Facebook


Instagram

Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 går till Norconsult


2020-12-04

Sonja Sandström. Från vänster: Lennart Wetterholt, Uppdragsledare Mälarbanan Anna-Jeanette Larnelius, vVD & Affärsområdeschef Mark & Vatten Stefan Thelander, Marknads- & Utvecklingschef samt Åke Södergren, BAS-P ansvarig projekt Mälarbanan.
Bild: Trafikverket
Sonja Sandström. Från vänster: Lennart Wetterholt, Uppdragsledare Mälarbanan Anna-Jeanette Larnelius, vVD & Affärsområdeschef Mark & Vatten Stefan Thelander, Marknads- & Utvecklingschef samt Åke Södergren, BAS-P ansvarig projekt Mälarbanan.

Trafikverket delar ut Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 till Norconsult som prisas för sitt arbete med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.

Årets pristagare har utsetts bland de leverantörer som genomför projekteringsuppdrag åt Projekt Mälarbanan för att belysa vikten av att arbetsmiljöfrågor hanteras och arbetsmiljörisker minimeras redan i planerings- och projekteringsskedet. 

Motiveringen till årets arbetsmiljöpris lyder:
”För sitt nyskapande arbete med innovationsprocessen, sitt samverkansarbete med samtliga intressenter samt för att arbetsmiljöfrågorna finns med som en röd tråd i hela planerings- och projekteringsarbetet.”

– Alla våra leverantörer ska komma hem friska och hela från sitt arbete, varje dag, det är det absolut viktigaste för mig. En god planering i ett tidigt skede är en av de bästa förutsättningarna för att skapa en säker arbetsmiljö. Arbetsmiljö och planering går hand i hand, säger Erik Lundman, projektchef på Trafikverket.

Den 10 december kommer årets pristagare, Norconsult, att presentera sitt arbetsmiljöarbete.

– Det goda samarbetet med Trafikverket har sedan första dagen präglats av öppenhet, kreativiteten och viljan att utveckla uppdragets arbetsmiljöarbete, vilket har gjort arbetsmiljöfrågorna till en naturlig del i projekteringsarbetet, säger Lennart Wetterholt, Norconsults uppdragsledare.


Om Norconsults arbete
Norconsults uppdrag i att bygga ut Mälarbanan omfattar projektering av VA-omläggning av 500 ledningsobjekt samt att planera och projektera trafikåtgärder för de bil-, cykel och gångvägar som påverkas. Uppdraget omfattar projektets olika faser såsom förstudie, förprojektering, framtagning av bygghandling. Dessutom är Norconsult tekniskt beställarstöd under byggnationen. I projektet använder sig Norconsult av sin standardiserade innovationsprocess, som kan användas på många frågeställningar och därigenom bidra till optimala och kostnadseffektiva lösningar. 

– Att en gedigen överlämning sker från planerings- till utförandeskedet är oerhört viktigt för att vi ska ha en röd tråd i arbetsmiljöarbetet. Vi är alla en del i en säker arbetsmiljö, konstaterar Erik Lundman.

Årets övriga tävlande projektörer var Skanska, Ramboll och Tyréns.Källa: Trafikverket


Skriv utVisionsbild över hur det stora projektet kan komma att se ut när det är klart (bilden är en illustration).

Jernhusens detaljplan för första etappen av RegionCity i Göteborg har vunnit laga kraft

Den 10 december 2020 tillstyrkte kommunfullmäktige i Göteborg detaljplanen för...

Läs mer
iNFOSPREAD
Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan.

Möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm-Lund presenteras

Trafikverket planerar för en ny stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i...

Läs mer
Zinga
Fyra spår på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm skapar tillsammans med en ny station i Bergsbrunna stora möjligheter att utveckla staden.

Uppsala kommun utgår från att fyrspårsavtalet ligger fast

Uppsala kommun utgår från att fyrspårsavtalet gäller och arbetar vidare...

Läs mer
RSAB
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KRF).

Norska regeringen vill utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm

Norges samferdselsminister Knut Arild Hareide (KRF) meddelade under gårdagen att...

Läs mer
Europakorridoren
Planområdet Centralstaden.

Arkitektuppdraget kan starta:

Rekordintresse för Jernhusens utveckling av Stockholms centralstationsområde

Intresset har varit mycket stort från hela världen. Ett femtiotal arkitektteam anmä...

Läs mer
Kregis 550
Persontågens punktlighet viktig för hållbara resor och transporter.

Nästan alla tåg i tid 2020

År 2020 anlände 897 059 av 958 990 planerade persontåg till sin slutstation i...

Läs mer
DLMASKIN550
Spara lyft av tunga laster: 120 t SENNEBOGEN 6113 E teleskopisk bandkran är ett den perfekta lösningen under högspänningsledningar på 225,000 volt.

Här är den enda kranen som uppfyller kraven för Paris tunnelbaneutbyggnad

Med en lyftkapacitet på 120 t var den kraftfulla teleskopiska bandkranen SENNEBOGEN 6113 E...

Läs mer
lännen
Epiroc samarbetar med ABB för att utveckla e-drivlinan för Railcares batteridrivna fordon för alla tillämpningar inom järnvägsunderhåll.

ABB är med på hållbarhetståget med världens första utsläppsfria fordon för järnvägsunderhåll

Epiroc har samarbetat med ABB för att utveckla e-drivlinan till Railcares batteridrivna fordon...

Läs mer
Vattenfall

Omfattande spårbyte på Nygatan

Spårvagnsspåren på Nygatan är slitna och behöver ersättas med nya....

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se