Facebook

Instagram

NRC Group visar fortsatt stark tillväxt och blir störst i Norden


2018-11-08

Bild: NRC Group

NRC Group visar under ytterligare ett kvartal goda resultat. Under det tredje kvartalet blevdessutom företagets vision om att bli Nordens ledande järnvägsentreprenör verklighet. Förvärvet av VR Track Oy i Finland gör NRC Group till Nordens största entreprenör inom underhåll, nybyggnation och upprustning av järnvägsrelaterad infrastruktur.

Under det tredje kvartalet hade NRC Group intäkter på 851 miljoner norska kronor (NOK) – en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år. EBITDA var 72 miljoner NOK, justerat för förvärvskostnader. Det motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,4 procent.

Medan den norska enheten visar god tillväxt och stark resultatförbättring har man i Sverige fått genomföra åtgärder i dotterbolaget SBB för att förbättra lönsamheten. Ledningen har bytts ut och man har gjort en översyn av de projekt SBB haft i sin portfölj.

– Vi hade ett mycket bra kvartal i Norge med hög aktivitet och god produktion. NRC Group i Sverige levererar också bra, bortsett från SBB som avviker. När vi nästa år får in VR Track i vår svenska enhet kommer vi bli ännu starkare, framför allt inom underhåll, och vi kommer att vara väldigt bra positionerade för den kommande tillväxten vi ser i Sverige, förklarar Øivind Horpestad, koncernchef för NRC Group.


Störst i Norden
– Vi har jobbat för fullt med förvärvet av VR Track under kvartalet. Vi blir Nordens klart största företag inom konstruktion och underhåll av järnvägsinfrastruktur, något som varit vår uttalade vision sedan vi grundade NRC Group. Vi blir fler än 2 450 medarbetare varav ett stort antal har specialkompetens. Vidare har vi en proformaomsättning senaste 12 månaderna på 6,2 miljarder NOK och en proformaorderbok på mer än sju miljarder NOK fördelat på Norge, Sverige och Finland. Vi tar därmed ett kraftigt grepp om den nordiska marknaden. Med förbättrad konkurrenskraft lägger vi grunden för vidare tillväxt, säger Øivind Horpestad.

– Vi tror starkt på en kraftig marknadstillväxt framöver. Det totala underhållseftersläpet av järnväg i Norge, Sverige och Finland beräknas till drygt 50 miljarder NOK. Myndigheterna i Norge, Sverige och Finland satsar kraftigt på infrastruktur och samlat finns det planerade investeringar på mer än 50 miljarder NOK årligen i de tre länderna vad gäller järnväg de kommande tio åren. Dessutom kommer betydande investeringar att göras för spårvagns- och tunnelbaneutbyggnad i alla tre länder. Vi har nu en helt unik position i Norden och är övertygade om att det kommer ge resultat redan under 2019, fortsätter Horpestad.


Hög aktivitet och viktig satsning på miljö
Under kvartalet tecknade koncernen nya kontrakt till ett värde av 853 miljoner NOK. Den höga anbudsaktiviteten fortsätter och samtidigt väntas fortsatt tilldelning av flera stora projekt framöver, även om arbetet för dessa framför allt sker från 2019 och senare.

Miljö har alltid varit högt prioriterat på NRC Group. Under det tredje kvartalet förvärvade företaget norska NSS Holding AS, som arbetar med miljökartläggning, rivning, sanering och återvinning, samt norska transportföretaget Gunnar Knutsen AS, som har fokus på logistik och masshantering för entreprenör- och anläggningsbranschen. Miljö har etablerats som ett eget område och NRC Group kommer att satsa på att vidareutveckla området inom entreprenörsbranschen.

– Vi har alltid haft ett stort fokus på hållbarhet och miljö i våra leveranser. Nu har vi tagit ett starkare grepp om den delen av värdekedjan och säkrat ytterligare kompetens, expertis och kapacitet som kommer göra oss ännu starkare och bättre inom miljö, avslutar koncernchefen.Källa: NRC Group


Skriv utGunnebo har siktet inställt på en växande tunnelbanemarknad i Indien

Gunnebo levererar hundratals biljettslussar till Indiens snabbt växande kollektivtrafiksystem.


I Indien finns det just nu planer för nybyggnation av 600 km tunnelbanenätverk. Landet...

Läs mer
Maxi Grip
EU-beslut:

Plats för minst åtta cyklar på varje tåg inom EU

Europaparlamentet beslutade under torsdagen att det ska finnas plats för minst åtta...

Läs mer
lännen

TopRight får repeatorder till NetworkRail, Brittiska statens järnvägsföretag i England

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har säkrat en strategiskt viktig affär med...

Läs mer
DLMASKIN550


Tyréns vinner nytt uppdrag i Norge åt Bane Nor - utreder Norges äldsta elektrifierade järnväg

Tyréns har vunnit ett uppdrag i Norge åt Bane NOR. Uppdraget är en utredning av...

Läs mer
SBS Betong 550


Tågresorna över bron har ökat med tio procent

Under året har tågresorna med Öresundståg över bron ökat...

Läs mer
\

Tågresenärer sparade 26 ton koldioxid

När 3500 bilpendlare tog tåget under avstängningen av E6an, sparade de tillsammans...

Läs mer


NRC Group visar fortsatt stark tillväxt och blir störst i Norden

NRC Group visar under ytterligare ett kvartal goda resultat. Under det tredje kvartalet...

Läs mer
Nu kan medvetna fjällresenärer ta tåget till Hemavan Tärnaby.

I vinter går tåget till Hemavan Tärnaby

Norra Sveriges största skidort Hemavan Tärnaby, Snälltåget och Inlandsbanan...

Läs mer
I snitt har 3500 pendlare valt tåget varje dag under E6ans avstängning. Det motsvarar 2,5 mil bilkö.

3 500 pendlare tog tåget istället

Under avstängningen av E6an satte Skånetrafiken in tolv extra förlängda...

Läs mer


Mest lästaTågkraft

Uni-väg

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se