Facebook


Instagram

Øresundsbrons järnväg redo för framtidens signalsystem


2021-02-12

Bild: Johan Nilsson/Øresundsbron

Øresundsbrons järnväg har anpassats för framtidens signalsystem ERTMS – en europeisk standard som med ett gemensamt system förenklar tågtrafik mellan länder.  Mer än tio års arbete inom konsortiet banar därmed väg för smidigare och säkrare tågresor över gränsen med enklare trafikledning. 

– Øresundsbron är en av de första sträckorna i Sverige där installationen av ERTMS har påbörjats, vilket är ett viktigt steg för såväl bron som tågtrafiken i Europa och över sundet, säger Rolf Sundqvist, chef för Øresundsbrons järnvägsdrift.  

Trafikverket och Banedanmark ansvarar för införandet av ERTMS i Sverige och Danmark i nära samarbete med branschen. Syftet är att ersätta en sliten signalanläggning och underlätta trafik över landsgränser inom Europa. 

– Med tanke på att bron går över just en gräns kommer det få stor betydelse för de som kör tåg över bron, säger Rolf Sundqvist. 

Slutliga tester genomfördes framgångsrikt av det första steget i införandet av ERTMS under en natt i slutet av 2020, och strax före årsskiftet kom godkännandet från Trafik-, bygge-, och boligstyrelsen.  

Nu kan både ERTMS-utrustade tåg och övriga, till exempel tåg som i dagsläget har danskt och svenskt signalsystem ATC, köra i full hastighet över systemskifteszonen på förbindelsens konstgjorda ö Peberholm. 

Två steg återstår innan ERTMS är helt etablerat och driftsatt. Om några år väntas Banedanmark ha infört ERTMS på den danska sidan, och därefter ska det vara utrullat på den svenska sidan tidigast 2030. 

Øresundsbro Konsortiet har genomfört ERTMS-anpassningen i samarbete med Trafikverket och Banedanmark.   

– Det här är en stor och viktig milstolpe, säger Sven-Håkan Nilsson, projektledare och koordinator för projekt ERTMS Öresund på Trafikverket.


Fakta: Øresundsbrons järnväg 
Omkring 11-12 miljoner tågpassagerare reste årligen över sundet åren 2010-2019. Under samma tidsperiod rullade cirka 6-7 miljoner ton gods, i cirka 9.000 godståg, över bron varje år.
Øresundsbro Konsortiet ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av förbindelsen över Öresund. 
• Brons järnväg är tätt integrerad i den danska respektive den svenska järnvägsinfrastrukturen. På uppdrag av Øresundsbro Konsortiet står Banedanmark och Trafikverket för bland annat trafikstyrning och kapacitetstilldelning på dansk respektive svensk systemdel.


Källa: Øresundsbro Konsortiet


Skriv utAli Sadeghi, programdirektör Nya stambanor.

Trafikverket slutredovisar regeringsuppdrag nya stambanor

I juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redovisa ett system för nya stambanor...

Läs mer
iNFOSPREAD
My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, och Björn Westerberg, branschchef på Tågföretagen.

Förbättrad uppkoppling på tåg kan bli verklighet

IT&Telekomföretagen och Tågföretagen välkomnar Post- och telestyrelsens...

Läs mer
Zbloc
Petter Arnesen, CEO Rejlers Norge.

Rejlers Norge vinner infrastrukturprojekt

Efter uppköpet av det norska teknikkonsultföretaget KANtech, som är specialiserade...

Läs mer
SBS Betong 550

Hantera nya stambanor utanför den nationella transportplanen

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Den 28 februari ska Trafikverket slutredovisa sitt uppdrag om nya stambanor.
– Genom att...

Läs mer
Zinga
Visionsbild över ena plattformen i Hagastaden (bilden är en illustration).

NCC bygger nya tunnelbanestationen Hagastaden

Uppdraget att bygga den nya tunnelbanestationen Hagastaden är omfattande och tekniskt komplext...

Läs mer
Europakorridoren


Första delleverans till Parans tunnelprojektet i Holland

Parans och det internationella konsortiet COMOL5 har ett avtal för att leverera SP4 system...

Läs mer
Kregis 550
En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet.

Rekordstor arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen

En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i...

Läs mer
DLMASKIN550
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Starka är med och bygger ut det svenska järnvägsnätet

År 2018 inledde Regeringen en storsatsning på järnvägsinfrastrukturen i...

Läs mer
Vattenfall


Øresundsbrons järnväg redo för framtidens signalsystem

Øresundsbrons järnväg har anpassats för framtidens signalsystem...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se