Facebook


Instagram

Rekordhög tillförlitlighet för persontågen


2021-01-22

Bild: Trafikanalys

Statistiken om punktligheten på järnvägen visar på ytterligare ett år med hög tillförlitlighet för persontågen. Under 2020 var 93,5 procent av tågen i tid - vilket är den högsta noteringen hittills – i alla fall sedan 2013 när mätningarna startade. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Under 2020 anlände 93,5 procent av alla planerade tåg anlände till sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell. Siffran kan jämföras med drygt 91 procent 2019 och knappt 88 procent 2018. Resterande tåg var mer försenade eller ställdes in med kort varsel.

Pendeltåg och andra kortdistanståg, som utgör ungefär hälften av alla framförda tåg, brukar vara mest tillförlitliga. Nästan 96 procent av dem kom fram till sitt slutmål senast fem minuter efter tidtabell under 2020. Fjärrtåg och andra interregionala långdistanståg, som är betydligt färre i antal, har haft svårare att hålla tidtabellen, men det är där den största förbättringen ses. Nästan 87 procent av dem anlände sitt slutmål inom fem minuter, vilket kan jämföras med drygt 79 procent året innan.

Statistiken visar också att de allra flesta förseningarna är små. Inom 15 minuter hade 97 procent av tågen kommit fram till sin slutstation kvartal 4 2020. De tåg som orsakade en stor påverkan för resenärerna, det vill säga de som ställdes in med kort varsel eller som var försenade i mer än en timme, utgjorde 1,9 procent av tågen.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik med titeln ”Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 4”. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Trafikverket har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.


Källa: Trafikanalys


Skriv utAli Sadeghi, programdirektör Nya stambanor.

Trafikverket slutredovisar regeringsuppdrag nya stambanor

I juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redovisa ett system för nya stambanor...

Läs mer
iNFOSPREAD
My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, och Björn Westerberg, branschchef på Tågföretagen.

Förbättrad uppkoppling på tåg kan bli verklighet

IT&Telekomföretagen och Tågföretagen välkomnar Post- och telestyrelsens...

Läs mer
Zbloc
Petter Arnesen, CEO Rejlers Norge.

Rejlers Norge vinner infrastrukturprojekt

Efter uppköpet av det norska teknikkonsultföretaget KANtech, som är specialiserade...

Läs mer
SBS Betong 550

Hantera nya stambanor utanför den nationella transportplanen

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Den 28 februari ska Trafikverket slutredovisa sitt uppdrag om nya stambanor.
– Genom att...

Läs mer
Zinga
Visionsbild över ena plattformen i Hagastaden (bilden är en illustration).

NCC bygger nya tunnelbanestationen Hagastaden

Uppdraget att bygga den nya tunnelbanestationen Hagastaden är omfattande och tekniskt komplext...

Läs mer
Europakorridoren


Första delleverans till Parans tunnelprojektet i Holland

Parans och det internationella konsortiet COMOL5 har ett avtal för att leverera SP4 system...

Läs mer
Kregis 550
En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet.

Rekordstor arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen

En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i...

Läs mer
DLMASKIN550
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Starka är med och bygger ut det svenska järnvägsnätet

År 2018 inledde Regeringen en storsatsning på järnvägsinfrastrukturen i...

Läs mer
Vattenfall


Øresundsbrons järnväg redo för framtidens signalsystem

Øresundsbrons järnväg har anpassats för framtidens signalsystem...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se