Facebook

Instagram

Halmstad utvecklar infrastrukturen för framtiden


2016-04-13

Bild: Halmstad kommun

Arbetet med att utveckla infrastrukturen i Halmstad går vidare. En del åtgärder har redan bockats av – och några är färdigställda inom kort. Men samtidigt är nya projekt på gång och därmed nya trafikstörningar att vänta.

I augusti startar bygget av etapp 2 av Halmstads resecentrum, till dess ska delar av både Wrangelsgatan och Järnvägsleden ha breddats för att underlätta framkomligheten.

Men innan arbetena på Wrangelsgatan och Järnvägsleden inleds den 16 maj ska arbetet på Viktoriagatan vara klart och samtliga körfält öppna. I nuläget är det så gott som bara asfalteringsarbeten som kvarstår innan Viktoriagatan och Kungsgatan är återställda.

Projekten följer en noga utlagd plan, allt för att alltid minst en av de två stora genomfartslederna genom Halmstad ska var fullt ut farbara – utan några begränsningar i framkomligheten.

– Det är klart att vi förstår att det kan uppfattas som rörigt i trafiken men vi har gjort vårt yttersta i planeringen för att arbetena ska gå om lott och påverkan ska bli så liten som möjligt. Vi bygger för att modernisera och för att vara i fas med den befolkningsökning som vi har, därför är dessa infrastrukturprojekt viktiga, säger Henrik Larsson, projektledare.

Syftet med de olika projekten är flera – främja kollektivt resande, stärka upp stadens cykelstråk, separera befintliga kombinerade avloppssystem och dimensionera dagvattensystemen för framtidens krav, stärka upp ledningsstråk för el, fiber och tele.

Se nedan för information om projekten, samt se bifogad kartbild.

1. Projekt: Renovering kajen Östertull.

Syfte: Renovera kajen som rasat – skälet är sannolikt de stora rotsystemen från intilliggande träd som tryckt ut stenarna.
Startar: april 2016
Slutfört: juni 2016
Projektledare: Peter Berndtson, beläggningsingenjör teknik- och fritidsförvaltningen Entreprenör: NCC

2. Projekt: Tryckavloppsledningar under Nissan.

Syfte: Byta ut två femtio år gamla tryckavloppsledningar under Nissans botten till västra kajen. Om de inte hade ersätts hade de riskerat att springa läck och därmed förorena Nissan. 
Var: Picassoparken, i Nissan
Startade: oktober 2015
Slutfört: maj 2016 – Picassoparken återställs i södra delen under april-maj för att vara klar till sommaren.
Påverkan på framkomlighet: Picassoparken, Hamngatan och dess parkeringsplatser mellan Slottsbron och fram till Kyrkogatan kommer stängas av.
Projektledare: Naser Adibi, Laholmsbuktens VA
Entreprenör: BAB Rörtryckning AB

3. Projekt: DA utlopp Östra Förstaden. 

Projektet innebär ledningsförläggning för dagvatten, dricksvatten, spillvatten, el, fiber (bredband) och tele. Stråket löper från Picassoparken via Viktoriagatan, Kungsgatan, Fredrik Ströms gata, Snöstorpsvägen, Hammars gata och fram till Enslövsvägen.
Syfte: Anlägga en ny utloppsledning för dagvatten för att kunna separera befintliga kombinerade system i ett område av ca 35 hektar österut i Halmstad. Samt att förstärka spill- och dricksvattenledningar längs stråket. Omläggning av VA-ledningar i korsningen Laholmsvägen/Enslövsvägen för att möjliggöra byggnation av projektet Resecentrum etapp 2. Vidare omläggning och nyanläggning av el, fiber och tele.
Startade: December 2015
Slutfört: Juni/juli 2016
Påverkan på framkomlighet: Den 16 maj kommer båda körfälten på Viktoriagatan att öppnas igen. Samtidigt kommer också Kungsgatan att öppnas igen. Framkomligheten kommer från början av april att vara något begränsad på Stationsgatan i höjd med Fredrik Ströms gata (intill HFAB:s kontor). Parkeringsplatserna kring fastigheterna Jäntan och Kruset på ömse sidor om Västkustbanan kommer att fortsatt vara avstängda. Järnvägsövergången på Fredsgatan kommer fortsatt vara avstängd för biltrafik. Däremot öppet för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.
Projektledare: Michael Mortensen, Laholmsbuktens VA
Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

4. Projekt: Breddning av Wrangelsgatan till fyra körfält mellan rondellen på Växjövägen och Kristinehedsvägen (utanför BAS/Räddningstjänsten).

