina kunder att uppnå deras miljömål. Med "Strategy 2025", som infördes 2019, har hållbarhet blivit en grundläggande komponent i företagsstrategin.

– Covid-19 har återigen förstärkt de stora megatrenderna i vår tid: globalisering, digitalisering, e-handel och hållbarhet – de fyra drivkrafterna för vår "Strategy 2025", berättar Frank Appel. Av dessa fyra är hållbarhet den mest pressande utmaningen. Med vår nya hållbarhetsplan ökar vi våra ansträngningar och stödjer arbetet mot FN:s globala mål för hållbar utveckling.


Miljö: miljarder investerade i alternativa bränslen, e-mobilitet och klimatneutrala byggnader
I kampen mot klimatförändringar är Deutsche Post DHL Group engagerad i ambitiösa koldioxidminskningsmål som en del av Science Based Target Initiative. Koncernen utgår från att dess utsläpp skulle bli cirka 46 miljoner ton år 2030 utan åtgärderna som beskrivs i den nya hållbarhetsplanen. År 2020 var utsläppen 33 miljoner ton. Idag har företaget åtagit sig att minska dessa årliga koldioxidutsläpp till under 29 miljoner ton till år 2030, trots den förväntade fortsatt starka tillväxten i global logistikverksamhet.

För att uppnå detta kommer Deutsche Post DHL-koncernen att investera cirka 7 miljarder euro (Opex och Capex) i klimatneutrala logistiklösningar fram till år 2030. För korta transportsträckor och sista milen-leveranser fortsätter koncernen att driva elektrifieringen av sin fordonsflotta. År 2030 ska 60 procent av de globala leveransfordonen för sista milen vara eldrivna, därmed kommer mer än 80 000 e-fordon att finnas på vägarna. År 2020 var siffran 18 procent.

På längre transportsträckor, särskilt inom flygtransport, är elektriska lösningar inte ett alternativ under överskådlig framtid. Det är därför Deutsche Post DHL Group satsar på utveckling och användning av bränslen som produceras från förnybar energi: år 2030 ska minst 30 procent av bränslebehovet inom flyg- och linjetrafik täckas av hållbara bränslen. Dessutom investerar koncernen i miljövänliga fastigheter (kontor, post- och paketcenter samt logistiklager): alla nya byggnader kommer att vara klimatneutrala.

– Hållbara, rena bränslealternativ är grundläggande för klimatneutral logistik i en globaliserad värld, menar Frank Appel. I synnerhet inom flygtransporter kan det bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför kommer vi att engagera oss ännu mer i initiativ och stärka branschövergripande utbyten för att utveckla en global strategi och standard. En sak är säker: endast genom att samarbeta – över länder och sektorer – kommer vi att uppnå verkligt hållbara framsteg inom alla områden.

Socialt ansvar: Främja mångfald och hålla medarbetarnöjdheten på en hög nivå
Baserat på företagets värderingar "respekt & resultat" kommer Deutsche Post DHL Group att ytterligare främja inkludering och lika möjligheter inom organisationen. Andelen kvinnliga chefer i ledningen ska öka från dagens 23,2 procent till minst 30 procent fram till 2025.

– Våra motiverade och mångsidiga medarbetare är nyckeln till utmärkt servicekvalitet och hög kundnöjdhet. Nöjda kunder är grunden för ekonomisk framgång. Detta är ännu en anledning till varför vi är övertygade om att det är värt att aktivt främja lika möjligheter, säger Thomas Ogilvie, Chief Human Resources Officer och Labour Director på Deutsche Post DHL Group.

Deutsche Post DHL Group har också för avsikt att ytterligare utöka sitt sociala bidrag till samhället under de kommande åren. Koncernen förbinder sig till att investera 1 procent av nettovinsten årligen i sina program och initiativ för social påverkan. GoTrade-programmet, som lanserades hösten 2020, fokuserar på att ge små och medelstora företag från utvecklingsländer tillgång till globala marknader och därmed möjliggöra gränsöverskridande handel. Katastrofinsatsprogrammet GoHelp ger akut logistikhjälp snabbt och utan kostnad i händelse av en katastrof. Gruppen fortsätter också att utöka GoTeach-programmet, som förbättrar anställningsmöjligheter för ungdomar som lever i socialt missgynnade omständigheter på grund av fattigdom, förlust av närstående eller flykt från katastrofer, genom att förbereda dem med nödvändiga färdigheter för att framgångsrikt övergå till arbetslivet.


