Facebook

Instagram

Påskens viktiga järnvägsarbeten påverkar tågtrafiken


2019-04-13

Bild: Trafikverket

Trafikverket genomför en rad förbättringsarbeten på järnvägen i hela landet under påskveckan. Därför kommer vissa järnvägssträckor att tillfälligt stängas av, vilket påverkar tågresenärer som åker via Stockholm.

– Avstängningarna är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra viktiga underhållsarbeten och tågtrafiken stoppas för att det ska vara säkert att arbeta på och intill järnvägsspåren men också för resenärerna. När vi stänger av tågsträckor arbetar vi dygnet runt för att hinna med så mycket som möjligt, förklarar Stefan Lindgren som är avdelningschef för Underhåll Stockholm/Öst på Trafikverket.

För att påverka trafiken och resenärerna så lite som möjligt utförs arbetena under påskveckan då betydligt färre personer arbetspendlar. Arbetena har planerats långt i förväg och därför är tågbolagens tidtabeller redan anpassade efter påskens underhållsarbeten. 

– Vi har förståelse för att avstängningarna kan bli besvärliga för påskresenärerna eftersom många tåg passerar på de här sträckorna men på sikt kommer våra arbeten att leda till förbättrad framkomlighet för alla, fortsätter Stefan Lindgren.


Avstängd trafik och förlängd restid 
Tågsträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra, den så kallade Getingmidjan, kommer att vara helt avstängd från torsdagen den 18 april kl 22:00 till tisdagen den 23 april kl 04:57. Under avstängningen utförs bland annat kabelarbeten, uppsättning av nya stolpar och bryggor för kontaktledningar samt betongreparationer och montering av brandskyddskivor i tunnlarna. Arbetena är en viktig del i upprustningen och moderniseringen av tågsträckan och påverkar fjärr- och regionaltåg till och från Stockholm Central söderut och medför förlängd restid. 

Tågsträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg, som är en del av Mälarbanan, kommer att vara helt avstängd från torsdag den 18 april kl. 01:10 till tisdag den 23 april kl. 04:30. Påskens arbeten innebär bland annat att två helt nya spår kopplas in i Spånga, som en del i utbyggnaden från två till fyra spår. Avstängningen påverkar regionaltåg mellan Stockholm Central och Västerås samt pendeltåg mellan Sundbyberg och Jakobsberg. 

På tågsträckan mellan Stockholm Central och Solna station utförs trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande arbeten i flera etapper, bland annat förbättras signalsystemet för att kunna öka både kapaciteten och hastigheten. Arbetena kan påverka framkomligheten för fjärrtågs-, regional- och flygtågstrafiken på sträckan från Stockholm Central och norrut mot Uppsala och Arlanda. 

Tågsträckan mellan Hemfosa och Nynäshamn kommer att vara helt avstängd från tisdagen den 16 april kl 02:00 till tisdagen den 23 april kl 04:00. Under avstängningen utförs räls- och växelarbeten, genomgång av kontaktledningar samt plankorsningsarbeten vilket innebär att det inte går några pendeltåg mellan Nynäshamn och Hemfosa under påsken. 

För resenärer innebär påskens avstängningar att resan tar längre tid än normalt. Därför är det bra att planera sin resa och att vara ute i god tid. Kontakta lokaltrafiken eller ditt tågbolag om du vill veta mer om hur de har planerat trafiken, restider och ersättningstrafik.
Källa: Trafikverket

Skriv utCentral linje för Norrbotniabanan i Sävar

Trafikverket väljer linje central för sträckan Dåva-Gryssjön. Linjen går genom Sävar tätort i nära anslutning till E4:ans norra sida.

Läs mer
SBS Betong 550


Malmö bangård utreds för potentiella föroreningar

Under två års tid har Inhouse Tech Geoteknik, tillsammans med Hifab AB, genomfört...

Läs mer
DLMASKIN550

Eldsblommor ska smycka järnvägsviadukten i Härnösand

Illustration över de \

Det blir konstnärsduon Guangjuan Zhang och Jan Stenberg som får göra den...

Läs mer
lännen

Färre dödade i olyckor men fler självmord i bantrafiken


Under 2018 omkom totalt 97 personer i bantrafiken, dvs. vid järnväg, spårväg...

Läs mer

Skanska spårvägsetapp i Bergen för cirka 1 miljard kronor

Skanska har tecknat avtal med Hordaland kommun om att bygga en etapp av spårvägen i...

Läs mer

Branschgemensam satsning ska få fler unga att välja järnvägen

Idag råder det stor brist på järnvägskompetens, både akademisk och...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se