Syfte: För att få ett bättre flöde och öka kapaciteten på Wrangelsgatan.
Startar: 16 maj 2016. Visst förberedande arbete har redan utförts, bland annat breddning av tunnel för gång- och cykeltrafik.
Slutfört: Juli 2016
Påverkan på framkomlighet: trångt för bilister, cyklister, gångtrafikanter
Projektledare: Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: Pedjon Entreprenad AB


5. Projekt: Breddning av Järnvägsleden mellan Skolgatan och Wrangelsgatan

Syfte: Förbättra trafikflödet på Järnvägsleden och Norra infartsleden ut från stan, genom att öka från ett körfält till två.
Startar: 16 maj 2016
Slutfört: Juli 2016
Påverkan på framkomlighet: Periodvis enbart ett körfält öppet förbi arbetsplatsen in mot stan. Kommer att påverka framkomligheten. Stor risk för långa köer i rusningstrafik – välj annan väg.
Projektledare: Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: PEAB

6. Projekt: Renovering av vatten- och avloppsledningar Enslövsvägen

Syfte: Förnyelse av VA-ledningar och separering av befintligt kombinerat avloppssystem.
Start och sluttid ej fastställda, men det ska ske under tiden som byggnation av Resecentrum etapp 2 byggs. Detta för att Enslövsvägens anslutning till Laholmsvägen ändå är stängd under byggtiden. Projektet kommer att pågå någon gång i tidsintervallet augusti 2016 – juni 2017.
Påverkan på framkomlighet: Trafiken längs Enslövsvägen kommer i etapper att påverkas mellan Laholmsvägen fram till Blåsbackegatan/Malcusgatan.
Projektledare: Rikard Johansson, teknik- och fritidsförvaltningen
Konsult: Sweco Enviromental
Entreprenör: Upphandling ej utförd

7. Projekt: Halmstads resecentrum etapp 2
Syfte: Samla kollektivtrafiken för att göra byten enklare, snabbare och säkrare.Laholmsvägen breddas och sänks för att få plats med hållplatser för stadsbussarna. Dessutom byggs gångbro över Laholmsvägen samt ett gångstråk mellan stadsbussarnas hållplatser och regionbussterminalen.
Startar: augusti 2016
Slutfört: hösten 2017
Påverkan på framkomlighet: Ett körfält på Laholmsvägen från Linehed in mot centrum blir busskörfält. Endast ett körfält öppet på Laholmsvägen österut förbi arbetsplatsen. Enslövsvägen stängs för all biltrafik vid Laholmsvägen. Järnvägsövergången vid Fredsgatan fortsatt avstängd för biltrafik. Arbetet kommer att påverka framkomligheten på Laholmsvägen, framför allt stora risker för köer i rusningstid. Bilister rekommenderas att välja annan väg – eller annat trafikslag – för att underlätta framkomligheten. Samåk, ta cykeln eller åk kollektivt!
Projektledare: Christer Johansson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

Källa: Halmstad kommun


Skriv utBirka Cruises – Sveriges bästa rederi.
Birka Cruises – Sveriges bästa rederi.

Birka Cruises utsett till bästa rederi – för åttonde gången

Birka Cruises är Sveriges bästa rederi. För åttonde gången har Sveriges enda renodlade kryssningsrederi tilldelats den prestigefyllda titeln i reseindustrins viktigaste tävling, Grand Travel Award. Vinnarna...

Läs mer
Maxi Grip

SAS vinnare i Grand Travel Awards 2019


SAS tog igår kväll hem förstapriset i två kategorier i resebranschens Grand Travel Awards: Bästa Transport Inrikes och Bästa flygbolag Europa.

Läs mer
Smartdok


Världens första LNG-isbrytare Polaris bunkrade i Björneborg och Torneå

Världens första LNG-isbrytare Polaris tankade LNG (Liquefied Natural Gas) i januari i LNG-importterminalen i Björneborg och i februari första gången flytande naturgas i...

Läs mer
Viacon

Ny VD för installationsbranschens största utbildningscenter

Jens Back kommer att tillträda som VD för INSU Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter den 1 maj.

Jens Back kommer att tillträda som VD för INSU Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter den 1 maj. Jens kommer närmast från Lärande i Sverige som...

Läs mer
Uniteam


Sju län svarar EU om infrastruktursatsningar

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om EU:s satsningarna på transportinfrastrukturen 2007-2013...