Företagsstyrning: Högsta standard i alla hörn av världen
Deutsche Post DHL Group sätter även upp ännu strängare regler när det gäller god bolagsstyrning. Till exempel har uppförandekoden för leverantörer uppdaterats. De regler och standarder som beskrivs i denna har anpassats till att ligga ännu närmare kriterierna för hållbarhet. Dessutom har ett nytt policyuttalande om mänskliga rättigheter införts.

– Som marknadsledare är vi en förebild för ansvarsfulla och etiska affärsmetoder och rättvist beteende. ESG är en integrerad del av ”Strategy 2025” och alla relevanta nyckeltal kommer därför att integreras i hur koncernledningen arbetar och dess regelbundna rapportering, säger Melanie Kreis, Chief Financial Officer för Deutsche Post DHL Group.


Källa: DHL


Skriv ut

Peab Asfalt lanserar ECO-Asfalt i Danmark

ECO-Asfalt introducerades i Sverige 2015 och har rönt stor framgång. Som första danska asfaltproducent övergår Peab Asfalts fabriker från naturgas till 100 procent certifierad biogas. Redan den 22 april sker bytet...

Läs mer
Roch-services
Sandupptagning på gång- och cykelvägen.

Gatorna sopas rena från sand

Vintern lider mot sitt slut och det är dags att börja sopa upp sand och grus som kommunen använt mot halka på gator, gång- och cykelvägar under vinterhalvåret....

Läs mer
Smartdok
ABB kommer att leverera en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem till de tio nya färjorna.

ABB sätter kursen för hållbar flodtransport med tio helt eldrivna färjor i Lissabon

ABB tar hem ett banbrytande kontrakt med den spanska skeppsbyggaren Astilleros Gondán om att tillhandahålla en helt eldriven kraftlösning för 40-meters snabba urbana...

Läs mer
RF-System
Efter den den 140 mil långa resan från Piteå rullar tågen direkt in på Göteborgs hamns containerterminal. Där kan lasten lyftas direkt på fartyg för vidare transport ut i världen.

Ny tågpendel mellan Göteborgs hamn och Piteå – 87% mindre koldioxidutsläpp

87 procent mindre koldioxidutsläpp och närmare en veckas kortare transporttid. Det blir resultatet när ytterligare delar av den norrländska skogsindustrin nu väljer att ta...

Läs mer
SVB550
Peabs TA organisation stöttar Peab Asfalt, Peab Anläggning och Lambertsson i olika TA frågor. På bilden från vänster: Marit Österberg, Anncatrin Elversson, Sandra Morén och Jessica Nordström.

En stark TA-organisation hjälper Peab att göra sina arbetsplatser säkrare

För att medarbetarna inom Peab som arbetar vid vägen skall få en så säker arbetsplats som möjligt är det viktigt att man har specialiststöd inom...

Läs mer
SBS Betong 550
Norwegian 737-800.

Norwegians rekonstruktion i Norge har godkänts

Norska domstolen Oslo Byfogdembete har i dag godkänt Norwegians rekonstruktionsplan i Norge. Därmed har koncernens båda rekonstruktionsprocesser i Norge och Irland godkänts....

Läs mer
BAB
M/S Gabriella till sjöss.

Hangö och Kotka öppnar för första gången sina hamnar för Viking Lines passagerarfartyg

I år har Viking Line lanserat fem nya resmål från Helsingfors.


Viking Line ordnar två unika kryssningar i samarbete med Hangö Hamn Ab och Hangö stad samt med...

Läs mer
Viacon


SAS på första plats i Kammarkollegiets upphandling av inrikes flygresor

Kammarkollegiet har valt leverantörer för inrikesresor i Sverige och för första gången helt utifrån miljökriterier. SAS har fått högst antal poäng...

Läs mer
Zueblin


Gasum inleder testleveranser av biogas till den finska gränsbevakningen

Gasum genomför två leveranser av biogas till den finska gränsbevakningen. En leverans från Risavika i Norge och ytterligare en från biogasanläggningen i Åbo,...

