Facebook


Instagram

Beskedet: Pyttebron kan inte bevaras som bro


2020-09-11

Pyttebron får inte vara kvar.
Bild: Ängelholms kommun
Pyttebron får inte vara kvar.

Den gamla järnvägsbron i Ängelholm, Pyttebron, kan inte stå kvar och inte heller användas som bro någon annanstans längs Rönne å. Det beskedet lämnade samtliga partier i styrgruppen för trafikutveckling i Ängelholm idag.

Det pågår flera stora trafikprojekt i Ängelholm. Bland annat Ängelholmspaketet där ett av de största projekten är utvecklingen av Klippanvägen. Vägen som idag slutar vid rondellen vid Polishuset, ska förlängas över Rönne å för att knytas till Havsbadsvägen. På platsen för den nya dragningen över ån ligger Pyttebron och platsen ger inte utrymme för två broar.

Under sommaren har ledamöterna i styrgruppen för trafikutveckling tagit del av en utredning som belyser hur Pyttebron kan användas i framtiden. Två frågor tas upp i utredningen: "hur kan hela bron flyttas och återanvändas som bro?" samt "hur kan delar av bron återanvändas, men som annat än fungerande bro?".

Med bakgrund av utredningen lämnar partierna i styrgruppen ett gemensamt besked om att det inte är ekonomiskt försvarbart att flytta Pyttebron och den kan inte fortsatt användas som bro. Hur bron ska tas till vara framöver som delar har styrgruppen inte tagit ställning till.

– Vi behöver komma vidare med trafiklösningarna i staden och det har blivit dags att ge besked om Pyttebrons framtid. Under åren har det blivit allt mer tydligt att det inte är ekonomiskt försvarbart och troligtvis inte ens praktiskt möjligt att flytta bron. Den kommer därför att tas bort i arbetet med Klippanvägens förlängning, Robin Holmberg (M), ordförande i styrgruppen för trafikfrågor i Ängelholm.

– Framöver ser jag gärna en arkitekttävling om hur den nya bron bäst kan ta tillvara både områdets värden och invånarnas behov, avslutar Robin Holmberg (M). 

Styrgruppen för trafikfrågor består av politiker från samtliga partier i Ängelholms kommunfullmäktige. Ledamöterna är Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), Anne-Marie Lindén (MP), Eric Sahlvall (L), Johan Wifralius (SD), Per Olof Jansson (EP).


Vad händer nu?
Inga beslut är fattade om hur eller när Pyttebron kommer tas bort. En nedmontering av Pyttebron sker först när arbetet med byggandet av Klippanvägens förlängning inleds. Detaljplanen för Klippanvägens förlängning kommer ut på samråd i december 2020. Eftersom att allmänintresset anses stort kommer det vara ett utökat samrådsförfarande, längre samrådstid, för att fler ska få möjlighet att tycka till.Källa: Ängelholms kommun


Skriv ut

Tågstopp mellan Varberg-Kungsbacka-Varberg kommande fredag, lördag och söndag

All tågtrafik är inställd på sträckan Varberg- Kungsbacka- Varberg kommande fredag, lördag och söndag. Det beror på att Trafikverket genomför arbeten...

Läs mer
Tammermatic


Högskolan Väst och SJ utvecklar kunskap kring VR som verktyg för utbildning

I dagarna startar Högskolan Väst tillsammans med SJ ett gemensamt forskningsprojekt....

Läs mer
Malux  järnväg

Skanska bygger spårvagnsdepå i Göteborg för 847 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter om att bygga...

Läs mer
iNFOSPREAD
I början av september togs 15 120 meter långräls tillvara från projektet Fyrspåret Malmö-Lund för att återbrukas i ett annat projekt – vilket aldrig tidigare har gjorts i Sverige.

Räls från Skåne får nytt liv i Halland

För första gången någonsin återanvänds så kallad lå...

Läs mer
SBS Betong 550
I augusti landande den totala punktligheten för pendeltågen på 96,8 procent.

Augustis pendeltåg fortsatte punktlighetsresan

I juli var över 97 av 100 pendeltåg punktliga (97,5 procent). Augusti månad visade...

Läs mer
Europakorridoren


Alstoms vätgaståg i passagerartrafik i Österrike

I Wien inleds nu en ny era inom passagerartåg. Fram till slutet av november kommer ett vä...

Läs mer
Westmatic 550


Satsning på ökat underhåll av järnväg

Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan...

Läs mer
Kregis 550

Bättre mobiluppkoppling på tågen

För att klara klimatomställningen behöver fler resa klimatsmart. Det måste...

Läs mer
DLMASKIN550
MTRX återlanserar direktlinje mellan Göteborg och Arenastaden.

MTRX återlanserar direktlinje mellan Göteborg och Arenastaden

Den 2 mars 2020 förlängde MTRX sin tågförbindelse till Solna Station...

Läs mer
lännen


Svensk järnväg allt högre belastad

Trafiken på järnvägarna i Sverige ökade på nytt till en ny...

Läs mer
Vattenfall


Normala restider för Öresundstågen när långt uppehåll på CPH Airport försvinner

Danmark tog nyligen bort de fasta gränskontrollerna för inresa i landet. För dem som...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se