Facebook


Instagram

Järnvägen i Östergötland förstärks med två nya broar och godsjärnväg


2020-10-21

Bild: Trafikverket

Nästa vecka kopplas den nya godsjärnvägen Kardonbanan och två nya järnvägsbroar över E4:an ihop med Södra stambanan. Detta är en del i att Trafikverket rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen i Östergötland för en mer hållbar, effektiv och tillförlitlig gods- och persontrafik.

I området runt Åby har Trafikverket byggt en ny godsjärnväg och två nya järnvägsbroar över E4:an. Kardonbanan är en ny, sju kilometer lång, godsjärnväg som ansluter till Södra stambanan vid Åby och leder hela vägen in till Norrköpings hamn. Byggnationen av Kardonbanan finansieras av både Trafikverket och Norrköpings kommun.

– Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Inkopplingen är en viktig och kritisk milstolpe för att godstågen ska kunna trafikera banan i början på nästa år, säger Youssef Hassib, projektledare på Trafikverket.

Hela Kardonbanan blir elektrifierad och signalstyrd, från Södra stambanan vid Åby till Norrköpings Hamn. Till skillnad från dagens industrispår till Norrköpings hamn där godstågen måste köras med diesellok.

Ur ett nationellt perspektiv är Norrköping utpekad som en strategiskt viktig knutpunkt för godshantering med byte mellan olika transportslag. Här finns både djuphamn, motorväg och stambana.

Byggnationen av Kardonbanan är en förutsättning för Ostlänkens dragning genom Norrköping. Den nya stambanan kommer att skära av de nuvarande industrispåren i centrala Norrköping, och Kardonbanan bidrar till att den funktionen finns kvar.

Två broar gör det enklare att underhålla och ökar kapaciteten

Samtidigt som Trafikverket kopplar in Kardonbanan så kopplar man också på två nya järnvägsbroar över E4:an.

– Järnvägsbron för Södra stambanan över E4:an mellan Åby och Norrköping är gammal och sliten, därför ersätter vi den med två nya broar. Två järnvägsbroar ger en kvalitetshöjning för tågoperatörerna som använder vår anläggning, säger Youssef Hassib.

När underhåll eller felavhjälpning ska utföras i framtiden, så behöver Trafikverket bara stänga av den ena bron och då kan person- respektive godstrafiken på Södra stambanan fortsätta att gå på ett spår istället för att den, som idag, måste stoppas helt.

Så här påverkas trafiken i området under inkopplingen
När Trafikverket kopplar in Kardonbanan och nya broar över E4:an påverkar det tågtrafiken genom Norrköping. Tågtrafiken mellan Norrköping och Katrineholm kommer vara avstängd från tisdagen 27/10 kl. 05.00 till söndagen den 1/11 05.00. Under samma tidsperiod är även Nyköpingsbanan avstängd (den enkelspåriga järnvägen som går mellan Åby och Järna via Nyköping).

Från söndagen 1/11 kl. 05.00 till torsdagen 5/11 kl. 05.00 kommer ett spår att vara öppet för trafik på Södra stambanan, och då öppnas även banan mot Nyköping. Från och med torsdag kl 05.00 kommer tågtrafiken löpa på som vanligt. För information om ersättningstrafik under avstängningen hänvisar vi till tågföretagen.

Efter att inkopplingen av de nya broarna över E4:an är klar planerar Trafikverket att riva den gamla bron vecka 46. När den gamla bron rivs kommer E4:an vara öppen för trafik men det kommer under en period vara anpassningar när det gäller hastighet och framkomlighet.


Fakta: Vad är en inkoppling?
Under inkopplingen gör Trafikverket nödvändiga tester av den byggda anläggningen (järnvägen) för att säkerställa att allt fungerar som det ska. En viktig del av anläggningen är signalsystemet (ljussignaler, växlar m.m. på järnvägen) som styrs av ett signalställverk. Signalställverket i det här fallet kan beskrivas som en avancerad dator som personal på trafikledningscentralen styr för att ställa olika rörelser som tågen får köra och vad signalerna ska visa i de olika fallen inom ett begränsat geografiskt område.

