Facebook


Instagram

Första simuleringarna med fartyg byggda för inlandssjöfart


2020-10-26

Lotsarna Henrik Göthberg och Peter Andersson (skymd) från Lysekil.
Bild: Johan Lantz
Lotsarna Henrik Göthberg och Peter Andersson (skymd) från Lysekil.

Simuleringar har gjorts av inomskärsfarleden Brofjorden-Göteborg för trafik med mindre fartyg och fartyg för inlandssjöfart. Den europeiska pråmtrafiken står som förebild för en möjlig svensk inlandssjöfart.

Inomskärsfarleden Brofjorden-Göteborg är i dag inte anpassad för trafik med större fartyg. Det handlar om sträckan Brofjorden-Lysekil-Malö strömmar-Uddevalla-Marstrand (Instö ränna)-Göteborg. Därför finns ett naturligt intresse att undersöka förutsättningarna för trafik med mindre lastfartyg och fartyg för inlandssjöfart.

Simuleringar av inomskärsfarleden genomfördes nyligen under tre dagar vid Simulatorcentrum i Göteborg, som ägs av Sjöfartsverket. Projektet startade redan hösten 2019 och avslutas sommaren 2021. Bakgrunden är regeringens godsstrategi där mottot är överflytt av mer gods från väg till järnväg och sjöfart både av klimat- och utrymmesskäl. Målet är ett klimatneutralt Sverige senast 2045.

– Simulering gjordes med två olika fartygsmodeller. Dels pråmen MTS Veendam (fartyg för inlandssjöfart) från Nederländerna, 80 meter lång och med 3,2 meters djupgående och dels M/V Höljan, ett fiktivt fartyg som ska kunna gå in i de nya framtida slussarna som planeras i Trollhättan, berättar Niklas Hammarkvist som är Sjöfartsverkets projektledare i sammanhanget.

Ett antal alternativa dragningar hade tagits fram i förväg inför simuleringen, där fartygstrafik kan bedrivas utan åtgärd alternativt där muddring behöver genomföras.

– Vid förarbetet har det framkommit att passagerna vid Malö strömmar och Instö ränna är viktiga att simulera eftersom de begränsar framkomligheten i farleden, förklarar Niklas Hammarkvist som tagit fram de alternativa dragningarna.


Uppdrag från Trafikverket
Trafikverket har gett Sjöfartsverket i uppdrag att genomföra detta utredningsarbete. Resultatet av simuleringarna är nödvändiga för att kunna ta fram en GKI, Grov kostnadsindikation, med affärsmässiga förutsättningar. Utifrån simuleringsresultatet kan beräkningar göras för muddring, utmärkning med mera. I det sammanhanget inkluderas även naturvärden och kostnader för enklare geoteknik som kan behövas.

Den slutgiltiga rapporten är nödvändig av flera skäl: Dels behövs den för att kunna utvärdera samhällsnyttan, det vill säga om planerade finansiella insatser leder till en vinst för samhället i ett större sammanhang med mindre vägslitage etcetera. Dels för att få klarhet i om nödvändiga åtgärder kan klassa som mindre och behandlas som trimningsåtgärd för hantering av Trafikverket regionalt, eller om projektet blir aktuell som större farledsprojekt i den nationella infrastrukturplanen.

– Kort sagt blir rapporten ett viktigt underlag för beslut om hur och om man ska gå vidare med eventuella åtgärder.

Vid simuleringen deltog lotsar från Lysekil och Marstrand, Johan Lantz vd för Avatar Logistics, som har kommersiella intressen i sammanhanget, Michael Van Gent, redare och befälhavare på Vigilia shipping, Nederländerna.

Simulatorn kalibrerades av Andreas Edvall, Niclas Liljegren och Daniel Boström. Ansvariga för simuleringen var Niklas Hammarkvist och Jonas Sundin.


Fakta: IVV-trafiken
Sjöfartsverket och Trafikverket utreder tillsammans förutsättningarna för farleder som kan bli aktuella för inre vattenvägar (IVV-trafik). Av hundra inhemska godstransporter går i dag bara två till tre stycken längs de inre vattenvägarna, IVV, som kanaler, insjöar och älvar.
Vänern, Mälaren och Göta älv fick 2014 godkänt av EU för att bedriva IVV-trafik. Ostkusten (Kalmarsund-Örskär) samt Göta Kanal med Vättern har tidigare undersökts och endast formellt godkännande behövs.

