Facebook

Instagram

Lunds kommun kommenterar nationella planen för infrastruktur


2018-06-05

Under måndagen presenterades den nationella infrastrukturplanen 2018-2029. I planen finns flera välbehövliga satsningar som Lunds kommun efterfrågat. Bland annat ett definitivt besked om en satsning på höghastighetsjärnväg.

Även om viktiga frågor kvarstår kring finansiering, utbyggnadstakt och hastighet innebär regeringens beslut att utredningsarbetet för sträckan Lund-Hässleholm kan påbörjas. I ett första steg blir det avgörande att smalna av den utredningskorridor som finns utefter sträckan.

– Nu är det viktigt att man på den nationella nivån i närtid tar ett tydligt beslut om att det blir 320 km/h på de svenska höghastighetsbanorna. Trafikverkets egna analyser visar ju att det till och med blir billigare än att bygga för 250 km/h sett redan efter 20 års drift på grund av väsentligt lägre underhållskostnader då man bygger med modernare teknik, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beskedet om en ny nationell infrastrukturplan innebär även ett slutligt klartecken för satsningarna inom Sverigeförhandlingens storstadsdel, där det för Lunds del främst handlar om välbehövligt stöd till cykelbanor och cykelgarage. Lunds kommun ser det även som positivt att satsningen på stadsmiljöavtal fortsätter, nu med betydligt utökade medel. 2015 tilldelades spårvägsutbyggnaden i Lund 398 miljoner kronor i stadsmiljöavtal. I den nya planperioden tilldelas totalt tolv miljarder kronor fram till 2029.

Regeringen ger utökat anslag till drift och underhåll av vårt järnvägssystem. Satsningar behövs för att nå en bättre robusthet och tillförlitlighet. Detta påverkar i högsta grad Lund, då Lund C är en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstationer sett till antalet passagerare.

I en skånsk kontext är det en plan med relativt många åtgärder, men där behoven visar att ännu mer behöver göras. Skånes funktion som transitregion kräver extra åtgärder och extra uppmärksamhet. Det är därför oroande att regeringens lista på utredningsobjekt inför nästa plan helt och hållet saknar skånska objekt.

– Det är glädjande att regeringen satt ner foten i en rad viktiga frågor som direkt eller indirekt berör Lund. Här ger varje satsad infrastukturkrona stor utväxling. För Skåne hade det varit en fördel om fyra spår mellan Hässleholm- Lund hade legat tidigare i planen, dessutom saknas viktiga satsningar på Skånebanan och dubbelspår på Västkustbanan, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.




Källa: Lunds kommun


Skriv ut





Ökad tillgänglighet i nya X2000

Att underlätta ombord för funktionshindrade är ett av de prioriterade områdena i SJs arbete med de nya X2000-tågen. Bland annat är rullstolsplatserna nya,...

Läs mer
Mantena
\

SJ släpper realtidskarta över alla tåg

"Var är mitt tåg?” är en ny funktion som visar geografisk position och...

Läs mer
Nordicmachine
Göteborgs hamn är en av få hamnar i världen där över hälften av containergodset transporteras till eller från hamnen på järnväg (59 procent i förhållande till containers på fartyg 2018).

Stark höst för järnvägstrafiken i Göteborgs hamn

Under 2018 transporterades 398 000 TEU till eller från hamnen på järnväg....

Läs mer
Maxi Grip


Sportlovsresandet ökar kraftigt

Fler barnfamiljer än tidigare väljer tåget under sportlovsveckorna. Köpenhamn...

Läs mer
SBS Betong 550
Hammerglass bullerskärmar på bron över Lommavägen.

Hammerglass gör livet lugnare i Burlöv

Hammerglass är en del av Trafikverkets jätteprojekt ”Fyra Spår” dä...

Läs mer
Uniteam

Norconsult höjer kapaciteten på Halmstad C


Norconsult har vunnit uppdraget att projektera åtgärder som förstärker...

Läs mer
DLMASKIN550


Sju län svarar EU om infrastruktursatsningar

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett...

Läs mer
lännen

Infranord Components tecknar omfattande avtal med Trafikverket


Infranord AB Components i Nässjö har tecknat ett för sitt slag omfattande avtal med...

Läs mer


NRC Group nådde under 2018 målet att bli Nordens ledande banentreprenör

NRC Group fortsatte sin starka tillväxt under 2018. Genom förvärvet av VR Track OY i...

Läs mer
Sweco anlitas för fjärde gången när satsningarna på järnväg i Skåne fortsätter.

Fortsatt satsning på järnväg i Skåne – fjärde vinsten för Sweco

Satsningarna på järnväg i Skåne fortsätter med syfte att förbä...

Läs mer


Mest lästa
















Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se