Facebook

Instagram

Lunds kommun kommenterar nationella planen för infrastruktur


2018-06-05

Under måndagen presenterades den nationella infrastrukturplanen 2018-2029. I planen finns flera välbehövliga satsningar som Lunds kommun efterfrågat. Bland annat ett definitivt besked om en satsning på höghastighetsjärnväg.

Även om viktiga frågor kvarstår kring finansiering, utbyggnadstakt och hastighet innebär regeringens beslut att utredningsarbetet för sträckan Lund-Hässleholm kan påbörjas. I ett första steg blir det avgörande att smalna av den utredningskorridor som finns utefter sträckan.

– Nu är det viktigt att man på den nationella nivån i närtid tar ett tydligt beslut om att det blir 320 km/h på de svenska höghastighetsbanorna. Trafikverkets egna analyser visar ju att det till och med blir billigare än att bygga för 250 km/h sett redan efter 20 års drift på grund av väsentligt lägre underhållskostnader då man bygger med modernare teknik, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beskedet om en ny nationell infrastrukturplan innebär även ett slutligt klartecken för satsningarna inom Sverigeförhandlingens storstadsdel, där det för Lunds del främst handlar om välbehövligt stöd till cykelbanor och cykelgarage. Lunds kommun ser det även som positivt att satsningen på stadsmiljöavtal fortsätter, nu med betydligt utökade medel. 2015 tilldelades spårvägsutbyggnaden i Lund 398 miljoner kronor i stadsmiljöavtal. I den nya planperioden tilldelas totalt tolv miljarder kronor fram till 2029.

Regeringen ger utökat anslag till drift och underhåll av vårt järnvägssystem. Satsningar behövs för att nå en bättre robusthet och tillförlitlighet. Detta påverkar i högsta grad Lund, då Lund C är en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstationer sett till antalet passagerare.

I en skånsk kontext är det en plan med relativt många åtgärder, men där behoven visar att ännu mer behöver göras. Skånes funktion som transitregion kräver extra åtgärder och extra uppmärksamhet. Det är därför oroande att regeringens lista på utredningsobjekt inför nästa plan helt och hållet saknar skånska objekt.

– Det är glädjande att regeringen satt ner foten i en rad viktiga frågor som direkt eller indirekt berör Lund. Här ger varje satsad infrastukturkrona stor utväxling. För Skåne hade det varit en fördel om fyra spår mellan Hässleholm- Lund hade legat tidigare i planen, dessutom saknas viktiga satsningar på Skånebanan och dubbelspår på Västkustbanan, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.
Källa: Lunds kommun


Skriv utSänkt säkerhet på skånska tåg

Från årsskiftet förnyas Arrivas kontrakt på att köra Pågatågen för Skånetrafiken. I samband med det nya kontraktet planerar Arriva att ta bort...

Läs mer
lännen


Upptäck ebm-papst i applikationer - Transportteknik

Ventilationssystem som är sparsamma vad gäller energianvändning, inte tar upp...

Läs mer
DLMASKIN550
<span>På InnoTrans i Berlin den 18-21 september presenteras en ny fläkt för kylning av frekvensomriktare.</span>

ebm-papst visar ny fläkt för kylning av järnvägsapplikationer på mässan InnoTrans

Det ställs stora krav på kvalitet och tillförlitlighet hos fläktar och...

Läs mer


Världspremiär:

Alstoms vätgaståg tas i passagerartrafik i Niedersachsen

Det var en världspremiär som firades av Alstom, en av Europas största jä...

Läs mer


Kraftig resandeökning för Tåg i Bergslagen

Sommarens resande med Tåg i Bergslagen ökade med 20 procent, jämfört med i...

Läs mer

Landskrona uppmanar danska politiker att utreda Europaspåret

Torsdagen den 13 september träffade företrädare för Landskrona stad...

Läs mer

Peab bygger Bergsåker triangelspår

Peab har fått uppdraget att bygga en ny järnvägsanslutning väster om Sundsvall...

Läs mer
Antalet regionala resor på järnväg har ökat med fem procen mellan år 2016 och 2017.

Ökat regionalt resande på järnvägen 2017

2017 ökade antalet resor på järnväg med 4 procent, jämfört med...

Läs mer
Provtagning av förorenade massor.

Äntligen ska Slagnäs bangård saneras

Ett av Norrbottens mest förorenade områden ska äntligen åtgärdas....

Läs mer


Powerbox lanserar precharger lösning för järnvägsapplikationer på Innotrans 2018

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer...

Läs mer


Ta spårvagnen till nya hållplatsen T-Centralen

Med start den 3 september går det att resa direkt mellan T-Centralen och Waldemarsudde...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se