Nu undersöks och utreds om förutsättningar finns i Göteborgs norra skärgård, samt norr om Öja/Landsort för att knyta ihop Mälaren med Norvik. IVV-klassning innebär att det inte är samma kvar på fartygets skrov och konstruktion, för att klara hårt väder eller höga vågor (max två meter), som IMO-klassade, havsgående fartyg.Källa: Sjöfartsverket


Skriv utProduktionen av Volvo VNR Electric, en utsläppsfri klass-8 lastbil, är planerad att starta i början av 2021.
Produktionen av Volvo VNR Electric, en utsläppsfri klass-8 lastbil, är planerad att starta i början av 2021.

Nu leder Volvo elektrifieringen av den nordamerikanska lastbilsindustrin

Volvo Lastvagnar i Nordamerika presenterar idag den kommersiella introduktionen och försäljningen av nollutsläpps och batterielektriska lastbilar på den nordamerikanska marknaden. Produktionen av Volvo VNR Electric, en utslä...

Läs mer
Roch-services
Den nya järnvägsförbindelsen ökar kapaciteten till Småland.

Ny tågpendel mellan APM Terminals Gothenburg och Jönköping

Vid årsskiftet startar en ny järnvägsförbindelse mellan APM Terminals Gothenburg och kombiterminalen i Jönköping. Den efterlängtade tågpendeln innebär...

Läs mer
Malux transport
På fredag morgon monteras den första pylontoppen på Hisingsbron.

Pylontopparna monteras på Hisingsbron

Nu är det dags att sätta kronan på verket när Hisingsbrons pylontoppar ska monteras. Om vindarna inte är för hårda kommer den första pylontoppen att monteras...

Läs mer
Tammermatic
Förare bakom skyddglas.

Nu öppnar SL framdörrarna – Norrtälje först ut

Den 6 december börjar de första bussarna med ett nytt skyddsglas runt förarplatsen gå i SL-trafiken. Om föraren öppnar framdörren ska du stiga på den vä...

Läs mer
Smartdok

Nya trafiksäkerhetskameror ska rädda liv i Västra Götaland, Halland och Värmland

Mellan 30 november och 13 december sätter Trafikverket upp totalt nio nya trafiksäkerhetskameror i Västra Götaland, Halland och Värmland. Syftet med kamerorna är inte...

Läs mer
BAB
Sonja Sandström. Från vänster: Lennart Wetterholt, Uppdragsledare Mälarbanan Anna-Jeanette Larnelius, vVD & Affärsområdeschef Mark & Vatten Stefan Thelander, Marknads- & Utvecklingschef samt Åke Södergren, BAS-P ansvarig projekt Mälarbanan.

Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 går till Norconsult

Trafikverket delar ut Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 till Norconsult som prisas för sitt arbete med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.

Läs mer
Viacon
Projekt i Nora.

De vann kontraktet om Nora kommuns avloppsreningsverk – värt 151 miljoner kronor

ELVA ProcessAutomation AB, ett av Sveriges ledande företag inom vatten- och avloppsrening, har fått uppdraget att bygga om avloppsreningsverket i Nora kommun. Affären är vä...

Läs mer
Zueblin
Marinarkeolog från Vrak – Museum of Wrecks vid ett av vraken i Djupasund. Under 1780-talet sänktes avsiktligt ett antal skepp för att bygga en spärr vid inloppet till Karlskrona. Många framstående örlogsfartyg slutade på liknande sätt och har sedan glömts bort. Nu kan deras historia berättas.

34 miljoner till forskning om svenska flottans historia

Riksbankens Jubileumsfond anslår över 34 miljoner kr till forskningsprogrammet Den glömda flottan. Forskningen är ett samarbete mellan Statens maritima och transporthistoriska...

