Facebook


Instagram

Så vill Region Östergötland utveckla tågtrafiken till 2040


2019-11-08

Östgötapendeln spelar en viktig roll i framtidens regionala tågtrafik.
Bild: Region Östergötland
Östgötapendeln spelar en viktig roll i framtidens regionala tågtrafik.

Resandet med tåg såväl inom och till och från Östergötland har ökat kraftigt de senaste åren, och förväntas öka ännu mer i framtiden. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har idag behandlat ett förslag till tågstrategisk målbild inför 2040.

Syftet med att ta fram en långsiktig målbild är att Region Östergötland som kollektivtrafikmyndighet ska kunna agera och planera långsiktigt och strategiskt för att möta det framtida behovet att resa med tåg inom och till och från Östergötland. Resandet med tåg i länet har under senare år ökat kraftigt och förväntas öka ännu mer genom Ostlänkens tillkomst.

– Eftersom infrastruktursatsningar inom tågtrafik har väldigt långa ledtider är det viktigt att åskådliggöra målbilden redan nu. Region Östergötland har också som mål att öka kollektivtrafikens marknadsandel, och tågtrafiken spelar en viktig roll bland annat för arbetspendlingen inom länet. Målet äratt effektivt möta den ökade efterfrågan och samtidigt nå målet om fler hållbara resor, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.


Samlat grepp

Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik är det första strategiska dokumentet som tar ett samlat grepp om tågtrafikens utveckling. Det utgår från målen som formulerats i framför allt det regionala utvecklingsprogrammet och det regionala trafikförsörjningsprogrammet inför 2030 och bygger på statistiska bedömningar av hur befolkningen och resandet i Östergötland kommer att utvecklas de närmaste 20 åren.

I förstudien till målbilden har man bland annat har intervjuat kommunerna i Östergötland och närliggande regionala kollektivtrafikmyndigheter om deras syn på tågtrafikens utveckling samt förslag till lösningar.

Pendel i fokus
Fokus för arbetet har enligt uppdraget varit Östgötapendelns utveckling men planen innefattar även en bedömning av kommande behov av tågtrafik mot Stockholm, Nyköping, Katrineholm, Örebro, Kalmar, Västervik och Jönköping. I målbilden ses Mjölby som en viktig knutpunkt för hela den västra länsdelen. Östgötapendeln ska stärkas med fortsatta avgångar varje kvart och man vill se två nya stationer, Åby och Linköping västra. Målbilden pekar också på vikten av samverkan mellan pendeln och regionaltåg för att på så sätt öka utbudet av tågresor.

Målbilden går nu ut på remiss till bland annat länets kommuner, intilliggande län, Trafikverket och andra intressenter innan en slutgiltig version antas under våren 2020.Källa: Region Östergötland


Skriv utFörberedande arbeten på Viskadalsbanan


Trafikverket ansvarar för skötseln av den svenska järnvägen och använder cirka 6 miljarder kronor årligen till drift och underhåll. På Viskadalsbanan mellan...

Läs mer
Tammermatic


Skanska bygger ut spårväg i USA för miljardbelopp

Skanska har tecknat avtal med Sound Transit om att bygga Lynnwood Link Extension L300 Main Package...

Läs mer
Malux


Ny avhandling visar åtgärder som gör svenska tågtrafiken mer punktlig

Med förbättrad tidtabellsplanering, tydligare instruktioner till resenärer på...

Läs mer
Europakorridoren

Klimat, politik och teknisk utveckling står i fokus på Järnvägsdagen

Idag, måndagen den 11:e november, är det för sjunde året i rad dags för...

Läs mer
Maxi Grip

Arvid Fredman blir ny Fordonsdirektör i SJ

Arvid Fredman blir ny Fordonsdirektör från 1 december 2019.

Den 1 december 2019 tar Arvid Fredman över rollen som chef för SJs Fordonsdivision med...

Läs mer
SBS Betong 550
Östgötapendeln spelar en viktig roll i framtidens regionala tågtrafik.

Så vill Region Östergötland utveckla tågtrafiken till 2040

Resandet med tåg såväl inom och till och från Östergötland har...

Läs mer
DLMASKIN550

Omexom fortsätter att säkra elleveransen till SL:s spårtrafik


Nu står det klart att Omexom fortsätter ta hand om elinfrastrukturen till och med sista...

Läs mer
lännen

SJ storsatsar på VR – 2500 medarbetare utbildas


SJ storsatsar på virtual reality inom utbildning. Innan året är slut kommer ö...

Läs mer
Vattenfall
I samband med tidtabellsskiftet får flera tåglinjer utökad trafik med fler avgångar.

Tågresandet i Västra Götaland ökar

Resandet med Västtågen ökar. Fram tills september i år har 14 miljoner resor...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Pacetell
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se