Facebook


Instagram

Fortsatta krav på Trafikverket på åtgärder för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet från Täby och Vallentunas kommuner


2019-11-19

Korsningen Arningevägen/Jarlabankes väg är redan idag hårt belastad.
Bild: Vallentuna kommun
Korsningen Arningevägen/Jarlabankes väg är redan idag hårt belastad.

Täby kommun och Vallentuna kommun har under en längre tid haft en diskussion med Trafikverket kring framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Arningevägen/Jarlabankes väg under dubbelspårsutbyggnaden mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Korsningen är redan idag hårt belastad.

De båda norrortskommunerna har föreslagit temporära trafiklösningar - som en tillfällig cirkulationsplats, hastighetssänkning och trafiksignaler- till Trafikverket men har fått flera avslag.

Täby kommun och Vallentuna kommun fortsätter kräva åtgärder från Trafikverket i ett brev som skickades idag måndag den 18 november.

Trafikverket lösning är istället att trafiken leds om i det kommunala vägnätet mot den redan nu hårt belastade Vikingavägen där såväl bil- som busstrafik är drabbad av begränsad framkomlighet. Täby kyrkby är i aktuellt område till stora delar ett småhusområde utformat med låg vägstandard, smala krokiga gator som på vissa sträckor inte har tillräcklig bredd för att inrymma en gångbana.

– Täby kommun har redan planerat för en tillfällig trafiksignal i korsningen Vikingavägen/Härdstigen. Att då leda in ännu mer trafik på Vikingavägen där ersättningstrafiken för Roslagsbanan redan går skapar ännu större framkomlighetsproblem och är en direkt olämplig åtgärd, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby och Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna gemensamt. Vi förutsätter därför att Trafikverket ändrar sitt beslut och omgående vidtar åtgärder som ökar framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen Jarlabankes väg/Arningevägen, fortsätter de.

I Trafikverkets senaste svar skriver regiondirektör Helena Sundberg att en tillfällig cirkulationsplats – som Täby kommun tidigare föreslagit – innebär en oacceptabel försämring av framkomligheten på väg 264 Arningeleden. Något vare sig Täby kommun eller Vallentuna kommun håller med om.

– Det här är felaktigt. I den utredning Täby kommun tagit fram tillsammans med SL:s dubbelspårsprojekt framgår det tydligt att framkomligheten är väldigt god i alla trafiksimuleringar utom två, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande Täby. I Stockholmsområdet godtas oftast högre belastningsgrader än värdena på de två simuleringarna som inte visade på god framkomlighet, berättar Erik.

Vad som däremot kan leda till oacceptabla köer är trafikolyckor, och den risken förutsätter vi att Trafikverket hjälper till att förebygga med framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder, säger Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna och Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby med enad röst.

Trafikverket påstår även att en tillfällig cirkulationsplats inte får plats inom det befintliga vägområdet, något som också får mothugg.

– Även det här påståendet är direkt felaktigt. Eftersom cirkulationsplatsen är en tillfällig åtgärd är förslaget utformat för att rymmas i det befintliga vägområdet med fokus att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för resenärer i våra kommuner, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby och Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.Källa: Vallentuna kommun


Skriv utSL:s nya tunnelbanetåg C30.
SL:s nya tunnelbanetåg C30.

Resenärspremiär för SL:s nya tunnelbanetåg

C30, som det nya tåget kallas, har under en längre tid testats i trafik utan resenärer. Nu är det dags att låta folk åka med. Det innebär att resenärer på Röda linjen ibland kommer få...

Läs mer
Smartdok


Lägre intäkter på grund av pandemin covid-19

Lägre volym och transportintäkter till följd av pandemin covid-19 är de främsta orsakerna till att Green Cargo gör ett svagt andra kvartal 2020. Rörelseresultatet...

Läs mer
Roch-services


VA-förnyelsen kommer till Liljeholmen/Rosenlund

Nästa vecka inleds det två år långa arbetet med att förnya vatten- och avloppsledningar på Liljeholmen och Rosenlund. Detta kommer bland annat öka kapaciteten i...

Läs mer
Tammermatic

Skanska bygger ny motorvägskorsning i Florida, USA för cirka 615 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation(FDOT) om att utveckla och bygga en ny större motorvägskorsning vid State Road 557 som är en del av Interstate 4...

Läs mer
Zueblin


Emirates ökar passagerartrafiken till Pakistan – erbjuder 60 flygningar per vecka

Den 10 augusti 2020 utökade flygbolaget Emirates sina passagerartjänster till och från Pakistan till 53 flygningar per vecka. Från och med den 16 augusti kommer de veckovisa...