Läs mer
Arema

Mätningar i avloppsvattnet visar att narkotika finns i hela Östergötland

Narkotika finns i samtliga kommuner i Östergötland. Det visar provresultaten från årets mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet.

Läs mer
Pacetell


Alstoms vätgaståg har avslutat tre månaders lyckade testturer i Österrike

Alstoms Coradia iLint, världens första vätgasbränslecellståg, har precis avslutat tre månaders lyckade testkörningar för ÖBB:s (Österrikes federala...

Läs mer
Vattenfall


Ekobonus för sjöfarten förlängs

För att bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart fortsätter regeringen satsningen på ekobonusen för sjöfarten fram till 2022...

Läs mer
CL Specialglas
Håkan Schmidt, GKN visar RM12-motorn för fr v Håkan Johansson, Försvarsmaktens Hållbarhetssektion, Ingela Bolin Holmberg, FMV, Torbjörn Hillerström, och Fredrik Lundgren med ett biobränsleprov i handen, båda GKN.

Framgångsrikt prov med biobränsle i RM12 Gripen

GKN Aerospace Sweden i Trollhättan har på uppdrag av Försvarets Materielverk genomfört prov med ett biobränsle avsett för flygning i motor RM12, drivkällan i...

Läs mer
Scantruck


Lägre koldioxidutsläpp med grön betong på Norra Kajen

MittSverige Vatten & Avfall använder grön betong i arbetet med en ny ventilkammare på Norra kajen. 
– Vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att...

Läs mer
Sekom
<span class=\

NCC bygger nytt ställverk i centrala Stockholm

NCC har fått i uppdrag av Linxon att uppföra nya ställverksbyggnader till Värtastationen, i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Affären är en totalentreprenad till...

Läs mer
Zugol 550
Stockholms innerstad har nu blivit en zon för automatisk elektrisk körning. Kör man in i zonen med en laddhybrid från BMW kommer bilen automatiskt ställa om till helt elektrisk och utsläppsfri körning med hjälp av geofencing (bilden är en illustration).

Stockholms nya el-zon invigd med trafikborgarråd Daniel Helldén

Stockholms innerstad har nu blivit en zon för automatisk elektrisk körning via en ny funktion från BMW. När man kör in i zonen med en laddhybrid från BMW kommer bilen...

Läs mer


Stena Lines nya färja levererad och på väg till Europa

Färjerederiet Stena Line meddelar att deras nybyggda färja Stena Embla är levererad och nu är på väg från varvet i Kina till Europa för att gå i trafik...

Läs mer


SJ tar över Krösatågens trafik

SJ har fått förtroendet att ta över uppdraget att köra Krösatågen, med trafikstart den 12 december 2021. Det meddelade de regionala trafikhuvudmännen för...

Läs mer
Illustration från utbildningen EBR Kabelförläggning.

Ny utbildning kan ge stora samhällsvinster

Det kan bli väldigt dyrt för svensk industri om elkablar inte redan från början är lagda på rätt sätt. Exempelvis kan ett 100 millisekunder långt...

Läs mer
All trafik över och under Hisingsbron och de båda järnvägsbroarna vid Marieholm omfattas av de nu framtagna samverkansreglerna.

Samverkansregler klara för broöppningar i Göteborg

Nu finns en överenskommelse för samverkansregler för alla trafikslag över och på Göta älv genom Göteborg. Överenskommelsen har tagits fram av...

Läs mer
Flygplanet är en Boeing 777F som flyger mellan Frankfurt och Shanghai med gods i båda riktningarna.

Världens första klimatneutrala flygfrakt

DB Schenker och Lufthansa Cargo är först i världen med att leverera klimatneutral flygfrakt med ett flygplan som drivs enbart med Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Läs mer
Karta väg 23.

Nu ska väg 23 utanför Växjö bli säkrare

Peab har fått uppdraget att bygga om tio kilometer av väg 23 mellan Huseby och Marklanda som ligger på sträckan mellan Älmhult och Växjö. Vägen kommer att...

Läs mer


Ny forskning ska öka säkerheten för oskyddade trafikanter

Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter är i fokus i två nya forskningsprojekt hos VTI som finansieras av Länsförsäkringars forskningsfond. I det ena ska forskare...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se