Facebook


Instagram

Ny publik supersnabbladdare för tunga elfordon på plats i Göteborg


2019-06-04

Göteborg Energis VD Alf Engqvist och Stefan Strand, VD för Volvo Lastvagnar Sverige vid invigningen av den nya supersnabbladdaren.
Bild: Alexander Brenner
Göteborg Energis VD Alf Engqvist och Stefan Strand, VD för Volvo Lastvagnar Sverige vid invigningen av den nya supersnabbladdaren.

En helt ny typ av laddstation, anpassad för tung trafik som distributionslastbilar och renhållningsfordon finns nu på plats i Göteborg. Den publika laddstationen, som är placerad på Falutorget, är den första i sitt slag och kan även användas för laddning av personbilar.

– Med den här laddstationen tar vi nästa, avgörande steg i Göteborgs elektrifieringsresa. I städer som växer och förtätas ökar behovet av rena och tysta transporter snabbt, säger Alf Engqvist, VD på för Göteborg Energi.
– Göteborg Energi har sedan flera år satsat på fordonsladdning för bussar och bilar. Nu går vi vidare genom att erbjuda laddning även för lastbilar. Ny teknik i laddare med högre effekt och det unika läget vid Falutorget öppnade upp en möjlighet att stötta Volvos utveckling av ellastbilar samtidigt som vi bidrar till stadens miljömål.

Med den nya supersnabbladdaren på 175 kW går det upp till tre gånger snabbare att ladda personbilar jämfört med de publika snabbladdare som redan finns på plats runt om i staden. Det är också den första publika laddstationen som är anpassad för distributionsfordon som lastbilar och sopbilar.

Volvo har under våren lanserat två modeller av ellastbilar för stadsdistribution och sophämtning, Volvo FL och Volvo FE. Stefan Strand, VD för Volvo Lastvagnar Sverige, konstaterar att elektrifieringen av tung trafik är viktigt om vi ska kunna uppfylla Sveriges klimatmål att minska CO2-utsläppen från transporter på väg med 70 procent.

– Elektrifiering är väldigt viktig för att nå Sveriges och EUs mål att minska C02 utsläppen från vägtrafiken. Till en början är det låga volymer och vi fortsätter att finjustera produkten ihop med våra första kunder, säger Stefan Strand.
– Men redan år 2020-2021 är ambitionen en försäljning i större skala. Helt avgörande för utvecklingen är dock att det finns en tillgänglig laddinfrastruktur för att säkra effektiv ruttplanering och utnyttjande av elfordon. För att omställningen ska ske tillräckligt snabbt behövs stimulanser, både till de som investerar i ellastbilar och de som bygger laddinfrastruktur. Göteborg Energis laddstation markerar början på en mycket viktig utveckling.


Fakta nya supersnabbladdaren 

  • Effekt 175 kW
  • Typ: ABB high power charger
  • Laddaren har två uttag – CCS (combined charging system) och Chademo
  • Volvos lastbilar använder CCS-uttaget precis som flera, främst europeiska personbilar. Chademo-uttaget används av främst asiatiska och vissa amerikanska biltillverkare.
  • En personbil som tar emot 150-175 kW el kan ladda runt 15 mils bilkörning på 10 minuterKälla: Göteborg Energi

Skriv utDaniel Helldén, tillsammans med Cecilia Wemming och Kristofer Fröjd från Ellevio.
Daniel Helldén, tillsammans med Cecilia Wemming och Kristofer Fröjd från Ellevio.

Nytt koncept möjliggör elbilsboom i Stockholm

Sverige står inför en elbilsboom. Som ett sätt för att skynda på utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen i Stockholm lanserar Ellevio en ny modell för att...

Läs mer
Vattenfall


Till våren startar fiberutbyggnaden på landsbygden

Efter avslutad försäljning och sammanställning av inkomna beställningar...

Läs mer
Maxi Grip

Eltel Finland tecknar ett treårigt ramavtal inom telekom värt cirka 25 miljoner euro


Eltels Communication-verksamhet i Finland har tecknat en treårig förlängning av ett...

Läs mer
Zugol 550

Stöd för utbyggnad av fibernät i Eskilstuna

Nu kan föreningar och fibernätaktörer i Eskilstuna kommun ansöka om stöd...

Läs mer

Eltel tecknar avtal om att bygga en kraftledning i Finland för cirka 11 miljoner euro


Eltels Power-verksamhet i Finland har tecknat ett avtal med Fingrid, Finlands stamnätsbolag,...

Läs mer


Svevia bereder väg för vindkraftpark på Målarberget

På Målarberget mellan Avesta och Norberg ska 27 vindkraftverk etableras. Svevia...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se