Läs mer
Awimex
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Fortsatt ökat resande med Hallandstrafiken

För tredje året i rad ökar resandet med Hallandstrafiken med över fem procent. Under 2018 gjordes totalt 19,6 miljoner resor, en ökning med 5,1 procent. Även...

Läs mer
Kynningsrud

Infranord Components tecknar omfattande avtal med Trafikverket


Infranord AB Components i Nässjö har tecknat ett för sitt slag omfattande avtal med Trafikverket gällande teknikhus och installationer för ERTMS på Norra Malmbanan till...

Läs mer
Zugol 550


NRC Group nådde under 2018 målet att bli Nordens ledande banentreprenör

NRC Group fortsatte sin starka tillväxt under 2018. Genom förvärvet av VR Track OY i Finland klev företaget upp som Nordens ledande banentreprenör. Trots den starka...

Läs mer
CL Specialglas

Norwegian lanserar nya linjer


Snart får Norwegians resenärer i Sverige ännu fler destinationer att välja bland då bolaget lanserar två nya resmål i Östeuropa. Med start i april bö...

Läs mer
Scantruck

Atlas Copco utökar sin WEDA-portfölj med dränkbara pumpar

WEDA-portfölj utökas med dränkbara pumpar.

Atlas Copco Power and Flow har utökat sin WEDA-portfölj med elektriska dränkbara pumpar. Genom kompletteringarna blir serien nu heltäckande med pumpar för dränering och...

Läs mer
Toab
Sweco anlitas för fjärde gången när satsningarna på järnväg i Skåne fortsätter.

Fortsatt satsning på järnväg i Skåne – fjärde vinsten för Sweco

Satsningarna på järnväg i Skåne fortsätter med syfte att förbättra pendlingsmöjligheterna för invånare i regionen och tillgodose den ökande...

Läs mer
Sekom
Galaxy åter i trafik efter en omfattande nyrenovering.

Nyrenoverade Galaxy är åter i trafik

Galaxy har sedan den 20 januari befunnit sig på Remontowa-varvet i Gdansk. Hon återvände i trafik den 6 februari på rutten Stockholm-Åbo. Mellan 2014-2018 har Tallink...

Läs mer


Saab får order från Airbus på temperatur- övervakningssystem i passagerarflygplan

Saab har mottagit en order från Airbus för utveckling och leverans av ett system för övervakning av temperaturer i flygplanets luftsystem – OverHeat Detection System (OHDS)...

Läs mer

Sundsvalls kommun och Polisen hjälper barnen i trafiken

Bilar som både kör och parkerar mot färdriktningen, barn utan reflex som stiger ur mitt i vägen och felparkerade bilar som skymmer sikten vid gångpassage och utfarter...

Läs mer
<span>Arbetstunneln Robothöjden kommer att bli 180 meter lång och fungera som tillfartstunnel/servicetunnel när tunnelbanan till Barkarby är färdigställd.</span>

NCC bygger arbetstunnlar till nya tunnelbanan

NCC har fått i uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana att anlägga två arbetstunnlar för utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje från...

Läs mer
Cirka 45 nya av Märsta Förenades lastbilar har börjat köra med den senaste motortekniken.

Kraftigt förbättrade parametrar för hållbara transporter

Märsta Förenade har en tydligt uttalad vision och strategi att alltid arbeta hållbart inom alla områden. Under 2018 så har det arbetet fortlöpt med hög...

Läs mer

Bockasjö och Swedavia bygger nytt vid Göteborg Landvetter Airport

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Fastighetsutvecklaren Landvetter Logistik Center, gemensamt ägt av Bockasjö och Swedavia, bygger två nya logistikfastigheter i Airport City Göteborg, alldeles intill Gö...

Läs mer

Nu går det att betala med Swish i Länstrafikens app


Nu blir det ännu enklare att resa med Länstrafiken i Örebro. Från och med den 11 februari 2019 går det att betala med Swish i Länstrafikens app. Swish är ett bra...

Läs mer

SL storsatsar på hundratals nya elbussar i Stockholmsregionen

Tystare, renare, modernare. Den 19 februari fattar den blågröna majoriteten i Region Stockholm beslut om en historisk miljardsatsning på hundratals nya elbussar som gör att vi...

Läs mer
Rörläggaren och Bi-Vent installerar i ESS.

Instalco får nya uppdrag vid forskningsanläggningen ESS

Instalcobolagen Rörläggaren och Bi-Vent har fått i uppdrag att utföra ventilations- och rörinstallationer vid forskningsanläggningen ESS campusområde. Uppdraget...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se