Facebook

Instagram

Halmstad utvecklar infrastrukturen för framtiden


2016-04-13

Bild: Halmstad kommun

Arbetet med att utveckla infrastrukturen i Halmstad går vidare. En del åtgärder har redan bockats av – och några är färdigställda inom kort. Men samtidigt är nya projekt på gång och därmed nya trafikstörningar att vänta.

I augusti startar bygget av etapp 2 av Halmstads resecentrum, till dess ska delar av både Wrangelsgatan och Järnvägsleden ha breddats för att underlätta framkomligheten.

Men innan arbetena på Wrangelsgatan och Järnvägsleden inleds den 16 maj ska arbetet på Viktoriagatan vara klart och samtliga körfält öppna. I nuläget är det så gott som bara asfalteringsarbeten som kvarstår innan Viktoriagatan och Kungsgatan är återställda.

Projekten följer en noga utlagd plan, allt för att alltid minst en av de två stora genomfartslederna genom Halmstad ska var fullt ut farbara – utan några begränsningar i framkomligheten.

– Det är klart att vi förstår att det kan uppfattas som rörigt i trafiken men vi har gjort vårt yttersta i planeringen för att arbetena ska gå om lott och påverkan ska bli så liten som möjligt. Vi bygger för att modernisera och för att vara i fas med den befolkningsökning som vi har, därför är dessa infrastrukturprojekt viktiga, säger Henrik Larsson, projektledare.

Syftet med de olika projekten är flera – främja kollektivt resande, stärka upp stadens cykelstråk, separera befintliga kombinerade avloppssystem och dimensionera dagvattensystemen för framtidens krav, stärka upp ledningsstråk för el, fiber och tele.

Se nedan för information om projekten, samt se bifogad kartbild.

1. Projekt: Renovering kajen Östertull.

Syfte: Renovera kajen som rasat – skälet är sannolikt de stora rotsystemen från intilliggande träd som tryckt ut stenarna.
Startar: april 2016
Slutfört: juni 2016
Projektledare: Peter Berndtson, beläggningsingenjör teknik- och fritidsförvaltningen Entreprenör: NCC

2. Projekt: Tryckavloppsledningar under Nissan.

Syfte: Byta ut två femtio år gamla tryckavloppsledningar under Nissans botten till västra kajen. Om de inte hade ersätts hade de riskerat att springa läck och därmed förorena Nissan. 
Var: Picassoparken, i Nissan
Startade: oktober 2015
Slutfört: maj 2016 – Picassoparken återställs i södra delen under april-maj för att vara klar till sommaren.
Påverkan på framkomlighet: Picassoparken, Hamngatan och dess parkeringsplatser mellan Slottsbron och fram till Kyrkogatan kommer stängas av.
Projektledare: Naser Adibi, Laholmsbuktens VA
Entreprenör: BAB Rörtryckning AB

3. Projekt: DA utlopp Östra Förstaden. 

Projektet innebär ledningsförläggning för dagvatten, dricksvatten, spillvatten, el, fiber (bredband) och tele. Stråket löper från Picassoparken via Viktoriagatan, Kungsgatan, Fredrik Ströms gata, Snöstorpsvägen, Hammars gata och fram till Enslövsvägen.
Syfte: Anlägga en ny utloppsledning för dagvatten för att kunna separera befintliga kombinerade system i ett område av ca 35 hektar österut i Halmstad. Samt att förstärka spill- och dricksvattenledningar längs stråket. Omläggning av VA-ledningar i korsningen Laholmsvägen/Enslövsvägen för att möjliggöra byggnation av projektet Resecentrum etapp 2. Vidare omläggning och nyanläggning av el, fiber och tele.
Startade: December 2015
Slutfört: Juni/juli 2016
Påverkan på framkomlighet: Den 16 maj kommer båda körfälten på Viktoriagatan att öppnas igen. Samtidigt kommer också Kungsgatan att öppnas igen. Framkomligheten kommer från början av april att vara något begränsad på Stationsgatan i höjd med Fredrik Ströms gata (intill HFAB:s kontor). Parkeringsplatserna kring fastigheterna Jäntan och Kruset på ömse sidor om Västkustbanan kommer att fortsatt vara avstängda. Järnvägsövergången på Fredsgatan kommer fortsatt vara avstängd för biltrafik. Däremot öppet för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.
Projektledare: Michael Mortensen, Laholmsbuktens VA
Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

4. Projekt: Breddning av Wrangelsgatan till fyra körfält mellan rondellen på Växjövägen och Kristinehedsvägen (utanför BAS/Räddningstjänsten).

