Facebook

Instagram

Malmö bangård utreds för potentiella föroreningar


2019-06-12

Bild: Inhouse Tech

Under två års tid har Inhouse Tech Geoteknik, tillsammans med Hifab AB, genomfört mark- och grundvattenprovtagningar i samband med miljötekniska markundersökningar inom Malmö bangård.

Inom bangårdsområdet har man under lång tid bedrivit verksamhet med bland annat rangering av godsvagnar, tvätt och reparation av lok och vagnar, och det finna även en deponi inom områdets norra del. Verksamheten har under årets lopp medfört utsläpp och läckage av oljor och rengöringsmedel och man har även använt bekämpningsmedel mot t ex ogräs. Marken ligger nära centralstationen samt Malmö hamn och är utfylld med massor av okänt ursprung.

Man har i tidigare undersökningar identifierat ett antal riskområden där man kan förvänta sig att det kan finnas föroreningar i jord och grundvatten. Dessa riskområden undersöks nu mer detaljerat.

Arbetet utförs på uppdrag av Trafikverket som vill kartlägga föroreningssituationen inom bangården. Det övergripande målet med undersökningen av Malmö bangård har varit att studera potentiellt förorenade områden inom bangårdsområdet med avseende på halter och utbredning hos eventuella föroreningar.

Undersökningarna har omfattat jordprovtagning samt installation av grundvattenrör och i samband med provtagningarna har fältmätningar utförts på jord och grundvatten. Inhouse Tech har omsatt och provtagit ett stort antal grundvattenrör samt ombesörjt inlämning till laboratorium.

Analyserna har omfattat flera tänkbara föroreningar såsom olja, PAH, lösningsmedel, metaller, PCB, kreosot och bekämpningsmedel.Källa: Inhouse Tech


Skriv utOmfattande ersättningstrafik efter branden I Hässleholm

Resenärerna bör vara ute i god tid några dagar framöver efter branden vid tågstationen i Hässleholm. Viktigt är att hålla sig uppdaterad via Skå...

Läs mer
Elmia Nordic Rail

Tågtrafiken till och från Hässleholm stoppas i flera dagar

Branden i Hässleholm kommer att drabba resenärer flera dagar framöver. Skå...

Läs mer
SBS Betong 550
Snart går den andra upplagan av Strukton Innovation Award av stapeln, en tävling som syftar till att stimulera järnvägssektorn till innovativ utveckling.

Juryn för 2019 års Strukton Innovation Award klar

Den 9 oktober går den andra upplagan av Strukton Innovation Award av stapeln. Nu presenteras...

Läs mer
DLMASKIN550
Madeleine Raukas har utsetts till den nyinrättade befattningen som vice vd för SJ AB.

Madeleine Raukas utsedd till vice vd för SJ AB

Madeleine Raukas, chef för SJ ABs division Trafik & Service har utsetts till den...

Läs mer
lännen

”Norrlands tillväxtcentrum samlar de starkast växande branscherna under Load Up North”

Jonas Dahlberg, vd Nolia AB.

Load Up North hålls för första gången i Umeå. När mässan...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se