Facebook


Instagram

Klart för nästa steg i Lommabanans utbyggnad


2019-06-25

Nu står det klart att Lommabanan fortsätter byggas ut efter trafikstart i december 2020. Det handlar om att möjliggöra tätare tågtrafik och nya stationer på sträckan. Det är en del av en viktig satsning på tågtrafiken för hela sydvästra Skåne.

Trafikverket, Region Skåne, Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge kommun har nu antagit ett gemensamt avtal för Lommabanans fortsatta utbyggnad. Det innebär bland annat  byggande av nya mötesspår för att möjliggöra halvtimmestrafik på sträckan Malmö-Kävlinge. Utbyggnaden möjliggör också byggandet av stationen i Flädie. Lommabanan ska underlätta för vardagspendlarna och skapa viktiga förutsättningar för ett mer hållbart resande.

– Att alla parter nu är överens om Lommabanans utbyggnad betyder mycket för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela sydvästra Skåne. Snabba och smidiga förbindelser på Lommabanan kan leda till att fler väljer tåget framför bilen och på så sätt även bidra till att avlasta den hårt trafikerade E6, säger Helen Nilsson, samhällsplanerare på Trafikverket.


Byggstart 2024
Pågåtågstrafiken på Lommabanan kommer föras in i Malmö via Citytunneln och Kontinentalbanan och är en del av trafikupplägget Malmöpendeln.
Ambitionen är att planering och projektering av utbyggnaden genomförs under 2019-2024 och den faktiska byggnationen sker under 2024-2026.

– Arbetet kommer ske i nära samarbete mellan alla involverade aktörer, alla parter är måna om att sätta igång arbetet så fort som möjligt, säger Helen Nilsson.


Fakta om Lommabanans utbyggnad

  • Avtalet som nu är klart handlar om de fem parternas åtagande, tidplan och finansiella ansvar för Lommabanans utbyggnad. Både när det gäller kapacitetshöjande åtgärder för halvtimmestrafik och att möjliggöra byggandet av nya stationer. För finansieringen av stationen i Flädie har ett separat avtal tecknats mellan Lomma kommun och Trafikverket. När det gäller stationen i Alnarp så har inte avtal kunnat slutas mellan Lomma kommun, SLU och Akademiska hus.
  • Den fortsatta utbyggnaden av Lommabanan beräknas kosta 200 miljoner kronor. 100 miljoner av kostnaden är statligt finansierad av Trafikverket som ett resultat av Sverigeförhandlingen. 50 miljoner kronor ansvarar Region Skåne för och resterande 50 miljoner delar kommunerna på. Då ingår inte bygget av stationen i Flädie, den bekostas av Lomma kommun.

  • Utbyggnaden av Lommabanan är en del av Sverigeförhandlingens storstadsavtal för Malmö. I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bland annat att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner.

I samverkan med Region Skåne, Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge kommun.Källa: Trafikverket


Skriv utTunnelbane-vd byter spår

Johan Oscarsson är ny VD för Strukton Rail AB och kommer närmast från en position som VD för MTR Tunnelbanan i Stockholm.

Johan Oscarsson har av Struktons styrelse utsetts till ny VD för Strukton Rail AB. Johan tillträder sitt nya uppdrag 3 mars 2020 och efterträder då Lars Schyllander, som varit tf...

Läs mer
Tammermatic
Göteborgs nya spårvagn M33 står nu uppställd i Göteborg.

Nu är Göteborgs nya spårvagn här

Natten till fredagen kom den första av 40 nya spårvagnar som ska köra i Gö...

Läs mer
Malux

Hot, våld och sexuella trakasserier vardag för anställda på tågen

Seko, Service- och Kommunikationsfacket, presenterar idag en alarmerande rapport om arbetsmiljö...

Läs mer
Maxi Grip


Norconsult höjer säkerheten på Bohusbanan

Trafikverket har inlett ett arbete för att på ett mer systematiskt sätt å...

Läs mer
SBS Betong 550
Det blir SJ AB som kommer fortsätta köra tågen mellan Karlstad och Göteborg från 2020.

SJ AB kör tågen mellan Karlstad och Göteborg från 2020

Fredag den 29 november tilldelades ett nytt trafikavtal för trafiken mellan Karlstad och...

Läs mer
DLMASKIN550
Sweco satsar på Rolling stock och anställer ny expert.

Sweco satsar på Rolling stock

Sweco breddar sin järnvägsaffär genom att satsa på Rolling stock. Christian...

Läs mer
lännen
Svevia väljer att bygga bro med metod som värnar om broarbetarens arbetsmiljö och säkerhet.

Modern broteknik när Svevia bygger nya bron vid Fiskartorpet

Den nya bron över södra stambanan i Norrköping kommer att byggas med en metod som...

Läs mer
Vattenfall
Punktlighet rankas högst när tågresenärer tillfrågas vad som är viktigast. Att inte kunna lita på tågens punktlighet sågs av icke-resenärerna som en av de främsta anledningarna till varför de inte reser med tåg.

Punktlighet i topp för tågresenärer

Punktlighet toppar listan när resenärer tillfrågas vad som är viktigast nä...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Pacetell
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se