Facebook


Instagram

Kommuner och företag värnar Godstråket genom Bergslagen


2020-09-07

Bild: Erich Westendarp/Pixabay

Kommuner och företag längs Godsstråket genom Bergslagen tror på en god framtid i stråket. Därför går de nu ut i en gemensam skrivelse till berörda regioner, kollektivtrafiknämnder, Trafikverket och Tåg i Bergslagen med en vädjan om att tillsammans förbättra förutsättningarna för att både personer och gods ska kunna resa på stråket. Risken är annars stor att framför allt persontrafiken skärs ner.

Sträckan som i första hand avses – mellan Gävle och Örebro – kantas av många stora företag. Stråket är en självklar väg för gods till och från bl.a. Gävle och Göteborgs hamnar. Men även persontrafiken behövs på sträckan för att underlätta arbetspendling och tillgänglighet till utbildningar.

Författarna till skrivelsen betonar att sträckan är vägen in för många högskolestudenter med närhet till Örebro Universitet, Högskolan Dalarna, Sveriges lantbruksuniversitet i Skinnskatteberg och Högskolan i Gävle.

Det är också persontrafiken som är hotad om det förslag som Tåg i Bergslagens ägarregioner presenterat genomförs.

– De kommuner som berörs av en sämre persontrafik ligger alla i utkanten av sina respektive län. Kommunerna är ofta brukskommuner och har i varierande grad av landsbygdsutmaningar. Den lågkonjunktur vi gått in i innebär att vi riskerar hög arbetslöshet, samtidigt som behovet av utbildad arbetskraft är stort. Kraven på transportsystemen och behovet av effektiva transporter ökar för att kunna möta krisens konsekvenser, påpekar de kommuner och företag som ställt sig bakom skrivelsen.

Detta resonemang förstärks av behovet av kapacitet för transport av gods och personal som de många stora och framgångsrika företagen längs stråket har, och för vilka en försämrad persontrafik skulle kunna vara förödande.

– Många av företagen i stråket är viktiga för Sveriges export och tillhör de världsledande företagen i sina branscher. Under de senaste åren har de omsatt mer pengar än någonsin och en av deras största utmaningar är kompetensförsörjning, skriver kommunerna som nu hoppas på förbättrade förutsättningar för både människor och gods läng Godsstråket genom Bergslagen.


Fördjupande läsning:
Vill du läsa skrivelsen? Klicka här!


Källa: Avesta kommun


Skriv ut

Tågstopp mellan Varberg-Kungsbacka-Varberg kommande fredag, lördag och söndag

All tågtrafik är inställd på sträckan Varberg- Kungsbacka- Varberg kommande fredag, lördag och söndag. Det beror på att Trafikverket genomför arbeten...

Läs mer
Tammermatic


Högskolan Väst och SJ utvecklar kunskap kring VR som verktyg för utbildning

I dagarna startar Högskolan Väst tillsammans med SJ ett gemensamt forskningsprojekt....

Läs mer
Malux  järnväg

Skanska bygger spårvagnsdepå i Göteborg för 847 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter om att bygga...

Läs mer
iNFOSPREAD
I början av september togs 15 120 meter långräls tillvara från projektet Fyrspåret Malmö-Lund för att återbrukas i ett annat projekt – vilket aldrig tidigare har gjorts i Sverige.

Räls från Skåne får nytt liv i Halland

För första gången någonsin återanvänds så kallad lå...

Läs mer
SBS Betong 550
I augusti landande den totala punktligheten för pendeltågen på 96,8 procent.

Augustis pendeltåg fortsatte punktlighetsresan

I juli var över 97 av 100 pendeltåg punktliga (97,5 procent). Augusti månad visade...

Läs mer
Europakorridoren


Alstoms vätgaståg i passagerartrafik i Österrike

I Wien inleds nu en ny era inom passagerartåg. Fram till slutet av november kommer ett vä...

Läs mer
Westmatic 550


Satsning på ökat underhåll av järnväg

Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan...

Läs mer
Kregis 550

Bättre mobiluppkoppling på tågen

För att klara klimatomställningen behöver fler resa klimatsmart. Det måste...

Läs mer
DLMASKIN550
MTRX återlanserar direktlinje mellan Göteborg och Arenastaden.

MTRX återlanserar direktlinje mellan Göteborg och Arenastaden

Den 2 mars 2020 förlängde MTRX sin tågförbindelse till Solna Station...

Läs mer
lännen


Svensk järnväg allt högre belastad

Trafiken på järnvägarna i Sverige ökade på nytt till en ny...

Läs mer
Vattenfall


Normala restider för Öresundstågen när långt uppehåll på CPH Airport försvinner

Danmark tog nyligen bort de fasta gränskontrollerna för inresa i landet. För dem som...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se