Facebook


Instagram

Bredbandsutbyggnaden i Helsingborg har på flera områden uppfyllts


2021-10-06

Bild: Helsingborgs stad

Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade i maj 2016 att anta Plan för bredbandsutbyggnad 2016 - 2020. Syftet med planen var att ge alla invånare och företag möjlighet till bredband med hög hastighet och bra täckning. Nu har staden gjort en uppföljning som tittat på takten i utbyggnaden av fibernät i tätort och på landsbygd, utveckling av fritt Wi-Fi samt täckning med mobilt bredband.

– Bredband på landsbygden har varit en prioriterad fråga i Helsingborg. Vi satte upp ett ambitiöst mål 2016 för bredbandsutbyggnaden i hela kommunen. Särskilt glädjande i uppföljningen är utbyggnaden för bredband till hushåll på vår landsbygd som gått från 5 procent 2017 till 76 procent 2020. För arbetsplatser på landsbygden har vi gått från 13 procent 2017 till 83 procent 2020. Dagsläget indikerar ännu bättre resultat då vi erfarit att samtliga fastigheter på landsbygden erbjudits bredband, säger Peter Janson (C), kommunalråd i Helsingborg. 

Fiberutbyggnaden till till stationsorter, samt Rögle och Utvälinge blev klar 2018. Samtliga kommunala byggnader och anläggningar har år 2020 tekniska förutsättningar för att kunna utrustas med fritt Wi-Fi. Yttäckningen för mobilt bredband och mobiltelefoni är god och låg på 99,9 procent i oktober 2020. 

– Det övergripande målet med att 95 procent av hushållen i Helsingborg ska ha tillgång till snabbt bredband är nått och arbetsplatserna ligger inte långt efter. Enligt uppgift ska 100 procent av hushåll och företag både i tätort och på landsbygd ha erbjudits möjlighet att ansluta sig till fibernätet, säger Angelica Nilsson, enhetschef på strategisk samhällsplanering på Helsingborgs stadsledningsförvaltningen.


Fakta
Uppföljningen baseras bland annat på Post-och Telestyrelsens statistik från 2020. Stadens plan för bredbandsutbyggnad delar mål med den nationella bredbandsstratregin:
• Minst 95 procent av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s till rimlig kostnad för slutkunden. 
• Alla skolor och offentliga inrättningar ska ha tillgång till 100 Mbit/s. 
• All bredbandsutbyggnad ska ske genom öppna och konkurrensneutrala nät. 
• En IT-infrastruktur med hög säkerhet och redundans ska säkerställas.Källa: Helsingborgs stad

Skriv ut

Bredbandsutbyggnaden i Helsingborg har på flera områden uppfyllts

Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade i maj 2016 att anta Plan för bredbandsutbyggnad 2016 - 2020. Syftet med planen var att ge alla invånare och företag mö...

Läs mer
Zinga


ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhå...

Läs mer
Mttsweden
För att trygga leveransen av fjärrvärmen till kunderna i Nora har Solör Bioenergi investerat i en ombyggnation av fjärrvärmeledningarna i Nora.

Ny ringledning i Nora tryggar leveransen av fjärrvärme

För att trygga leveransen av fjärrvärmen till kunderna i Nora har Solör...

Läs mer
Vattenfall

Elnätsutbyggnad ska effektiviseras

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet och...

Läs mer
Zugol 550


Rejlers hjälper Gävle Energi i unikt fjärrvärmeprojekt

Rejlers har vunnit uppdraget att bistå Gävle Energi i byggnationen av en ny fjä...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se