Facebook


Instagram

Centrala stationslägen för de nya stambanorna maximerar samhällsnyttan


2020-12-01

Vy från perrong 1 vid Lund C.
Bild: Lunds kommun
Vy från perrong 1 vid Lund C.

Måndagen den 30 november skickade Lunds kommun in sitt yttrande till Trafikverkets regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Kommunen förordar centrala stationslägen och visar på att det gynnar utvecklingen lokalt, regionalt och nationellt bäst.

Centrala stationslägen är helt avgörande för att maximera samhällsnyttan för medborgarna. Höghastighetsjärnvägen har potential att förändra Sverige, Öresundsregionen, Skåne och Lund i en positiv riktning. Om detta ska ske måste resandeunderlaget bli så stort som möjligt genom att järnvägsanläggningen får en tillräckligt god utformning, placering och möjlighet till byte mellan olika färdmedel. Det skriver Lunds kommun i yttrandet till Trafikverket.

– Lunds kommun har i full politisk enighet i kommunstyrelsens arbetsutskott skickat in ett yttrande till Trafikverket som bland annat lyfter vikten av centralt stationsläge i Lund samt att centrala stationslägen även har stor betydelse i andra städer längs med sträckningen för att få ut den regionala nyttan av ny stambana och kunna påskynda omställningen till ett hållbart samhälle, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun. 

Med ett centralt stationsläge i Lund och Hässleholm maximeras nyttopotentialen för Skånes räkning. Lund C är en station som redan i dag utgör nod för en betydande del av Skånes järnvägstrafik, exempelvis nås i dag cirka 310 000 arbetstillfällen inom 45 minuter från Lund.

– Nya moderna stambanor för höghastighetståg är avgörande för Sveriges utveckling och en viktig del i den fortsatta klimatomställningen. För att maximera nyttorna ytterligare är det oerhört viktigt med centrala stationslägen, inte minst i Lund och Hässleholm. Då drar vi mest nytta av vår starka arbetsmarknadsregion, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Nya stambanor är en investering med en livslängd på 60‒100 år. I yttrandet till Trafikverket skriver Lunds kommun att nya stambanor också är ett projekt som ger positiva effekter på många sätt som kapacitet, restider, tillgänglighet, energianvändning, trafiksäkerhet, trängsel och miljö. Lunds kommun menar att det långsiktiga perspektivet på samhällsnytta är viktigt och vill att Trafikverket tar hänsyn till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i hela processen.

Lunds kommun och de andra berörda skånska kommunerna har tillsammans med Region Skåne samsyn i att det är viktigt att lägga fokus på nyttan av systemet. Lunds kommun anser att jämförelsealternativet, med sina centrala stationslägen i enlighet med Sverigeförhandlingen, är det alternativ som har flest samhällsnyttor för hela Sverige, Region Skåne och Lunds kommun.

Lunds kommun framhåller även vikten av att en tunnellösning under Lund utreds och att en sammanvägd bedömning görs av detta alternativ.


Bakgrund
I Sverigeförhandlingen avtalades det att Lunds stationsläge ska vara vid dagens Lund C. Stadsplaneringen i Lund har fortgått och fortgår med utgångspunkten att Lund C kvarstår som det nav det är i dag. 

Lunds kommun har genomfört och genomför sina delar av avtalet. Som exempel har byggnation av spårväg Lund C-ESS genomförts och ett stort antal bostäder har redan genomförts och ytterligare planeras.Källa: Lunds kommun


Skriv utVisionsbild över hur det stora projektet kan komma att se ut när det är klart (bilden är en illustration).

Jernhusens detaljplan för första etappen av RegionCity i Göteborg har vunnit laga kraft

Den 10 december 2020 tillstyrkte kommunfullmäktige i Göteborg detaljplanen för...

Läs mer
iNFOSPREAD
Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan.

Möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm-Lund presenteras

Trafikverket planerar för en ny stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i...

Läs mer
Zinga
Fyra spår på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm skapar tillsammans med en ny station i Bergsbrunna stora möjligheter att utveckla staden.

Uppsala kommun utgår från att fyrspårsavtalet ligger fast

Uppsala kommun utgår från att fyrspårsavtalet gäller och arbetar vidare...

Läs mer
RSAB
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KRF).

Norska regeringen vill utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm

Norges samferdselsminister Knut Arild Hareide (KRF) meddelade under gårdagen att...

Läs mer
Europakorridoren
Planområdet Centralstaden.

Arkitektuppdraget kan starta:

Rekordintresse för Jernhusens utveckling av Stockholms centralstationsområde

Intresset har varit mycket stort från hela världen. Ett femtiotal arkitektteam anmä...

Läs mer
Kregis 550
Persontågens punktlighet viktig för hållbara resor och transporter.

Nästan alla tåg i tid 2020

År 2020 anlände 897 059 av 958 990 planerade persontåg till sin slutstation i...

Läs mer
DLMASKIN550
Spara lyft av tunga laster: 120 t SENNEBOGEN 6113 E teleskopisk bandkran är ett den perfekta lösningen under högspänningsledningar på 225,000 volt.

Här är den enda kranen som uppfyller kraven för Paris tunnelbaneutbyggnad

Med en lyftkapacitet på 120 t var den kraftfulla teleskopiska bandkranen SENNEBOGEN 6113 E...

Läs mer
lännen
Epiroc samarbetar med ABB för att utveckla e-drivlinan för Railcares batteridrivna fordon för alla tillämpningar inom järnvägsunderhåll.

ABB är med på hållbarhetståget med världens första utsläppsfria fordon för järnvägsunderhåll

Epiroc har samarbetat med ABB för att utveckla e-drivlinan till Railcares batteridrivna fordon...

Läs mer
Vattenfall

Omfattande spårbyte på Nygatan

Spårvagnsspåren på Nygatan är slitna och behöver ersättas med nya....

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se