Facebook


Instagram

Fortsatta krav på Trafikverket på åtgärder för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet från Täby och Vallentunas kommuner


2019-11-19

Korsningen Arningevägen/Jarlabankes väg är redan idag hårt belastad.
Bild: Vallentuna kommun
Korsningen Arningevägen/Jarlabankes väg är redan idag hårt belastad.

Täby kommun och Vallentuna kommun har under en längre tid haft en diskussion med Trafikverket kring framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Arningevägen/Jarlabankes väg under dubbelspårsutbyggnaden mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Korsningen är redan idag hårt belastad.

De båda norrortskommunerna har föreslagit temporära trafiklösningar - som en tillfällig cirkulationsplats, hastighetssänkning och trafiksignaler- till Trafikverket men har fått flera avslag.

Täby kommun och Vallentuna kommun fortsätter kräva åtgärder från Trafikverket i ett brev som skickades idag måndag den 18 november.

Trafikverket lösning är istället att trafiken leds om i det kommunala vägnätet mot den redan nu hårt belastade Vikingavägen där såväl bil- som busstrafik är drabbad av begränsad framkomlighet. Täby kyrkby är i aktuellt område till stora delar ett småhusområde utformat med låg vägstandard, smala krokiga gator som på vissa sträckor inte har tillräcklig bredd för att inrymma en gångbana.

– Täby kommun har redan planerat för en tillfällig trafiksignal i korsningen Vikingavägen/Härdstigen. Att då leda in ännu mer trafik på Vikingavägen där ersättningstrafiken för Roslagsbanan redan går skapar ännu större framkomlighetsproblem och är en direkt olämplig åtgärd, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby och Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna gemensamt. Vi förutsätter därför att Trafikverket ändrar sitt beslut och omgående vidtar åtgärder som ökar framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen Jarlabankes väg/Arningevägen, fortsätter de.

I Trafikverkets senaste svar skriver regiondirektör Helena Sundberg att en tillfällig cirkulationsplats – som Täby kommun tidigare föreslagit – innebär en oacceptabel försämring av framkomligheten på väg 264 Arningeleden. Något vare sig Täby kommun eller Vallentuna kommun håller med om.

– Det här är felaktigt. I den utredning Täby kommun tagit fram tillsammans med SL:s dubbelspårsprojekt framgår det tydligt att framkomligheten är väldigt god i alla trafiksimuleringar utom två, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande Täby. I Stockholmsområdet godtas oftast högre belastningsgrader än värdena på de två simuleringarna som inte visade på god framkomlighet, berättar Erik.

Vad som däremot kan leda till oacceptabla köer är trafikolyckor, och den risken förutsätter vi att Trafikverket hjälper till att förebygga med framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder, säger Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna och Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby med enad röst.

Trafikverket påstår även att en tillfällig cirkulationsplats inte får plats inom det befintliga vägområdet, något som också får mothugg.

– Även det här påståendet är direkt felaktigt. Eftersom cirkulationsplatsen är en tillfällig åtgärd är förslaget utformat för att rymmas i det befintliga vägområdet med fokus att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för resenärer i våra kommuner, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby och Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.Källa: Vallentuna kommun


Skriv utTrafikverket glömde bussresenärerna i Förbifarten

omas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.

Det pratades mycket om kollektivtrafik när Förbifarten planerades. När bygget nu är igång tycks Trafikverket helt glömt bort åtgärder för att busstrafiken ska komma fram smidigt.
– Trafikverket...

Läs mer
Smartdok

Flera nyheter i Västtrafiks app

Ursmart! Den nya digitala avgångstavlan i Apple Watch.

Användningen av digitala biljetter ökar snabbt i kollektivtrafiken. Under förra året ökade biljettförsäljningen i Västtrafiks app Västtrafik To Go med 38...

Läs mer
Arema


Rekordhög tillförlitlighet för persontågen

Efter ett år med lägre tillförlitlighet vände det uppåt för persontågen under 2019. Drygt 91 procent av tågen var i tid - vilket är den högsta...

Läs mer
Maxi Grip


Flygresandet minskade under 2019

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna för hela 2019 stannade på drygt 37,9 miljoner. Jämfört med 2018 är det en minskning med 3,5 procent.

Läs mer
Vattenfall

Nya ledamöter i nationella godstransportrådet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har utsett tre nya ledamöter till det nationella godstransportrådet. Rådet består nu av 18 ledamöter som arbetar med att skapa...

Läs mer
Zinga


I juni får Norrköping sina första elbussar

I juni kommer Transdev att förnya den aktuella bussflottan i Norrköping med totalt 37 nya bussar varav två helt nya depåladdade elbussar. Detta blev klart efter att Ö...

