Facebook

Instagram

Lunds kommun kommenterar nationella planen för infrastruktur


2018-06-05

Under måndagen presenterades den nationella infrastrukturplanen 2018-2029. I planen finns flera välbehövliga satsningar som Lunds kommun efterfrågat. Bland annat ett definitivt besked om en satsning på höghastighetsjärnväg.

Även om viktiga frågor kvarstår kring finansiering, utbyggnadstakt och hastighet innebär regeringens beslut att utredningsarbetet för sträckan Lund-Hässleholm kan påbörjas. I ett första steg blir det avgörande att smalna av den utredningskorridor som finns utefter sträckan.

– Nu är det viktigt att man på den nationella nivån i närtid tar ett tydligt beslut om att det blir 320 km/h på de svenska höghastighetsbanorna. Trafikverkets egna analyser visar ju att det till och med blir billigare än att bygga för 250 km/h sett redan efter 20 års drift på grund av väsentligt lägre underhållskostnader då man bygger med modernare teknik, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beskedet om en ny nationell infrastrukturplan innebär även ett slutligt klartecken för satsningarna inom Sverigeförhandlingens storstadsdel, där det för Lunds del främst handlar om välbehövligt stöd till cykelbanor och cykelgarage. Lunds kommun ser det även som positivt att satsningen på stadsmiljöavtal fortsätter, nu med betydligt utökade medel. 2015 tilldelades spårvägsutbyggnaden i Lund 398 miljoner kronor i stadsmiljöavtal. I den nya planperioden tilldelas totalt tolv miljarder kronor fram till 2029.

Regeringen ger utökat anslag till drift och underhåll av vårt järnvägssystem. Satsningar behövs för att nå en bättre robusthet och tillförlitlighet. Detta påverkar i högsta grad Lund, då Lund C är en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstationer sett till antalet passagerare.

I en skånsk kontext är det en plan med relativt många åtgärder, men där behoven visar att ännu mer behöver göras. Skånes funktion som transitregion kräver extra åtgärder och extra uppmärksamhet. Det är därför oroande att regeringens lista på utredningsobjekt inför nästa plan helt och hållet saknar skånska objekt.

– Det är glädjande att regeringen satt ner foten i en rad viktiga frågor som direkt eller indirekt berör Lund. Här ger varje satsad infrastukturkrona stor utväxling. För Skåne hade det varit en fördel om fyra spår mellan Hässleholm- Lund hade legat tidigare i planen, dessutom saknas viktiga satsningar på Skånebanan och dubbelspår på Västkustbanan, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.
Källa: Lunds kommun


Skriv utSweco har kvalificerats till arkitekttävling för utformning av ny tunnelbana i Oslo.
Sweco har kvalificerats till arkitekttävling för utformning av ny tunnelbana i Oslo.

Sweco bjuds in till tävling om utformning av ny tunnelbana i Oslo

Sweco har kvalificerats till arkitekttävlingen för utformning av den nya tunnelbanan Fornebubanen i Oslo, Norge. Teamet som utgörs av Sweco Norge, Sweco Architects i Sverige och ZJA...

Läs mer
EntreprenadLive550


Färre omkomna i bantrafiken 2017

Under 2017 omkom 18 personer i olyckor vid bantrafiken i Sverige, dvs. vid järnväg,...

Läs mer
lännen


Första nya tunnelbanetåget på plats

Den första nya tunnelbanevagnen C30 har nu levererats till SL. Vagnarna innehåller en...

Läs mer
DLMASKIN550
<span class=\

Solna stationsområde utvecklas till en attraktiv och trygg knutpunkt

Solna stad har som långsiktigt mål att utveckla området runt Solna station till...

Läs mer
Tomas Eriksson (MP):

”Som att köra höghastighetståg på smalspårig järnväg”

Tomas Eriksson (MP) gruppledare Stockholms läns landsting.

Idag visas de nya tunnelbanevagnarna C 30 upp. Fina tycker Tomas Eriksson (MP), men tyvärr...

Läs mer
Mätta Ivarsson, regionråd med ansvar för regional utveckling och toppkandidat på Miljöpartiets regionlista i valet.

MP-krav: Korta restiderna och öka punktligheten i tågtrafiken

Det är dags att ta krafttag mot det skånska tågkaoset. Miljöpartiet de...

Läs mer

Varbergstunneln ett steg närmare byggstart

Regeringen har nu beslutat om järnvägsplanen för dubbelspår mellan Varberg och...

Läs mer

Tilldelningsbeslut om spårvagnar i Lund

Torsdagen den 31 maj tog kollektivtrafiknämnden tilldelningsbeslut om att Construcciones y...

Läs mer


Sveriges vackraste järnvägsbana

Arbete vid järnvägen kan bjuda på fantastiska naturupplevelser, något som...

Läs mer

Nya möjligheter till tågpendling i Jämtland

En ny hållplats på Mittbanan i Nälden underlättar för en ökad...

Läs mer


Hållbara insatser med markundersökningsmaskinen MUM

Just nu sker provtagning med Infranords Markundersökningsmaskin MUM i järnvä...

Läs mer


Alstom levererar ombordutrustning för nationellt signalsystem till Norge

Alstom har fått ett kontrakt från Bane NOR, den norska järnvägsmyndigheten,...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se