Syfte: För att få ett bättre flöde och öka kapaciteten på Wrangelsgatan.
Startar: 16 maj 2016. Visst förberedande arbete har redan utförts, bland annat breddning av tunnel för gång- och cykeltrafik.
Slutfört: Juli 2016
Påverkan på framkomlighet: trångt för bilister, cyklister, gångtrafikanter
Projektledare: Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: Pedjon Entreprenad AB


5. Projekt: Breddning av Järnvägsleden mellan Skolgatan och Wrangelsgatan

Syfte: Förbättra trafikflödet på Järnvägsleden och Norra infartsleden ut från stan, genom att öka från ett körfält till två.
Startar: 16 maj 2016
Slutfört: Juli 2016
Påverkan på framkomlighet: Periodvis enbart ett körfält öppet förbi arbetsplatsen in mot stan. Kommer att påverka framkomligheten. Stor risk för långa köer i rusningstrafik – välj annan väg.
Projektledare: Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: PEAB

6. Projekt: Renovering av vatten- och avloppsledningar Enslövsvägen

Syfte: Förnyelse av VA-ledningar och separering av befintligt kombinerat avloppssystem.
Start och sluttid ej fastställda, men det ska ske under tiden som byggnation av Resecentrum etapp 2 byggs. Detta för att Enslövsvägens anslutning till Laholmsvägen ändå är stängd under byggtiden. Projektet kommer att pågå någon gång i tidsintervallet augusti 2016 – juni 2017.
Påverkan på framkomlighet: Trafiken längs Enslövsvägen kommer i etapper att påverkas mellan Laholmsvägen fram till Blåsbackegatan/Malcusgatan.
Projektledare: Rikard Johansson, teknik- och fritidsförvaltningen
Konsult: Sweco Enviromental
Entreprenör: Upphandling ej utförd

7. Projekt: Halmstads resecentrum etapp 2
Syfte: Samla kollektivtrafiken för att göra byten enklare, snabbare och säkrare.Laholmsvägen breddas och sänks för att få plats med hållplatser för stadsbussarna. Dessutom byggs gångbro över Laholmsvägen samt ett gångstråk mellan stadsbussarnas hållplatser och regionbussterminalen.
Startar: augusti 2016
Slutfört: hösten 2017
Påverkan på framkomlighet: Ett körfält på Laholmsvägen från Linehed in mot centrum blir busskörfält. Endast ett körfält öppet på Laholmsvägen österut förbi arbetsplatsen. Enslövsvägen stängs för all biltrafik vid Laholmsvägen. Järnvägsövergången vid Fredsgatan fortsatt avstängd för biltrafik. Arbetet kommer att påverka framkomligheten på Laholmsvägen, framför allt stora risker för köer i rusningstid. Bilister rekommenderas att välja annan väg – eller annat trafikslag – för att underlätta framkomligheten. Samåk, ta cykeln eller åk kollektivt!
Projektledare: Christer Johansson, teknik- och fritidsförvaltningen
Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

Källa: Halmstad kommun


Skriv utFicon lanserar ny pickup-plog med kastande vingar på MaskinExpo

Plogen FC MS2500E från Ficon Ab monterad på pickup.

Finlands marknadsledande tillverkare av tillbehör för vägunderhåll och fastighetsskötsel för pickuper och små hjullastare – Ficon Ab – ställer ut på MaskinExpo den 23–25 maj...

Läs mer
Safetyseal
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Dags att nominera till Årets Transportskola

Varje förare som tar examen från Sveriges transportgymnasium är ovärderlig för branschen. För att uppmärksamma skolor som gör skillnad delar TYA ut priset...

Läs mer
Smartdok

Tobias Bjurling utsedd till ny CFO i Svevia

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Tobias Bjurling har utsetts till ny ekonomi- och finanschef i Sveviakoncernen. Tobias Bjurling, som efterträder Åsa Neving, kommer närmast från rollen som chefscontroller i...

Läs mer
Zinga


Datorsimulering hjälper kommuner att bygga bort översvämningar

166 kommuner i Sverige har drabbats av skyfall de senaste tio åren. Värst var skyfallssommaren 2014 då försäkringsbolagen registrerade 18 000 skyfallsrelaterade...

Läs mer
Ferist


Norwegians passagerare har skänkt över 27 miljoner kronor till UNICEF

Norwegians samarbete med UNICEF har bidragit till att hundratusentals barn runt om i världen har fått hjälp. Sedan 2015 har Norwegians passagerare med en enkel knapptryckning skä...

Läs mer
Oilquick

Norconsult höjer hastigheten norr om Stockholm


Norconsult har vunnit uppdraget att projektera åtgärder som höjer hastigheten på järnvägssträckan Märsta – Brista.

Läs mer
Viacon
 WSP

Luftig bro med svindlande utsikt

Under onsdagen beslutade teknik- och fastighetsnämnden att gå ut med upphandlingen för den planerade cykelbron mellan Färjestad och Råtorp. Cykelbron är en sä...

Läs mer
Uniteam

Karlskrona får direkttåg till Stockholm en vecka i maj

Snälltåget kör mellan Karlskrona och Stockholm under vecka 20. Biljetter bokas på Snälltåget.se.

