Facebook


Instagram

Svevia bereder väg för vindkraftpark på Målarberget


2019-09-13

Bild: Svevia

På Målarberget mellan Avesta och Norberg ska 27 vindkraftverk etableras. Svevia utför förstärkande markarbeten och ska konstruera och bygga vindkraftverkens betongfundament.

Området har goda vindförhållanden och det finns en utbyggd infrastruktur av vägar för transporter upp till den planerade vindkraftparken, vilket inte alltid är fallet.

– Vindkraftparker byggs ofta i geografier som saknar befintliga vägar. I det här projektet behöver vi bygga cirka 10 kilometer ny väg och bredda och förstärka cirka 20 kilometer av det befintliga vägnätet, säger Jens Wendt, Svevia.

Svevias uppdrag är att förbereda innan vindkraftverken kommer på plats.

– Vi har avverkat skog, röjt terräng och har nu påbörjat schaktningsarbetet. Under hösten bygger vi nya och förstärker de befintliga vägarna samt förbereder marken för de kranplaner som behövs för att lyfta turbinerna på plats. Parallellt med det arbetet anlägger vi vindkraftparkens el-nät och fundamenten. Byggnationen av de 27 betongfundamenten är planerade att påbörjas under våren.

Under sommaren 2020 ska arbetet vara slutfört för att lämna över projektet till resning och installation av vindkraftverken.

– Vårt arbete är att lägga grunden. När vi överlämnar projektet finns det breda vägar mitt i skogen som leder till öppna ytor med spridda betongfundament och det är först då de andra entreprenörerna påbörjar arbetet med att resa turbiner, installera och färdigställa parken. Efter resningen ska Svevia koppla in och spänningssätta vindkraftverken.

Projektet utförs på uppdrag av projektbolaget Vindpark Målarberget i Norberg AB. Kontraktet är värt cirka 160 miljoner kronor.Källa: Svevia


Skriv utSatsning ska stärka chanserna till elväg i Örebro län

Region Örebro län intensifierar nu arbetet för att få Trafikverket att utse sträckan Hallsberg-Örebro som nationellt pilotprojekt för elektrifierade vägar.

Läs mer
Vattenfall
Från v. i bild: Marie Hafström, byggledare IP-Only, Stefan Pettersson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Pontus Borg, platschef NCC, markerade starten för andra etappens fiberutbyggnad.

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden fortsätter nu med ny etapp

Onsdagen den 12 februari tog Svalövs kommun, IP-Only och NCC symboliska spadtag för...

Läs mer
Maxi Grip

Värmland med och delar på 136 miljoner i bredbandsstöd

Värmland är med och delar på 136 miljoner i bredbandsstöd.

Under måndagen gick Post- och Telestyrelsen (PTS) ut med nyheten att fyra regioner ska...

Läs mer
Zugol 550


Fortsatt forskning i viktlöst tillstånd

Solcellsforskningen vid Karlstads universitet har beviljats ytterligare ett anslag från...

Läs mer

Megaborren ”Elektra” ska borra en 13,4 km lång tunnel under Stockholm

En 240 meter lång och 1000 ton tung tunnelborrmaskin påbörjar snart arbetet med...

Läs mer
Kristianstads nya badhus.

Bravida installerar för 67 miljoner i Kristianstads nya badhus

Kristianstads kommun bygger ett nytt badhus med Peab som huvudentreprenör. Bravida har få...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se