Facebook


Instagram

Norrköpings hamn blir hub i kontinental järnvägssatsning


2019-09-09

Westermans nya intermodala direkttrafik mellan Venlo i Nederländerna och Norrköpings hamn har nu påbörjats. Den 4 september lossades det första tåget i hamnen.
Bild: Norrköpings hamn
Westermans nya intermodala direkttrafik mellan Venlo i Nederländerna och Norrköpings hamn har nu påbörjats. Den 4 september lossades det första tåget i hamnen.

En hållbar transportlösning för regionens utrikeshandel med kontinenten, och en stärkt position för Norrköpings hamn. Det är vad som väntar när en ny trafik med kombitåg direkt mellan den centrala noden Venlo i Nederländerna och Norrköping nu inleds.

Den 4 september var det premiär för en ny direkttrafik för trailers och containers på järnväg mellan Venlo i Nederländerna och Norrköpings hamn. Venlo ligger strategiskt till för att nå centrala Europa, och har också kopplingar vidare till andra marknader, med direkttåg till bland annat Italien, Turkiet och Kina. Det är den nederländska logistikaktören Westerman Multimodal Logistics som står bakom satsningen.

Med den nya trafiken blir Norrköpings hamn en viktig länk för svensk handel med kontinenten.

– Det är en glädjande satsning, säger Henrik Åkerström, vd på Norrköpings Hamn. Det finns en tydlig efterfrågan på den här tjänsten från regionens näringsliv, och Westerman har varit angelägna att etablera sig i Norrköping. Det här blir ett hållbart alternativ, och ett steg i arbetet att flytta gods från långväga lastbilstransporter till järnväg och sjöfart.

Westerman har lång erfarenhet av intermodala godstransporter. Det intermodala konceptet kombinerar tågets fördelar på långa avstånd med lastbilens flexibilitet att leverera dörr till dörr. Genom att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg reduceras utsläppen med mer än 50 procent. En viktig aspekt är att kombitrafik av detta slag tillåter att en trailer lastas upp till 28 ton istället för 25 ton, som är gränsen för lastbilstransporter genom Tyskland. Då Nederländerna och Sverige dessutom har likvärdiga regler, möjliggör det för Westerman att kunna lasta upp till 31.5 ton i en trailer.

– Med Norrköping som bas ser vi ett intressant område med en stark export och import, säger Pelle Jonsson, svensk representant för Westerman. Vi känner ett stort intresse för de mervärden som vi kan tillföra. För kunderna är det viktigt med pålitlighet och stabila ledtider, men också att kunna bidra till en minskad miljöpåverkan.

Inledningsvis kommer trafiken uppgå till tre heltåg per vecka, men målsättningen är att utöka till en daglig trafik. På lång sikt finns förutsättningar att växa. I hamnen pågår en utbyggnad av kapaciteten, och efter 2020 står Trafikverkets och kommunens satsning på den nya elektrifierade järnvägsanslutningen Kardonbanan klar. Norrköpings hamn har haft en stark utveckling under senare år, och den nya tågsatsningen sker samtidigt som linjeutbudet på sjösidan har stärkts.

– Det är glädjande satsningar som marknadens aktörer gör. Det bekräftar vår funktion som en modern och kundanpassad hamn i ett starkt läge, avslutar Henrik Åkerström.Källa: Norrköpings hamn


Skriv utGetingmidjan stängs av för arbete 18 - 21 oktober

Sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra (ej Citybanan) är avstängd för trafik från 18 oktober klockan 22.00 till 21 oktober klockan 05.00. Avstä...

Läs mer
Tammermatic
Omprofilering av järnvägshjul, MED spånkontroll, med Dormer Pramets modifierade LNMT-skär.

Konsten att utveckla unika produkter för att tillgodose järnvägsindustrins behov

Specialdesignade reparationslok, som arbetar i en konstant hastighet av 700 meter per timme,...

Läs mer
Malux
Spårvagnsdepån byggs av Region Skåne i närheten av ESS i Brunnshög. Bild tagen september 2019.

Försenad trafikstart för spårvagnarna i Lund

Politiska styrgruppen för spårvägsprojektet har idag blivit informerade om att...

Läs mer
Europakorridoren
Persontågens punktlighet för tredje kvartalet – den bästa sedan 2013.

Persontågens punktlighet för tredje kvartalet – den bästa sedan 2013

Punktligheten för persontågen under årets tredje kvartal blev 91,6 procent. Hela...

Läs mer
Maxi Grip

Nu åker spårvagnarna tystare i Göteborg

Peter Edelönn, på SKF Lubrication Competence Center.

Med hjälp av SKF automatiska smörjsystem som installerats längs spåren och...

Läs mer
SBS Betong 550

Punktligheten för Pågatågen ökar - september bästa månaden i år

Under september månad var 95 procent av samtliga Pågatågen i tid.

I september levererade Pågatågen den högsta samlade punktligheten för i...

Läs mer
DLMASKIN550
Twoway Multi.

Mångmiljonsatsning av Jönköpingsföretag – ska förenkla järnvägsarbete

Jönköpingsföretaget RailRent Nordic AB lanserar i dagarna ett nytt arbetsfordon...

Läs mer
lännen


Kust- till kustbanan optimeras med digital spetskompetens

I somras vann Norconsult det prestigefulla uppdraget att genomföra åtgä...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa


Pacetell
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se