Facebook


Instagram

Modern broteknik när Svevia bygger nya bron vid Fiskartorpet


2019-11-26

Svevia väljer att bygga bro med metod som värnar om broarbetarens arbetsmiljö och säkerhet.
Bild: Patrick Trägårdh
Svevia väljer att bygga bro med metod som värnar om broarbetarens arbetsmiljö och säkerhet.

Den nya bron över södra stambanan i Norrköping kommer att byggas med en metod som både ger broarbetarna en säker arbetsmiljö men också minskar risken för oplanerade störningar i tågtrafiken.

Det var i november förra året som vägbron över södra stambanan i Norrköping hastigt stängdes av för trafik. Det fanns brister i brons konstruktion som gjorde att säkerheten inte kunde garanteras.

Nu är arbetet med att ersätta den gamla bron i gång. Svevia har fått uppdraget av Trafikverket.

– Att bygga bro över järnväg är förknippat med en rad utmaningar. Det handlar framförallt om att inte skapa störningar i tågtrafiken men också att det är en farlig och utsatt arbetsmiljö för våra broarbetare att arbeta över järnvägsspår, säger Johan Andersson, Svevia.

Metoden som Svevia valt innebär att färdiga, så kallade prefabricerade, betongbalkar lyfts upp på brofundamenten, istället för att man på platsen gjuter brons överbyggnad.

– Det här är en ganska ny metod. Svevia var först ut och testa den på bron över järnvägen i Härnösand. Och vi ser många positiva fördelar.

Enligt Johan Andersson så är den stora vinsten den förbättrade arbetsmiljön.

– Hade vi använt den gamla vanliga metoden med att gjuta brons överbyggnad på plats hade mina medarbetare först behövt bygga en formställning och sedan utföra armerings- och gjutningsarbetet ovanför järnvägen. Moment som är förenat med arbetsmiljörisker.

Med den nya metoden kan det undvikas, berättar han. Hittills har allt arbete utförts vid sidan om spåret. De har rivit de gamla brofundamenten och håller just nu på att bygga upp de nya. När dessa är klara lyfts betongbalkarna på plats på fundamenten och bildar ett tätt tak över järnvägen. Ovanpå kan broarbetarna arbeta väl skyddade från tågtrafiken utan att riskera att komma i kontakt med strömförande kontaktledningar.

– En annan stor vinst för alla är att metoden också innebär minsta möjliga påverkan på tågtrafiken. Den stoppas när vi lyfter på balkarna. Men sammantaget är metoden mer effektiv och risken för störningar är mycket mindre.

Utöver att bygga den nya bron omfattar Svevias uppdrag också att demontera den temporära bron som sattes upp för att tillfälligt lösa trafikflödet. Eftersom den är placerad inom området där den nya bron ska byggas måste de också montera en ny temporär bro på ett nytt ställe för att trafikflödet ska fungera under byggnadstiden för att sedan demontera den när den nya ordinarie bron är klar att börja använda.

– Största utmaningen för uppdraget är tidsaspekten. Vi måste vara klara till mars, eftersom den temporära bron ansluter till ett natura 2000-område. Efter mars månad får vi inte utföra några moment som kan störa naturlivet vilket i praktiken betyder att nya bron måste vara klar då.

Kontraktet är värt cirka 16 miljoner kronor.Källa: Svevia


Skriv utSödra Cell i Värö.
Södra Cell i Värö.

Norconsult höjer kapaciteten på Västkustbanan

För att möjliggöra längre tåg mot bruket vid Södra Cells fabriker på Väröhalvön har Norconsult fått i uppdrag att ta fram en järnvä...

Läs mer
Malux  järnväg


MTR ansluter till Science Based Targets Initiative

2019 antog MTR Nordic en ny hållbarhetsstrategi med målsättningar som ska bidra...

Läs mer
Europakorridoren
<span><span>De två första Coradia iLint-tågen från Alstom har gått i passagerartrafik 2018 och har nu testkörts i <span><span>mer än 180 000 kilometer</span></span>.</span></span>

Efter 1,5 år av testkörningar med världens två första vätgaståg inleds nu nästa fas i projektet

Efter 530 dagar och mer än 180 000 kilometer avslutades de framgångsrika testkö...

Läs mer
Tammermatic
Från och med den 8 juni tågen i 20-minuterstrafik över &Ouml;resundsbron.

Fler tåg sätts in över Öresundsbron

När Danmark nu lättar på sina restriktioner och fler börjar arbetspendla igen,...

Läs mer
DLMASKIN550
Utbyggnadsordning 6 etapper.

Smart prioritering kan ge kortare tågrestider snabbare

Planeringen av ny järnväg mellan Gävle och Kramfors pågår för fullt...

Läs mer
lännen

SJ Öresunds ledningsgrupp är komplett

Den 13 december övertar SJ Öresund ansvaret för att köra och underhålla...

Läs mer
Vattenfall


Sveriges modernaste tågdepå - en dröm för den tågfrälste

Nu är den nya toppmoderna tågdepån utanför Hässleholm klar. Depån...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästaPacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se