Facebook


Instagram

Smart prioritering kan ge kortare tågrestider snabbare


2020-05-20

Utbyggnadsordning 6 etapper.
Bild: Trafikverket
Utbyggnadsordning 6 etapper.

Planeringen av ny järnväg mellan Gävle och Kramfors pågår för fullt. Trafikverket föreslår en strategi där utbyggnaden ska ske i en viss ordning för att ge de positiva effekterna, minskade restider och ökad trafik, så snabbt som möjligt.

Sträckan Gävle–Kramfors föreslås byggas om för att möta behov från resenärer och näringsliv och för att minska restiderna. Det finns ett mål om att få ner restiden mellan Gävle och Sundsvall till mindre än en timme med direkttåg utan stopp. Syftet är att person- och godstransporterna ska fungera hållbart och effektivt.

Nu har Trafikverket tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i sex etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt.

Hudiksvall–Sundsvall ger bäst effekt av sex etapper

Här är etapperna listade i den ordning som de ska byggas enligt förslaget (se kartbild):

  1. Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) -Sundsvall
  2. Timrå-Härnösand
  3. Sundsvall-Timrå
  4. Gävle-Söderhamn
  5. Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
  6. Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors) 

Hudiksvall–Sundsvall bedöms vara den etapp som ger den bästa effekten för hela stråket. 

 – Bäst kapacitetsförbättring får vi genom att prioritera utbyggnad av sträckan Hudiksvall–Sundsvall till dubbelspår, eftersom den sträckan har det största kapacitetsproblemet och den lägsta medelhastigheten, och utbyggnaden ger därför möjlighet till stora tidsvinster. Därefter föreslår vi att gå vidare med sträckan Timrå–Härnösand, som bland annat möjliggör kortare restider, ökad kapacitet och transporter med tyngre godståg genom bättre lutningsförhållanden, säger Hans-Olov Åström, senior utredningsledare på Trafikverket.

Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den nationella planen för infrastrukturen.

– Vi har tittat på dagens trafik, framtida prognoser och tidigare utredningar. Vi har gått igenom hela sträckan station för station, undersökt behovet av nya stationer, plattformar, dubbelspår, befintliga spårlängder, lutningsförhållanden och identifierat "flaskhalsar”, säger Hans-Olov Åström på Trafikverket.


Arbeta vidare
– Genom hela processen har vi haft möten med de kommuner, regioner, myndigheter och intresseorganisationer som finns i stråket. Därefter har vi sammanvägt all dessa indata och utformat utbyggnadsstrategin och prioritetsordningen för de föreslagna etapperna.

Det är tidigt i processen och förslaget behöver utredas vidare. Nu går förslaget ut på remiss för att förankra prioritetsordningen. När remissomgången och slutredovisningen är klar i slutet av året har Trafikverket ett planeringsunderlag till kommande nationell infrastrukturplan. Regeringen tar sedan beslut om olika sträckor som Trafikverket får i uppdrag att bygga.  


Bakgrund
Sträckan har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. Hela sträckan Gävle– Sundsvall är en enkelspårig bana med omfattande blandad trafik som skapar stora och växande kapacitetsproblem. Många delar har låg hastighetsstandard, vilket medför långa restider och risk för kraftiga förseningar. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är därmed mycket begränsad med dagens anläggning.

I dag pågår utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan med järnvägsplan för Dingersjö–Sundsvall, 1,5 mil dubbelspår, samt planering för Gävle–Kringlan, fyra mil dubbelspår.
Källa: Trafikverket


Skriv utSpara lyft av tunga laster: 120 t SENNEBOGEN 6113 E teleskopisk bandkran är ett den perfekta lösningen under högspänningsledningar på 225,000 volt.
Spara lyft av tunga laster: 120 t SENNEBOGEN 6113 E teleskopisk bandkran är ett den perfekta lösningen under högspänningsledningar på 225,000 volt.

Här är den enda kranen som uppfyller kraven för Paris tunnelbaneutbyggnad

Med en lyftkapacitet på 120 t var den kraftfulla teleskopiska bandkranen SENNEBOGEN 6113 E den idealiska partnern för kranhyreskunder som ENCO, som kunde hyra ut kranen till Sefi-Intrafor...

Läs mer
Tammermatic
Epiroc samarbetar med ABB för att utveckla e-drivlinan för Railcares batteridrivna fordon för alla tillämpningar inom järnvägsunderhåll.

ABB är med på hållbarhetståget med världens första utsläppsfria fordon för järnvägsunderhåll

Epiroc har samarbetat med ABB för att utveckla e-drivlinan till Railcares batteridrivna fordon...

Läs mer
Malux  järnväg

Omfattande spårbyte på Nygatan

Spårvagnsspåren på Nygatan är slitna och behöver ersättas med nya....

Läs mer
iNFOSPREAD
MTRX punktligast mellan Stockholm och Göteborg 2020 med rekordsiffror.

MTRX punktligast mellan Stockholm och Göteborg 2020 med rekordsiffror

MTRX var återigen punktligast på sträckan mellan Stockholm och Göteborg...

Läs mer
Zinga


Grön el till alla tåg på Øresundsbron

Varje tåg som rullar över Øresundsbrons järnväg drivs nu på...

Läs mer
RSAB


Rejlers förvärvar KANtech i Norge och stärker positionen inom järnväg

Rejlers förvärvar 100 procent av aktierna i det norska teknikkonsultföretaget...

Läs mer
SBS Betong 550


Transitio och Västtrafik förlänger avtal med MTR Tech

Sedan två år underhåller MTR Tech traktionsmotorer för både Transitios...

Läs mer
Europakorridoren
Pendeltåg i antågande.

Punktligaste november någonsin i pendeltågens historia

2020 har hittills varit ett rekordår för pendeltågens punktlighet*, där...

Läs mer
Westmatic 550
Nu börjar Västtrafiks nya tåg, ZEFIRO Express, ta form i Tyskland. Det första tåget börjar testköras nu i veckan.

Västtrafiks nya tåg börjar testköras

Nu i veckan rullar det första av Västtrafiks 45 nya snabbtåg ut på testbana i...

Läs mer
Kregis 550

Stor satsning på järnvägen i södra Norrland och Dalarna 2021

Just nu rustas järnvägen i Sverige som aldrig förr. Nästa år kommer...

Läs mer
DLMASKIN550
Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen.

Tåg­företagen tecknar nytt avtal för Spårtrafik

Tillsammans med SEKO, ST, SRAT och Sveriges Ingenjörer har Tågföretagen kommit...

Läs mer
lännen


Premiär för SJs nya nattåg mellan Göteborg/Stockholm och Umeå

På söndag kväll 13 december rullar tre nattåg ut från Göteborg,...

Läs mer
Vattenfall
Från och med på söndag kommer Skånetrafikens Pågatåg att trafikera Lommabanan. En viktig milstolpe för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela västra Skåne.

Snart rullar efterlängtade Pågatåg på Lommabanan

Söndagen den 13 december klockan 06.32 lämnar det första Pågatåget...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se