Facebook

Instagram

Malmö bangård utreds för potentiella föroreningar


2019-06-12

Bild: Inhouse Tech

Under två års tid har Inhouse Tech Geoteknik, tillsammans med Hifab AB, genomfört mark- och grundvattenprovtagningar i samband med miljötekniska markundersökningar inom Malmö bangård.

Inom bangårdsområdet har man under lång tid bedrivit verksamhet med bland annat rangering av godsvagnar, tvätt och reparation av lok och vagnar, och det finna även en deponi inom områdets norra del. Verksamheten har under årets lopp medfört utsläpp och läckage av oljor och rengöringsmedel och man har även använt bekämpningsmedel mot t ex ogräs. Marken ligger nära centralstationen samt Malmö hamn och är utfylld med massor av okänt ursprung.

Man har i tidigare undersökningar identifierat ett antal riskområden där man kan förvänta sig att det kan finnas föroreningar i jord och grundvatten. Dessa riskområden undersöks nu mer detaljerat.

Arbetet utförs på uppdrag av Trafikverket som vill kartlägga föroreningssituationen inom bangården. Det övergripande målet med undersökningen av Malmö bangård har varit att studera potentiellt förorenade områden inom bangårdsområdet med avseende på halter och utbredning hos eventuella föroreningar.

Undersökningarna har omfattat jordprovtagning samt installation av grundvattenrör och i samband med provtagningarna har fältmätningar utförts på jord och grundvatten. Inhouse Tech har omsatt och provtagit ett stort antal grundvattenrör samt ombesörjt inlämning till laboratorium.

Analyserna har omfattat flera tänkbara föroreningar såsom olja, PAH, lösningsmedel, metaller, PCB, kreosot och bekämpningsmedel.Källa: Inhouse Tech


Skriv utCentral linje för Norrbotniabanan i Sävar

Trafikverket väljer linje central för sträckan Dåva-Gryssjön. Linjen går genom Sävar tätort i nära anslutning till E4:ans norra sida.

Läs mer
SBS Betong 550


Malmö bangård utreds för potentiella föroreningar

Under två års tid har Inhouse Tech Geoteknik, tillsammans med Hifab AB, genomfört...

Läs mer
DLMASKIN550

Eldsblommor ska smycka järnvägsviadukten i Härnösand

Illustration över de \

Det blir konstnärsduon Guangjuan Zhang och Jan Stenberg som får göra den...

Läs mer
lännen

Färre dödade i olyckor men fler självmord i bantrafiken


Under 2018 omkom totalt 97 personer i bantrafiken, dvs. vid järnväg, spårväg...

Läs mer

Skanska spårvägsetapp i Bergen för cirka 1 miljard kronor

Skanska har tecknat avtal med Hordaland kommun om att bygga en etapp av spårvägen i...

Läs mer

Branschgemensam satsning ska få fler unga att välja järnvägen

Idag råder det stor brist på järnvägskompetens, både akademisk och...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se