Läs mer
BAB

Smarta fällor ska rensa mikroplast från Stockholms vatten

Idrottsborgarråd Karin Ernlund (C) inspekterar en granulatfälla vid Hammarbyhöjdens bollplan. Med en grönblå miljonsatsning ska 50 idrottsanläggningar förses med granulatfällor under 2020 för att minska mikroplaster i Stockholms vatten.

Av Stockholms 104 konstgräsplaner är 94 konstgräsplaner belagda med plast-och gummikorn som kallas granulat. Det finns en stor risk att mikroplasten lämnar konstgräsplanerna...

Läs mer
Viacon

Skanska moderniserar tjeckisk motorväg

Skanska har tecknat avtal med Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat om att uppgradera 14 kilometer av motorvägen D1 i Tjeckien. Kontraktet är värt CZK 1,4 miljarder, cirka...

Läs mer
Kynningsrud


Fler utsläppsfria taxibilar vid Stockholms Central tack vare nytt samarbete

Över 81 miljoner passagerare reser via Stockholms Centralstation årligen, antalet ökar stadigt och år 2030 beräknas antalet resenärer vara drygt 200 miljoner. För...

Läs mer
CL Specialglas

Megaborren ”Elektra” ska borra en 13,4 km lång tunnel under Stockholm

En 240 meter lång och 1000 ton tung tunnelborrmaskin påbörjar snart arbetet med att borra en tunnel från Danderyd till Hammarby Sjöstad. Färden går 50-100 meter...

Läs mer
Scantruck


Positiva besked för Norrköping gällande Ostlänken

Idag gick Trafikverket ut med ett klargörande där myndigheten fastslår att Ostlänken blir av som planerat, och ska byggas i etapper. Först ut blir sträckan Järna...

Läs mer
Sekom

Norwegian fick två fina utmärkelser under Airline Economics Aviation 100 Awards

Finansdirektör Geir Karlsen och Morten Korsveien, Norwegian Manager Corporate Finance.

Norwegian tilldelades utmärkelserna Årets Finansdirektör/Finansteam och Årets Finansavtal igår kväll. Utmärkelserna är ett erkännande av bolagets...

Läs mer
Saabs skolflygplan T-7A.

Saab startar produktion av skolflygplan i Linköping

Saab påbörjade produktionen av sina delar av skolflygplanet T-7A i Linköping tidigare i januari månad. T-7A har utvecklas och tillverkas tillsammans med Boeing för det...

Läs mer
Volvo Construction Equipment har arbetat med att förbättra användarvänligheten och mångsidigheten hos sina hjulburna asfaltläggare, och P6870D ABG är det perfekta exemplet. Den här asfaltläggaren kan åstadkomma oslagbara resultat i olika läggningsapplikationer – oavsett om det handlar om små bostadsområden eller stora landsvägsprojekt.

Nya Volvo P6870D ABG gör asfaltläggningen enkel

Upplev oslagbart mångsidig asfaltläggning med P6870D ABG, som kombinerar en kompakt design, enastående drivgrepp och funktioner utformade för att vara lätta att...

Läs mer

Mikroplast i havet – en spegling av ohållbar konsumtion och produktion


Industriell råplast, som plastpellets, ger upphov till höga koncentrationer nära utsläppskällorna.  Men de flesta plastartiklar i havet är fragment av större...

Läs mer

Kostnadsutredning av Ostlänken visar vägen framåt

Nu är Trafikverkets utredning av kostnaderna för den nya stambanan mellan Järna och Linköping klar. Den visar att vissa partier av den planerade järnvägen sticker ut...

Läs mer
Jörgen Warborn och Peter Eriksson får en inblick i GKN:s verksamhet. Fr v: Peter Eriksson, Robert Hell, Public Affairs, Robert Lundberg, EU-projekt, Jörgen Warborn och Joakim Andersson, Engines.

EU-parlamentariker besökte GKN Aerospace i Trollhättan

Under fredagen besöktes GKN Aerospace i Trollhättan av Jörgen Warborn som är en av Moderaternas EU-parlamentariker samt oppositionsrådet i Trollhättan Peter Eriksson...

Läs mer
Kristianstads nya badhus.

Bravida installerar för 67 miljoner i Kristianstads nya badhus

Kristianstads kommun bygger ett nytt badhus med Peab som huvudentreprenör. Bravida har fått i uppdrag utföra samtliga installationer inom el och vs, till ett ordervärde om 67...

Läs mer


Elektriska vätgasdrivna bränslecellslastbilar testas skarpt

Den norska livsmedelsgrossisten ASKO och Scania firar trafikstarten för fyra vätgasdrivna lastbilar med eldrivlina, samt öppnandet av ASKO:s vätgasstation i Trondheim.

Läs mer


Hållbart flygbränsle från Neste på Zurichs flygplats under World Economic Forum 2020

Neste, världens största tillverkare av förnybar diesel och förnybart flygbränsle från avfall och restprodukter, kommer att leverera förnybart jetbränsle...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se