Läs mer
Arema
Svevia bygger nytt järnvägsspår i Sundsvall, mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.

Svevia bygger för ny järnväg i Sundsvall

Svevia har fått uppdraget att bygga ny järnväg mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Det nya spåret ska skapa mer effektiva godstransporter till och från...

Läs mer
Vattenfall
M 20 som är ett av Sjöhistoriska museets museifartyg, drivs och underhålls av Föreningen M 20. Tack vare föreningens engagemang har fartyget nu räddats och lämnar den 12 april dockan på Beckholmen för en ny säsong till sjöss.

Museifartyget M 20 går till sjöss efter lyckad insamling och omfattande reparationer

Den 12 april dockar Sjöhistoriskas museifartyg minsveparen M 20 ut från Västra torrdockan på Beckholmen i Stockholm. Tack vare Föreningen M 20 har det k-märkta...

Läs mer
CL Specialglas
Göteborg ska få fler laddplatser.

Nu utökas antalet laddplatser i Göteborg

Fler och fler bilar som kommer ut i trafik har el som en alternativ drivkälla och är i behov av att kunna laddas. Enligt uppgifter från Elstatistik.se och Power Circle så ö...

Läs mer
Scantruck
Stockholm Arlanda Airport.

90 procent färre resenärer jämfört med före pandemin

Under mars flög närmare 341 000 resenärer via Swedavias flygplatser, en minskning med 90 procent jämfört med motsvarande resenärsnivåer före pandemin i mars...

Läs mer
Sekom


Förbättrad punktlighet för pendeltågen i mars

Under mars har pendeltågens punktlighet tagit ett stort kliv uppåt jämfört med februaris punktlighet, men månadens resultat når inte riktigt samma nivåer som...

Läs mer
Zugol 550
Nikolas Rowland på First Row Shipping & Logistics AB, Mikael Nyman på CFL Cargo Sverige AB och Henrik Horndahl, Svante Altås och Homam Mansour på APM Terminals Gothenburg firar avgången av det första pendeltåget till Piteå.

Unik pendel mellan Piteå och Göteborg – sparar 87 % i utsläpp

Idag rullade det första tåget mellan Piteå och Göteborg ut från APM Terminals Gothenburg. Den nystartade pendeln innebär nya möjligheter för den norrlä...

Läs mer
Den 16 april inleds underhållsarbeten på Älvsborgsbron. Trafik Göteborg

Tredje gången gillt för Älvsborgsbron

Den 16 april startar årets stora trafikpåverkande arbeten på Älvsborgsbron. Trafikanter får räkna med längre restider, särskilt under morgon och...

Läs mer
Stena Livia i Stena Lines färger (bilden är en illustration).

Nya färjan Stena Livia sjösätts på Östersjön

Färjerederiet Stena Line fortsätter sin planerade expansion på Östersjön och avslöjar nu namnet på en ny modern frakt- och passagerarfärja som ska börja...

Läs mer
Norwegian 737-800.

Kraftigt minskat antal passagerare även i mars

Norwegians trafiksiffror för mars visar på en låg efterfrågan till följd av pandemin och reserestriktioner på bolagets viktigaste marknader.

Läs mer


Första ordern av vätgaståg i Frankrike – ett historiskt steg mot hållbar mobilitet

Regionerna Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est och Occitanie lägger den första ordern någonsin i Frankrike på dualmode el/vätgaståg....

Läs mer


Air Leap Aviation flyttar underhåll av flygplan till Halmstad

Air Leap Aviation kommer, med start i maj, att flytta underhållsverksamheten från Arlanda till Halmstad. Bolaget konstaterar att det blir effektivare på flera plan och förutom...

Läs mer

Skanska ersätter pumpsystem vid avloppsreningsverk i New York för cirka 640 miljoner

Skanska har, som en del av ett joint venture med RJ Industries, tecknat avtal med New York City Department of Environmental Protection (NYCDEP) för att ersätta avloppspumpar och tillhö...

Läs mer


M och S i genmensam kommenterar om Trafikverkets utredning om Arlanda:

”Slutsatserna kan få allvarliga konsekvenser”

En utbyggnad av Arlanda flygplats är bra för regionen. Men Trafikverkets slutsatser i utredningen av riksintresset kan få allvarliga konsekvenser för både människor...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se