Läs mer
Arema

95 procent av persontågen punktliga i juli

Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket.

Tågtrafikens persontrafik når i juli för första gången järnvägsbranschens gemensamma, högt satta mål med 95 procents punktlighet sedan man bö...

Läs mer
Pacetell
MTRX erbjuder gratis munskydd för att minska spridningen av Covid-19.

MTRX erbjuder gratis munskydd och fri avbokning för alla höstens resor

Efter de lättade reserekommendationerna från den 13 juni har MTRX, med fokus på tryggheten ombord, gett många möjligheten att semestra i Sverige. Nu väljer MTRX...

Läs mer
Vattenfall
Klaus Villefrance (Bravida) och Claus Vinther (Gjøl VVS/Vesthimmerlands VVS/Nielsen & Brostrøm).

Bravida förvärvar VVS-trio i Nordjylland

Bravida Danmark A/S har ingått avtal om att överta tre VVS-verksamheter i Nordjylland, med sammanlagt 68 medarbetare och en total omsättning på 89 miljoner danska kronor.

Läs mer
BAB
<span><span><span>Assemblin förvärvar Botkyrka VVS & Fastighetsservice AB, ELIN i Stockholm AB och SDC Stockholm Design & Construction AB.</span></span></span>

Assemblin VS stärker ROT-kompetens i Stockholm genom tre förvärv

Assemblin förvärvar Botkyrka VVS & Fastighetsservice AB, ELIN i Stockholm AB och SDC Stockholm Design & Construction AB, som tillsammans omsätter cirka 125 MSEK per år...

Läs mer
CL Specialglas

Konecranes levererar mobil hamnkran till ny terminal i Trieste

Konecranes Gottwald MHC Model 5.

Under andra kvartalet 2020 beställde Piattaforma Logistica Trieste S.r.l. (PLT) en miljöeffektiv Konecranes Gottwald mobilhamnkran för en ny terminal i Triestes hamn i nordöstra...

Läs mer
Scantruck


Peab vill se bättre förutsättningar att skydda sina vägarbetare

Peab satsar på en mängd förebyggande åtgärder för att skydda anställda som jobbar på våra vägar. Men efterlyser samtidigt bättre fö...

Läs mer
Sekom


Air Leap avbryter uppstart av Kalmar och Örnsköldsvik

Air Leap har beslutat att avbryta höstens uppstart av destinationerna Kalmar och Örnsköldsvik, detta på grund av den rådande Covid-19 pandemin och den långsamma ö...

Läs mer
Zugol 550

Ändring i trafikförordningen för en säkrare och mer miljövänlig design på lastbilar

Regeringen har beslutat om en ändring i trafikförordningen för att möjliggöra att lastbilar med rundare nos, så kallad aerodynamiskt utformad förarhytt, kan...

Läs mer
Stockholm Arlanda Airport.

Swedavias trafikstatistik för juli 2020:

Antal resenärer minskar med 87 procent

Under juli månad flög 486 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 87 procent jämfört med fjolårets 3,8 miljoner resenärer. Flygmarknaden...

Läs mer


NCC säljer Road Services Danmark till Arkil A/S

NCC säljer den danska verksamheten inom division Road Services till det danska entreprenadföretaget Arkil A/S genom en aktieöverlåtelse. Affären får marginell positiv...

Läs mer


”Doktoranden har en viktig roll i vårt ekosystem av forskning”

För GKN Aerospace i Trollhättan är långsiktigt forsknings- och utvecklingsarbete avgörande för att vinna nya affärer. De satsar stort på forskningssamverkan...

Läs mer


Bron över E6 i Lackarebäcksmotet stängs

Lackarebäcksbron behöver renoveras och stängs för biltrafik från den 10 augusti till oktober. Gående och cyklister kommer fram.

Läs mer


Emirates börjar flyga flaggskeppet A380 till Guangzhou

Emirates meddelar att de kommer att börja flyga sina ikoniska A380-flygplan till Guangzhou från och med den 8 augusti 2020. Flygbolaget har nu återupptagit häften av sitt...

Läs mer


Fortsatta minskningar för SAS

SAS kapacitet minskade med 76 procent under månaden och det totala antalet passagerare var 75 procent färre än samma period förra året. Antalet passagerare ä...

Läs mer
Stena Gothica är en av färjorna som trafikerar sträckan Liepaja-Karlskrona-Travemünde.

Stena Line startar ny fraktlinje i Östersjön

Från och med torsdagen den 13 augusti startar färjerederiet Stena Line en ny fraktlinje i Östersjön genom att lägga till ett svenskt hamnstopp i Karlskrona på den...

Läs mer


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se