Facebook

Instagram

Central linje för Norrbotniabanan i Sävar


2019-06-17

Trafikverket väljer linje central för sträckan Dåva-Gryssjön. Linjen går genom Sävar tätort i nära anslutning till E4:ans norra sida.

Trafikverkets fördjupade utredning för Norrbotniabanans sträcka Dåva-Gryssjön är nu klar. Parallellt med utredningen har Trafikverket fört en dialog med Umeå kommun, de boende i Sävar samt Skogforsk och Norra Skogsägarna.

– Att samtala och lyssna på de närboende, kommunen och lokalt näringsliv har varit viktigt inför valet av järnvägslinje. Vi har nu hittat en lösning som ger bra förutsättningar för både gods- och persontrafik samt gynnar den regionala utvecklingen, säger Marie Eriksson, projektledare på Trafikverket.

En centralt placerad regionaltågsstation stödjer den kommunala planeringen och bedöms ge god tillgänglighet för det befintliga Sävar och den planerade bebyggelseutvecklingen på södra sidan av E4:an. Linje central ger även Trafikverket bra förutsättningarna att samordna infrastrukturstråk längs berörd sträcka för både väg och järnväg.

– Norra Skogsägarna ges goda förutsättningar att flytta gods från väg till järnväg genom möjligheten att ansluta sig till Norrbotniabanan via kommunens planerade verksamhetsområde vid E4. Med linje central får vi inget intrång i vare sig Skogforsks eller Norra Skogsägarnas verksamhet. Både linje norr och linje syd hade inneburit behov av omlokalisering av stora delar av deras lokaler, säger Marie Eriksson.

Trafikverket påbörjar nu arbetet med att ta fram en samrådshandling för linje central. Nästa samråd i Sävar bedöms kunna genomföras innan årsskiftet, och Trafikverket presenterar då mer detaljer kring järnvägslinjen. Det slutgiltiga planförslaget beräknar Trafikverket kunna ställa ut på granskning under andra halvan av 2020.


Fakta: Norrbotniabanan
Norrbotniabanan är en ny 27 mil kustnära järnväg mellan Luleå och Umeå. Norrbotniabanan skapar genomgående pendlings- och regionaltågstrafik inom regionen, och den förbättrar för godstrafiken med effektivare och billigare transporter. Kapaciteten för tågtrafiken ökar och sårbarheten i dagens järnvägssystem minskar. I den nationella transportplanen för 2018–2029 anslog regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, sträckan Umeå–Skellefteå.
Källa: Trafikverket


Skriv utNorconsult Fältgeoteknik får fortsatt förtroende av Bane Nor

Teamchef Daniel Johansson vid kontraktsskrivning med Bane Nor.

I veckan vann Norconsult Fältgeoteknik ett nytt nationellt ramavtal med Bane Nor, myndigheten som ansvarar för all järnvägsinfrastruktur i Norge. Avtalet sträcker sig ö...

Läs mer
SBS Betong 550
Vy mot det stora torget där Barkarbystadens västra tunnelbaneuppgång kommer att ligga. Här blir stadslivet som mest intensivt med kontor, handel, restauranger och annan service.

Detaljplan antagen för tunnelbanestation, 15 nya kvarter och härligt stadsliv i Barkarbystaden

Detaljplanen utgör den fjärde etappen i Barkarbystaden och är den mest centrala...

Läs mer
DLMASKIN550
Resandet ökade inom alla trafikslag under årets fem första månader.

Hållbara resandet fortsätter att öka

Under årets fem första månader gjordes 153 miljoner resor med Västtrafik,...

Läs mer
lännen

Klart för nästa steg i Lommabanans utbyggnad

Nu står det klart att Lommabanan fortsätter byggas ut efter trafikstart i december 2020....

Läs mer

Klartecken för Blå linje

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Nu har den nya tunnelbanans största del, utbyggnaden av Blå Linje från...

Läs mer


Norconsult föreslår förbättringar på Kust till kust-banan

Norconsult har vunnit ett uppdrag kring Åtgärdsvalsstudier för sträckan...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se