Facebook


Instagram

Vingåker vann priset Årets kommun – stor fiberutbyggnad en del bakom utnämningen


2018-11-29

Bild: IP-Only

Vingåkers kommun utnämndes till Årets kommun av organisationen Hela Sveriges ska leva. En av de största anledningarna var kommunens långsiktiga digitaliseringsarbete, och då främst fiberutbyggnaden tillsammans med IP-Only. Kommunens fiberarbete har även uppmärksammats med glädjande utbyggnadssiffror i Post- och telestyrelsens årliga bredbandskartläggning.

Hela Sverige ska leva är en landsomfattande organisation som arbetar för balans mellan stad och land. Varje år delar organisationen ut priset Årets kommun till den som på ett framgångsrikt sätt arbetat för att hela dess kommun lever. I konkurrens med hundratals andra utnämndes Vingåker till Årets kommun 2018. Bakom utnämningen finns ett långsiktigt och dedikerat arbete för att vitalisera kommunen, och en stor del av detta arbete har den expansiva fiberutbyggnaden bidragit till.

– Vi har arbetar utifrån något vi kallar Vingåkersmodellen. Alla i kommunen erbjuds fiber till samma kostnad och förutsättningar. Man delar solidariskt på kostnaderna så att priset blir detsamma oavsett var, och till vem, man bygger. Vingåkersmodellen, som vi tagit fram tillsammans med IP-Only, är en stor del av förklaringen till att vi är en betydligt attraktivare kommun än för bara några år sedan, säger Regina Westas Stedt, bredbandssamordnare i Vingåker kommun.

När Vingåker kommun tecknade samverkansavtal med fiberoperatören IP-Only i slutet av 2014 var man en av kommunerna med minst fiberanslutning i hela landet. När Post- och telestyrelsen presenterade årets bredbandskartläggning visades dock en helt annan bild. Nedan är några exempel.   

 • Totalt har Vingåker kommun nästan 70 procent fiberanslutna hushåll.
 • Enbart under senaste året ökades antalet fiberuppkopplade hushåll med 41 procent. På landsbygden var ökningen hela 443 procent under samma period. 
 • Med dessa siffror klättrade Vingåker 70 placeringar i Post- och telestyrelsens topplista över fiberanslutna kommuner.
 • När Vingåker tecknade samverkansavtalet med IP-Only hade cirka 10 procent av hushållen i kommunen fiberanslutning. Tre år senare var de nära 70 procent.
 • På landsbygden har Vingåker procentuellt flest anslutna till fibernätet av alla sörmländska kommuner.

När kommunen nu blickar framåt planerar man många aktiviteter för att utnyttja kraften i fibernätet på bästa sätt för medborgarna.

– Fibernätet var bara starten, det är nu det roliga börjar. Och det samhällsnyttiga. Vi ser på flera områden just nu där vi använder kraften i vårt fibernät för nyttiga tjänster. Sensortekniken är en sådan där vi tillsammans med IP-Only redan kommit en bit på väg. Publikt wifi har vi redan lanserat, säger Regina Westas Stedt.


Fakta - milstolpar i fiberutbyggnaden

 • Hösten 2014 tecknade Vingåkers kommun ett samverkansavtal med fiberföretaget IP-Only. Inom ramen för den gemensamma utbyggnadsplanen inom avtalet har denna solidariska modell arbetats fram.
 • Vid årsskiftet 2014/2015 startar IP-Only införsäljningen av fiberanslutning inom centralorterna Vingåker och Högsjö, som sedan byggdes ut under 2015.
 • Under våren 2015 genomförde IP-Onlys dotterbolag ByNet och Vingåkers kommun gemensamma informationsmöten på landsbygden om möjligheten till fiberanslutning samt om den områdesindelning man har gjort för landsbygdens utbyggnad.
 • Vid halvårsskiftet 2016 invigdes det första av fem landsbygdsnät, område Läppe.
 • Under 2016 skapade Vingåkers kommun innehållet till en studiecirkel om hur man kommer igång att använda sin fiber. Studieförbundet Vuxenskolan har sedan tillsammans med IP-Only erbjudit dessa kostnadsfria studiecirklar till alla fiberkunder. Över 300 Vingåkersbor har deltagit i dessa studiecirklar.
 • 2017 gjordes en gemensam satsning på Vingåkers föreningsliv, mellan kommunen och IP-Only. Föreningar med fastigheter inom centrala Vingåker erbjöds en gratis fiberanslutning direkt av IP-Only. För att möta upp detta och skapa rättvisa för föreningar med verksamheter på landsbygden upprättade kommunen ett fiberbidrag som täcker hela anslutningsavgiften förföreningar på landsbygden.
 • Under oktober 2017 medverkade IP-Only på E-medborgarveckan i Vingåker med föreläsning om e-hälsa och event utanför biblioteket.
 • I maj 2018 Invigdes Vingåkers WiFi under Vattenveckan i Slottsparken.Källa: IP-Only

Skriv ut

Bredbandsutbyggnaden i Helsingborg har på flera områden uppfyllts

Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade i maj 2016 att anta Plan för bredbandsutbyggnad 2016 - 2020. Syftet med planen var att ge alla invånare och företag mö...

Läs mer
Zinga


ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhå...

Läs mer
Mttsweden
För att trygga leveransen av fjärrvärmen till kunderna i Nora har Solör Bioenergi investerat i en ombyggnation av fjärrvärmeledningarna i Nora.

Ny ringledning i Nora tryggar leveransen av fjärrvärme

För att trygga leveransen av fjärrvärmen till kunderna i Nora har Solör...

Läs mer
Vattenfall

Elnätsutbyggnad ska effektiviseras

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet och...

Läs mer
Zugol 550


Rejlers hjälper Gävle Energi i unikt fjärrvärmeprojekt

Rejlers har vunnit uppdraget att bistå Gävle Energi i byggnationen av en ny fjä...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se