Vid den här inkopplingen byts ett gammalt reläställverk ut till ett nytt datorställverk. Ett ställverk som trafikledningscentralen styr reglerar signalerna för att tågtrafiken ska löpa på smidigt och för att det ska vara en god säkerhet på järnvägen. Utöver inkopplingen av signalställverket så kommer vi även att utföra spårarbeten, lägga växlar och bygga om kontaktledningar.Källa: Trafikverket

 


Skriv utSonja Sandström. Från vänster: Lennart Wetterholt, Uppdragsledare Mälarbanan Anna-Jeanette Larnelius, vVD & Affärsområdeschef Mark & Vatten Stefan Thelander, Marknads- & Utvecklingschef samt Åke Södergren, BAS-P ansvarig projekt Mälarbanan.
Sonja Sandström. Från vänster: Lennart Wetterholt, Uppdragsledare Mälarbanan Anna-Jeanette Larnelius, vVD & Affärsområdeschef Mark & Vatten Stefan Thelander, Marknads- & Utvecklingschef samt Åke Södergren, BAS-P ansvarig projekt Mälarbanan.

Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 går till Norconsult

Trafikverket delar ut Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 till Norconsult som prisas för sitt arbete med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.

Läs mer
Tammermatic


Alstoms vätgaståg har avslutat tre månaders lyckade testturer i Österrike

Alstoms Coradia iLint, världens första vätgasbränslecellståg, har precis...

Läs mer
Malux  järnväg


SJ tar över Krösatågens trafik

SJ har fått förtroendet att ta över uppdraget att köra Krösatågen,...

Läs mer
iNFOSPREAD
Vy från perrong 1 vid Lund C.

Centrala stationslägen för de nya stambanorna maximerar samhällsnyttan

Måndagen den 30 november skickade Lunds kommun in sitt yttrande till Trafikverkets...

Läs mer
Zinga
 Kasper Dudzik

Vossloh vinner kontrakt för tillståndsövervakning av järnvägsväxlar i Sverige

Det mångåriga kontraktet omfattar sensorutrustning och övervakning av 1 000 av...

Läs mer
RSAB
Mark Jensen, vd MTR Nordic Group.

Mark Jensen, vd MTR Nordic Group, slutar på MTR

Mark Jensen, vd på MTR Nordic Group, har meddelat att han kommer lämna MTR för en...

Läs mer
SBS Betong 550


Vintern drar in över SL-trafiken

Efter en mild höst börjar kallare temperaturer dra in över regionen. Vintervä...

Läs mer
Europakorridoren


Skandia investerar i Europas tågtrafik

Skandia har investerat 1 miljard i tåginfrastruktur via en obligation utfärdad av...

Läs mer
Westmatic 550


Hector Rail ingår samarbete med Snälltåget för nattåget till Berlin

Hector Rail kommer vara en del av Snälltågets storsatsning på nattåg till...

Läs mer
Kregis 550
Under 2020 har Stockholms pendeltåg varit punktligare än någonsin.

Stockholms pendeltåg fortsätter att förbättra sin punktlighet

Under 2020 har Stockholms pendeltåg varit punktligare än någonsin. Oktobers...

Läs mer
DLMASKIN550


Nu öppnar bokningen för nattåget Stockholm – Malmö – Berlin

Idag öppnar bokningen för Snälltågets storsatsning på nattåg till...

Läs mer
lännen


Insatser för bättre uppkoppling på tåg välkomnas

Regeringen har presenterat beslutet om att ge Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att redovisa...

Läs mer
Vattenfall


Uppdrag: bättre uppkoppling på tåg

Regeringen har fattat beslut om att ge Post- och Telestyrelsen i uppdrag att redovisa insatser...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se