Snälltåget kör direkt - utan byten - från Karlskrona via bland annat Emmaboda och Växjö till Stockholm under vecka 20, 13 - 19 maj.

Läs mer
Awimex

Gör Hässleholm till ett nationellt utbildningscenter inom tågteknik

Socialdemokraterna vill att Region Skåne stödjer arbetet med att skapa ett nationellt utbildningscenter för tågtrafik i Hässleholm.

Läs mer
Kynningsrud


Nu startar bygget av det nya mötesspåret över Pråmkanalen

Nu börjar Trafikverket bygga det nya mötesspåret över Pråmkanalen, vilket kommer att ge en punktligare tågtrafik och leda till att fler tåg kan trafikera Vä...

Läs mer
CL Specialglas
Flygskam? Låt en miljon flygresenärer välja tåget mellan Oslo och Stockholm, tycker företaget Oslo-Sthlm 2.55.

Oslo-Sthlm 2.55:

Låt en miljon flygresenärer välja tåget mellan Oslo och Stockholm

I dag tar en tågresa mellan Oslo och Stockholm i bästa fall drygt fem timmar och istället görs 1,4 miljoner flygresor mellan huvudstäderna varje år. Samtidigt gö...

Läs mer
Scantruck

NCC bygger nytt avloppsreningsverk i Åre kommun

<span class=\

NCC och Åre kommun ska i samverkan bygga ett nytt avloppsreningsverk i Bydalen i Åre kommun för att skapa en hållbar miljö i Bydalens dalgång och samtidigt frä...

Läs mer
Toab
Marinchef Jens Nykvist.

Försvarsmaktens nya signalspaningsfartyg har tilldelats namn

Inhämtning av underrättelser är en avgörande del av Sveriges försvar och signalspaningsfartyg utgör därmed en strategiskt viktig funktion. Försvarsmakten...

Läs mer
Sekom

Norwegian utsett till Europas bästa lågprisbolag


Norwegian tilldelades priset ”Europas bästa lågprisflygbolag” under det prestigefyllda ”Passenger Choice Awards” i Dublin igår kväll. Det är...

Läs mer

En (icke)bländande nyhet från Nordic Lights

Canis Pro 415 LED - En (icke)bländande nyhet från Nordic Lights.

I många miljöer behövs belysning över hela arbetsområdet för flera olika samtidiga funktioner. Nu introducerar ABKATI arbetslampan Canis Pro 415 LED från Nordic...

Läs mer
Sjösättning av HMS Artemis i Gdynia, Polen.

Nytt svenskt SIGINT-fartyg sjösatt i Gdynia

Nautavarvet har slutfört ytterligare ett delmål i konstruktionen av det svenska SIGINT-fartyget för den svenska flottan. Utrustningen kommer att installeras på Nautavarvet....

Läs mer

Framtidens elvägar ska bidra till klimatmålen


Vägsträckor som kan ladda elfordon under färd kommer att testas på två platser i Sverige – Gotland och Skåne. Ramboll är med i konsortiet Elväg Syd...

Läs mer
Dunant – världens snabbaste fiberförbindelse.

Snart sätts nya rekordhastigheter – under vatten

Nästa år ska Googles nya kabel under Atlanten vara klar. Då räknar man med att sopa mattan med Facebook och Microsofts gamla rekord och vara 56 procent snabbare.

Läs mer

Peab Asfalt vinner 50-miljoners kontrakt i Västerbotten

Väg 363 Björksele och Sikseleberg, Västerbotten.

På uppdrag av Trafikverket kommer Peab Asfalt att utföra vägförstärkningsarbeten på väg 363 mellan Björksele och Sikseleberg i Västerbottens län...

Läs mer

Nu ska olycksdrabbade vägsträckan bli säker

Planskilda korsningar ökar trafiksäkerheten.

Ramirent har vunnit NCC’s leverantörsupphandling gällande den omfattande ombyggnationen av E14 mellan orterna Blåberget och Nacksta i Sundsvall. Projektets totala kostnad rä...

Läs mer
På bilden från vänster: Johan Ullenby (CMP), Marek Pegowski (MV Neuburg), Ann-Charlotte Halldén &Aring;keson (CMP) and Erik Hansen (Containerships/CMA-CGM).

Containerships väljer CMP i Malmö i ny rutt

När Containerships nu startar sin nya service, Scan Baltic 1, blir Copenhagen Malmö Port, CMP, en viktig hamn för import och export till och från Sverige och Europa. I går...

Läs mer

Sänkta priser på bussåkande för unga i Skellefteå

Skellefteås ungdomar får sänkta priser på bussåkande.

Skellefteå buss sänker priset kraftigt på periodkort för barn i stadstrafiken. I genomsnitt handlar det om en prissänkning på närmare 40 procent utslaget ö...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se