Facebook


Instagram

Ökning av antalet strömavbrott på grund av avgrävda elkablar


2021-01-27

Bild: Vattenfall Services

Över 2000 strömavbrott i E.ONs elnät under förra året orsakades av elkablar som skadats i samband med grävarbete. Det är över 100 fall fler än året innan, enligt ny statistik från E.ON. Det innebär inte bara strömavbrott för hushållen, det är också en allvarlig risk som är förenad med direkt livsfara. Nu vill E.ON att fler aktörer som gräver tar riskerna och konsekvenserna på större allvar och säkerställer var kablarna går - innan skopan sätts i marken.

I takt med att städer och samhällen byggs ut med nya bostadsområden, företagsetableringar och infrastruktur, ökar antalet aktörer som gräver i gator och mark. Många gånger finns dock elledningar redan framdragna i marken vilket ställer krav på grävaktörerna.

En kabel som skadads i samband med grävarbete orsakar ett akut strömavbrott hos våra kunder. Det drar också resurser från oss och våra entreprenörer som skulle kunna användas bättre. Men det allvarligaste är utan tvekan att en avgrävning av en strömförande elkabel innebär en stor säkerhetsrisk, som är förenad med direkt livsfara, både för den som gräver och de som är i närheten, säger Mats Andersson, lokalnätschef på E.ON Energidistribution.

Som ett sätt att komma tillrätta med problemet ska E.ON nu börja göra orosanmälningar till Arbetsmiljöverket varje gång ett företag gräver av en kabel utan att ledningsvisning gjorts. På så vis hoppas bolaget att de entreprenörer som är direkt oaktsamma blir skyldiga att åtgärda bristerna.

Majoriteten av de elkablar som skadas sker utan att entreprenören har kollat om det finns kablar i marken. Detta trots att vi tillhandahåller informationen genom den digitala tjänsten Ledningskollen, helt utan kostnad, säger Mats Andersson.Källa: E.ON


Skriv utFjärrvärmeledning
Fjärrvärmeledning

Samverkan av byggprojekt i Råslätt – så påverkas trafiken under byggtiden

Jönköping Energi, Jönköpings kommun och Jönköpings länstrafik bygger för framtiden. Säkrad värme- och varmvattenförsörjning, nya ledningar...

Läs mer
Mttsweden


NCC rustar upp vattenkraftverket i Lilla Edet

NCC har fått i uppdrag av Vattenfall AB att utföra dammsäkerhetshöjande å...

Läs mer
Zinga
Valhallavägen – Stockholms längsta laddgata med 30 laddpunkter.

Nästan en dubblering av antalet laddpunkter i Stockholm

I samarbete med Stockholms stad öppnar InCharge, ett initiativ från Vattenfall,...

Läs mer
Vattenfall
Eldrivna lastbilar och ökad användning av biodrivmedel kan minska klimatutsläppen från tunga lastbilar med 85 procent till 2040.

Stort behov av utbyggnad av stationär laddinfrastruktur för tunga lastbilar

Laddinfrastruktur för stationär laddning avsedd för tunga lastbilar behöver...

Läs mer
Zugol 550


MSE bygger fjärrvärmeledning till Väderstad

På måndag den 1 februari börjar Mjölby-Svartådalen Energi (MSE) att...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se