Facebook

Instagram

Lunds kommun kommenterar nationella planen för infrastruktur


2018-06-05

Under måndagen presenterades den nationella infrastrukturplanen 2018-2029. I planen finns flera välbehövliga satsningar som Lunds kommun efterfrågat. Bland annat ett definitivt besked om en satsning på höghastighetsjärnväg.

Även om viktiga frågor kvarstår kring finansiering, utbyggnadstakt och hastighet innebär regeringens beslut att utredningsarbetet för sträckan Lund-Hässleholm kan påbörjas. I ett första steg blir det avgörande att smalna av den utredningskorridor som finns utefter sträckan.

– Nu är det viktigt att man på den nationella nivån i närtid tar ett tydligt beslut om att det blir 320 km/h på de svenska höghastighetsbanorna. Trafikverkets egna analyser visar ju att det till och med blir billigare än att bygga för 250 km/h sett redan efter 20 års drift på grund av väsentligt lägre underhållskostnader då man bygger med modernare teknik, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beskedet om en ny nationell infrastrukturplan innebär även ett slutligt klartecken för satsningarna inom Sverigeförhandlingens storstadsdel, där det för Lunds del främst handlar om välbehövligt stöd till cykelbanor och cykelgarage. Lunds kommun ser det även som positivt att satsningen på stadsmiljöavtal fortsätter, nu med betydligt utökade medel. 2015 tilldelades spårvägsutbyggnaden i Lund 398 miljoner kronor i stadsmiljöavtal. I den nya planperioden tilldelas totalt tolv miljarder kronor fram till 2029.

Regeringen ger utökat anslag till drift och underhåll av vårt järnvägssystem. Satsningar behövs för att nå en bättre robusthet och tillförlitlighet. Detta påverkar i högsta grad Lund, då Lund C är en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstationer sett till antalet passagerare.

I en skånsk kontext är det en plan med relativt många åtgärder, men där behoven visar att ännu mer behöver göras. Skånes funktion som transitregion kräver extra åtgärder och extra uppmärksamhet. Det är därför oroande att regeringens lista på utredningsobjekt inför nästa plan helt och hållet saknar skånska objekt.

– Det är glädjande att regeringen satt ner foten i en rad viktiga frågor som direkt eller indirekt berör Lund. Här ger varje satsad infrastukturkrona stor utväxling. För Skåne hade det varit en fördel om fyra spår mellan Hässleholm- Lund hade legat tidigare i planen, dessutom saknas viktiga satsningar på Skånebanan och dubbelspår på Västkustbanan, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.
Källa: Lunds kommun


Skriv utGunnebo har siktet inställt på en växande tunnelbanemarknad i Indien

Gunnebo levererar hundratals biljettslussar till Indiens snabbt växande kollektivtrafiksystem.


I Indien finns det just nu planer för nybyggnation av 600 km tunnelbanenätverk. Landet...

Läs mer
Maxi Grip
EU-beslut:

Plats för minst åtta cyklar på varje tåg inom EU

Europaparlamentet beslutade under torsdagen att det ska finnas plats för minst åtta...

Läs mer
lännen

TopRight får repeatorder till NetworkRail, Brittiska statens järnvägsföretag i England

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har säkrat en strategiskt viktig affär med...

Läs mer
DLMASKIN550


Tyréns vinner nytt uppdrag i Norge åt Bane Nor - utreder Norges äldsta elektrifierade järnväg

Tyréns har vunnit ett uppdrag i Norge åt Bane NOR. Uppdraget är en utredning av...

Läs mer
SBS Betong 550


Tågresorna över bron har ökat med tio procent

Under året har tågresorna med Öresundståg över bron ökat...

Läs mer
\

Tågresenärer sparade 26 ton koldioxid

När 3500 bilpendlare tog tåget under avstängningen av E6an, sparade de tillsammans...

Läs mer


NRC Group visar fortsatt stark tillväxt och blir störst i Norden

NRC Group visar under ytterligare ett kvartal goda resultat. Under det tredje kvartalet...

Läs mer
Nu kan medvetna fjällresenärer ta tåget till Hemavan Tärnaby.

I vinter går tåget till Hemavan Tärnaby

Norra Sveriges största skidort Hemavan Tärnaby, Snälltåget och Inlandsbanan...

Läs mer
I snitt har 3500 pendlare valt tåget varje dag under E6ans avstängning. Det motsvarar 2,5 mil bilkö.

3 500 pendlare tog tåget istället

Under avstängningen av E6an satte Skånetrafiken in tolv extra förlängda...

Läs mer


Mest lästaTågkraft

Uni-väg

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se