Facebook

Instagram

500 mil järnväg har trädsäkrats


2019-04-09

Bild: Lantmäteriet

Nedblåsta träd skapar ofta stora problem för tågtrafiken när stormarna drar in över Sverige.
Genom ett stort antal lantmäteriförrättningar har Lantmäteriet säkrat tillgången till mark längs 500 mil järnväg för att göra det möjligt att skapa trädfria zoner.

I början av 2005 lamslog stormen Gudrun stora delar av Sydsverige. Hundratusentals hushåll blev strömlösa och stora ekonomiska värden gick till spillo när enorma mängder skog stormfälldes.
Även tågtrafiken drabbades hårt. Nedblåsta träd över kontaktledningarna ledde till stopp i tågtrafiken och oframkomliga spår. Dessutom tvingades personalen som skulle röja upp vid spåren att ta stora risker eftersom det är farligt att arbeta nära järnvägar.


Samarbete för att trädsäkra spåren
Konsekvenserna av stormen Gudrun blev starten på ett samarbete mellan Trafikverket, Skogsstyrelsen och Lantmäteriet med syftet att minska driftsstörningarna i järnvägsnätet genom att skapa frizoner från träd och vegetation i närheten av spåren.
– Vi har i dialog med markägare genomfört 160 lantmäteriförrättningar för att säkra tillgången till mark längs järnvägarna. Förrättningarna är en förutsättning för att Trafikverket ska kunna gå in och avverka träd som kan falla ner över spåren, berättar Lantmäteriets projektledare Thomas Åberg.

Hittills har 500 mil järnväg trädsäkrats och markägarna har varit positiva till arbetet.
– Effekten blir förhoppningsvis att framtida stormar ger mindre skador på spåranläggningen, att det blir säkrare att arbeta längs järnvägarna och att fler tåg går i tid, säger Thomas Åberg på Lantmäteriet.Källa: Lantmäteriet


Skriv utNorconsult Fältgeoteknik får fortsatt förtroende av Bane Nor

Teamchef Daniel Johansson vid kontraktsskrivning med Bane Nor.

I veckan vann Norconsult Fältgeoteknik ett nytt nationellt ramavtal med Bane Nor, myndigheten som ansvarar för all järnvägsinfrastruktur i Norge. Avtalet sträcker sig ö...

Läs mer
SBS Betong 550
Vy mot det stora torget där Barkarbystadens västra tunnelbaneuppgång kommer att ligga. Här blir stadslivet som mest intensivt med kontor, handel, restauranger och annan service.

Detaljplan antagen för tunnelbanestation, 15 nya kvarter och härligt stadsliv i Barkarbystaden

Detaljplanen utgör den fjärde etappen i Barkarbystaden och är den mest centrala...

Läs mer
DLMASKIN550
Resandet ökade inom alla trafikslag under årets fem första månader.

Hållbara resandet fortsätter att öka

Under årets fem första månader gjordes 153 miljoner resor med Västtrafik,...

Läs mer
lännen

Klart för nästa steg i Lommabanans utbyggnad

Nu står det klart att Lommabanan fortsätter byggas ut efter trafikstart i december 2020....

Läs mer

Klartecken för Blå linje

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Nu har den nya tunnelbanans största del, utbyggnaden av Blå Linje från...

Läs mer


Norconsult föreslår förbättringar på Kust till kust-banan

Norconsult har vunnit ett uppdrag kring Åtgärdsvalsstudier för sträckan...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se