Facebook


Instagram

Godstrafiken blev ljusglimt under ett händelserikt år på bron


2021-02-09

Bild: Johan Nilsson/Øresundsbron

Med 4,8 miljoner enkelresor på vägen och miljontals tågpassagerare 2020 fortsatte Øresundsbron att skapa möjligheter för människor och företag på båda sidor av sundet – trots att förbindelsen påverkades av coronapandemin och vägtrafiken minskade med 38,6 procent jämfört med 2019. Godstrafiken var nära oförändrad under året medan bil- och busstrafiken stod för minskningen.

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 801 miljoner DKK, vilket är en nedgång med 480 miljoner DKK jämfört med året före. 

Vägtrafiken under årets tio första veckor låg i nivå med året före. Därefter påverkade coronapandemin Øresundsbrons trafik och intäkter resten av året. Myndigheternas restriktioner och skärpta inreseregler i kombination med ökat hemarbete, uteblivna fritidsresor och fler digitala möten satte spår i trafiken över sundet. 

– Vi ser att gränskontroller, restriktioner och mer tid hemma påverkat trafiken över sundet. Men genomsnittet på cirka 12.500 vägresor per dag visar samtidigt att bron förblir en viktig länk för många människor och företag. Just brobyggandet över sundet präglade också våra aktiviteter under 20-årsjubileet, som firades under anpassade former, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron. 

Øresundsbrons personbilstrafik minskade med 41,7 procent jämfört med 2019 – varav fritidstrafiken med 44 procent, kontanttrafiken med 51,8 procent och företagstrafiken med 48,5 procent. Pendlingstrafiken minskade mindre med 26,8 procent.  

Samtidigt rullade godstrafiken över bron på nästan samma nivå som i fjol. Antalet varubilar ökade med 3,8 procent, lastbilarna minskade med 1,4 procent och totalt sett minskade godstrafiken endast med 0,6 procent.   

– Godstrafiken har rullat stabilt över bron under hela pandemin, vilket är positivt för både konsortiets resultat och för att betydelsefulla leveranser i båda länderna kunnat fortsätta. Vår attraktivare prissättning för långa lastbilsekipage har bidragit positivt både för företagen och för miljön, säger Linus Eriksson.   

Under mars och april föll totaltrafiken med 60-70 procent jämfört med samma period i fjol. Från mitten av maj började trafiken sakta öka igen, och återhämtningen fortsatte under sensommaren då de skärpta inresereglerna delvis lättades. Men efter ökad smittspridning och nya restriktioner minskade trafiken igen under hösten.  

Trots trafiknedgång har dock Øresundsbron fortfarande cirka 600.000 BroPass-kunder. Att man stannar kvar som kund visar att det finns en uppbyggd vilja att resa över bron så snart samhället öppnar upp, enligt Eriksson. Vid årsskiftet påbörjades vaccinationerna på båda sidor av sundet, vilket ger optimism om en återhämtning i trafiken under 2021.  

Vägtrafikintäkterna minskade med 487 miljoner DKK till 985 miljoner DKK. Resultatet blev ett överskott på 801 miljoner DKK före värdeförändring, vilket är en minskning med 459 miljoner DKK jämfört med 2019. Järnvägsintäkterna är indexerade och påverkades därför inte av coronapandemin. 

Konsortiets driftkostnader fortsatte att minska – från 259 till 249 miljoner DKK. Finansieringskostnaderna blev 57 miljoner lägre och slutade på 122 miljoner DKK. Bolagets finanser är fortsatt robusta och återbetalningstiden, som har en lång tidshorisont till senast 2050, bedöms inte påverkas av årets resultat. 

– Trafiken och integrationen har puttats tillbaka i tiden under pandemin. När vi lär av året som gått behöver vi skapa förutsägbarhet och enkelhet för alla på båda sidor om sundet, då det finns fortfarande en stor outnyttjad potential i den gemensamma Öresundsregionen, säger Linus Eriksson. 


Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)

 Jan – dec 2020Jan – dec 2019Utveckling
Intäkter väg9851.472-487
Intäkter järnväg5155123
Övriga intäkter2227-5
Summa intäkter1.5222.011-489
Driftkostnader-249-25910
Övriga rörelsekostnader-2-2-
Avskrivningar-348-290-58
Rörelseresultat9231.460-537
Finansiella poster-122-17957
Resultat före värdeförändring8011.281-480
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto*-317-459 
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto*-3833 
Årets resultat446855 

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.


Vägtrafikutveckling under 2020

 Trafik per dag
 2020
Trafik per dag
 2019
Utveckling
 trafik (%)
Utveckling trafik (antal)
Personbilar 10.85118.620-41,7 %-7.770
BroPass Fritid3.7596.713-44,0 %-2.953
BroPass Business1.4092.974-48,5 %-1.565
BroPass Pendlare4.0255.496-26,8 %-1.472
Kontant1.6583.438-51,8 %-1.779
Godstrafik**1.6311.641-0,6 %-11
Lastbilar > 9 m.1.3841.404-1,4 %-20
Varubilar 6-9 m.2462373,8 %9
Bussar55161-65,6 %-106
Totalt12.53720.423-38,6 %-7.886

* Personbilar inkluderar personbilar med släp och motorcyklar. ** Godstrafik inkluderar alla godstransporter från 6 meter eftersom betalstationen sedan 2019 möjliggör en mer omfattande kategorisering av fordon. 


Marknadsandelar inom Öresundstrafiken under 2020

  Marknadsandel i procent 2020* 
Personbilar85,3  
Godstrafik > 6 m.58,7  
Bussar85,3  
Totalt81,2  

* Gäller 1 oktober 2019 till 30 september 2020, vilket är den senaste perioden med aktuella data.


Källa: Øresundsbro Konsortiet


Skriv utAli Sadeghi, programdirektör Nya stambanor.

Trafikverket slutredovisar regeringsuppdrag nya stambanor

I juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redovisa ett system för nya stambanor...

Läs mer
iNFOSPREAD
My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, och Björn Westerberg, branschchef på Tågföretagen.

Förbättrad uppkoppling på tåg kan bli verklighet

IT&Telekomföretagen och Tågföretagen välkomnar Post- och telestyrelsens...

Läs mer
Zbloc
Petter Arnesen, CEO Rejlers Norge.

Rejlers Norge vinner infrastrukturprojekt

Efter uppköpet av det norska teknikkonsultföretaget KANtech, som är specialiserade...

Läs mer
SBS Betong 550

Hantera nya stambanor utanför den nationella transportplanen

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Den 28 februari ska Trafikverket slutredovisa sitt uppdrag om nya stambanor.
– Genom att...

Läs mer
Zinga
Visionsbild över ena plattformen i Hagastaden (bilden är en illustration).

NCC bygger nya tunnelbanestationen Hagastaden

Uppdraget att bygga den nya tunnelbanestationen Hagastaden är omfattande och tekniskt komplext...

Läs mer
Europakorridoren


Första delleverans till Parans tunnelprojektet i Holland

Parans och det internationella konsortiet COMOL5 har ett avtal för att leverera SP4 system...

Läs mer
Kregis 550
En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet.

Rekordstor arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen

En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i...

Läs mer
DLMASKIN550
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Starka är med och bygger ut det svenska järnvägsnätet

År 2018 inledde Regeringen en storsatsning på järnvägsinfrastrukturen i...

Läs mer
Vattenfall


Øresundsbrons järnväg redo för framtidens signalsystem

Øresundsbrons järnväg har anpassats för framtidens signalsystem...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se