Facebook


Instagram

Så vill Region Östergötland utveckla tågtrafiken till 2040


2019-11-08

Östgötapendeln spelar en viktig roll i framtidens regionala tågtrafik.
Bild: Region Östergötland
Östgötapendeln spelar en viktig roll i framtidens regionala tågtrafik.

Resandet med tåg såväl inom och till och från Östergötland har ökat kraftigt de senaste åren, och förväntas öka ännu mer i framtiden. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har idag behandlat ett förslag till tågstrategisk målbild inför 2040.

Syftet med att ta fram en långsiktig målbild är att Region Östergötland som kollektivtrafikmyndighet ska kunna agera och planera långsiktigt och strategiskt för att möta det framtida behovet att resa med tåg inom och till och från Östergötland. Resandet med tåg i länet har under senare år ökat kraftigt och förväntas öka ännu mer genom Ostlänkens tillkomst.

– Eftersom infrastruktursatsningar inom tågtrafik har väldigt långa ledtider är det viktigt att åskådliggöra målbilden redan nu. Region Östergötland har också som mål att öka kollektivtrafikens marknadsandel, och tågtrafiken spelar en viktig roll bland annat för arbetspendlingen inom länet. Målet äratt effektivt möta den ökade efterfrågan och samtidigt nå målet om fler hållbara resor, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.


Samlat grepp

Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik är det första strategiska dokumentet som tar ett samlat grepp om tågtrafikens utveckling. Det utgår från målen som formulerats i framför allt det regionala utvecklingsprogrammet och det regionala trafikförsörjningsprogrammet inför 2030 och bygger på statistiska bedömningar av hur befolkningen och resandet i Östergötland kommer att utvecklas de närmaste 20 åren.

I förstudien till målbilden har man bland annat har intervjuat kommunerna i Östergötland och närliggande regionala kollektivtrafikmyndigheter om deras syn på tågtrafikens utveckling samt förslag till lösningar.

Pendel i fokus
Fokus för arbetet har enligt uppdraget varit Östgötapendelns utveckling men planen innefattar även en bedömning av kommande behov av tågtrafik mot Stockholm, Nyköping, Katrineholm, Örebro, Kalmar, Västervik och Jönköping. I målbilden ses Mjölby som en viktig knutpunkt för hela den västra länsdelen. Östgötapendeln ska stärkas med fortsatta avgångar varje kvart och man vill se två nya stationer, Åby och Linköping västra. Målbilden pekar också på vikten av samverkan mellan pendeln och regionaltåg för att på så sätt öka utbudet av tågresor.

Målbilden går nu ut på remiss till bland annat länets kommuner, intilliggande län, Trafikverket och andra intressenter innan en slutgiltig version antas under våren 2020.Källa: Region Östergötland


Skriv ut

Unika framtidsmöjligheter för Alnarp genom beslut om station och markköp

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari, fattades ett antal beslut som kommer att ha stor inverkan på den framtida utformningen av kommunen. Bland annat kommer Alnarp...

Läs mer
Malux
Sweco ansvarar för projekteringen av nya trafikplatsen Solgård i Flemingsberg.

Sweco ansvarar för projekteringen av nya trafikplatsen Solgård i Flemingsberg

En ny trafikplats i tre plan över bilväg och stambana ska anläggas i Solgård,...

Läs mer
Europakorridoren


Alstom ska installera ETCS på ytterligare 19 ICE-höghastighetståg i Tyskland

Alstom har fått en order från Deutsche Bahn AG att installera den senaste...

Läs mer
Tammermatic


Norconsult ökar tillgängligheten i Småland

För att öka tillgängligheten för tågresenärer i hela Sverige kommer...

Läs mer
Maxi Grip


SJ bäst i Sverige på inrikesresor – vinner Grand Travel Award 2020

För första gången någonsin vinner ett tågbolag priset för bä...

Läs mer
DLMASKIN550
Fasaden till nya stationen i Trondheim. (Bilden är en illustration)

Architema ritar hållbar station i Trondheim

Vinnaren av tävlingen om att utforma Trondheims nya station har kårats. Arkitema...

Läs mer
lännen
SJ Nattåg på perrongen i Åre.

Malmö och Göteborg aktuella för ny nattågstrafik till Jämtland

Den dagliga nattågstrafiken från Göteborg till Jämtland och övre...

Läs mer
Vattenfall
Sweco växer i Karlstad.

Sweco vann Trafikverkets uppdrag – Nu startar arbetet med nya Karlstad C

På uppdrag av Trafikverket ska Sweco planera och förbereda för ombyggnaden av...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se