Facebook


Instagram

Central linje för Norrbotniabanan i Sävar


2019-06-17

Trafikverket väljer linje central för sträckan Dåva-Gryssjön. Linjen går genom Sävar tätort i nära anslutning till E4:ans norra sida.

Trafikverkets fördjupade utredning för Norrbotniabanans sträcka Dåva-Gryssjön är nu klar. Parallellt med utredningen har Trafikverket fört en dialog med Umeå kommun, de boende i Sävar samt Skogforsk och Norra Skogsägarna.

– Att samtala och lyssna på de närboende, kommunen och lokalt näringsliv har varit viktigt inför valet av järnvägslinje. Vi har nu hittat en lösning som ger bra förutsättningar för både gods- och persontrafik samt gynnar den regionala utvecklingen, säger Marie Eriksson, projektledare på Trafikverket.

En centralt placerad regionaltågsstation stödjer den kommunala planeringen och bedöms ge god tillgänglighet för det befintliga Sävar och den planerade bebyggelseutvecklingen på södra sidan av E4:an. Linje central ger även Trafikverket bra förutsättningarna att samordna infrastrukturstråk längs berörd sträcka för både väg och järnväg.

– Norra Skogsägarna ges goda förutsättningar att flytta gods från väg till järnväg genom möjligheten att ansluta sig till Norrbotniabanan via kommunens planerade verksamhetsområde vid E4. Med linje central får vi inget intrång i vare sig Skogforsks eller Norra Skogsägarnas verksamhet. Både linje norr och linje syd hade inneburit behov av omlokalisering av stora delar av deras lokaler, säger Marie Eriksson.

Trafikverket påbörjar nu arbetet med att ta fram en samrådshandling för linje central. Nästa samråd i Sävar bedöms kunna genomföras innan årsskiftet, och Trafikverket presenterar då mer detaljer kring järnvägslinjen. Det slutgiltiga planförslaget beräknar Trafikverket kunna ställa ut på granskning under andra halvan av 2020.


Fakta: Norrbotniabanan
Norrbotniabanan är en ny 27 mil kustnära järnväg mellan Luleå och Umeå. Norrbotniabanan skapar genomgående pendlings- och regionaltågstrafik inom regionen, och den förbättrar för godstrafiken med effektivare och billigare transporter. Kapaciteten för tågtrafiken ökar och sårbarheten i dagens järnvägssystem minskar. I den nationella transportplanen för 2018–2029 anslog regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, sträckan Umeå–Skellefteå.
Källa: Trafikverket


Skriv utGetingmidjan stängs av för arbete 18 - 21 oktober

Sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra (ej Citybanan) är avstängd för trafik från 18 oktober klockan 22.00 till 21 oktober klockan 05.00. Avstä...

Läs mer
Tammermatic
Omprofilering av järnvägshjul, MED spånkontroll, med Dormer Pramets modifierade LNMT-skär.

Konsten att utveckla unika produkter för att tillgodose järnvägsindustrins behov

Specialdesignade reparationslok, som arbetar i en konstant hastighet av 700 meter per timme,...

Läs mer
Malux
Spårvagnsdepån byggs av Region Skåne i närheten av ESS i Brunnshög. Bild tagen september 2019.

Försenad trafikstart för spårvagnarna i Lund

Politiska styrgruppen för spårvägsprojektet har idag blivit informerade om att...

Läs mer
Europakorridoren
Persontågens punktlighet för tredje kvartalet – den bästa sedan 2013.

Persontågens punktlighet för tredje kvartalet – den bästa sedan 2013

Punktligheten för persontågen under årets tredje kvartal blev 91,6 procent. Hela...

Läs mer
Maxi Grip

Nu åker spårvagnarna tystare i Göteborg

Peter Edelönn, på SKF Lubrication Competence Center.

Med hjälp av SKF automatiska smörjsystem som installerats längs spåren och...

Läs mer
SBS Betong 550

Punktligheten för Pågatågen ökar - september bästa månaden i år

Under september månad var 95 procent av samtliga Pågatågen i tid.

I september levererade Pågatågen den högsta samlade punktligheten för i...

Läs mer
DLMASKIN550
Twoway Multi.

Mångmiljonsatsning av Jönköpingsföretag – ska förenkla järnvägsarbete

Jönköpingsföretaget RailRent Nordic AB lanserar i dagarna ett nytt arbetsfordon...

Läs mer
lännen


Kust- till kustbanan optimeras med digital spetskompetens

I somras vann Norconsult det prestigefulla uppdraget att genomföra åtgä...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa


Pacetell
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se