Facebook


Instagram

Struktons har lämnat in sitt yttrande rörande Framtidens järnvägsunderhåll


2020-10-22

Bild: Pixabay

Strukton som utpekad remissinstans har den 21 oktober lämnat sitt yttrande rörande SoU 2020:18 – Framtidens järnvägsunderhåll. Struktons huvudbudskap i yttrandet är att inte ställa sig bakom utredarens överväganden och förslag.

– Vi är djup bekymrade över den inriktning och de överväganden samt förslag som detta betänkande för fram. Att återförstatliga 8 drift- och underhållskontrakt, 5 teknikkontrakt samt bygga upp en maskinpool i Trafikverkets regi riskerar att slå sönder den svenska underhållsmarknaden inom järnväg, säger VD Johan Oscarsson.

Strukton har lämnat ett fullständigt yttrande i enlighet med betänkandets (SoU 2020:18) disposition. Sammanfattningsvis kan följande punkter lyftas fram ur vårt samlade yttrande;

  • Underhållsverksamheten är inte huvudorsaken till tågförseningar i Sverige – banarbete och infrastrukturfel står endast för 1,9 procent!
  • Ökad kostnadseffektivitet/produktivitetsökning kopplat till konkurrensutsättningen av järnvägsunderhållet, enligt VTI (Väg och transport institutet)!
  • Den rådande akuta kompetensbristen inom järnvägsyrkena måste åtgärdas!
  • Maskinpool i Trafikverkets regi föreslås av utredningen trots fungerande marknad – inte ett samhällsekonomiskt effektivt förslag!
  • Trafikverkets ensidiga upphandlingsformer måste åtgärdas – idag uteslutande lägst pris istället för exempelvis funktion!
  • Den europeiska utvecklingen – ökad konkurrensutsättning av järnvägsunderhållet!
  • Struktons huvudbudskap - Vi inte kan ställa oss bakom utredarens överväganden och förslag. – bl.a. återtagande av 8 drift- och underhållskontrakt, 5 teknikkontrakt och maskinpool till Trafikverket.
  • Vi vänder oss mot den fullständiga avsaknaden av samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
  • Hur ska staten kunna behålla Infranord AB om Trafikverket också blir både beställare och utförare – hur kan detta vara konkurrensneutralt?

Regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) beslutade redan den 21 mars 2018 att utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll i form av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket ska kunna genomföras. Över åren har denna utredning kompletterats med ett flertal så kallade tilläggsdirektiv och därmed fått förlängd utredningstid.

Slutbetänkandet i form av SoU 2020:18 – framtidens järnvägsunderhåll lämnades över i mars 2020. Betänkandet lämnades ut på remiss i juni och ska vara besvarat sista oktober varefter sammanställning av remissvaren kommer att ske och ligga till grund för vidare hantering av Regering, Trafikutskott och Riksdag.


Fördjupande läsning:
Här kan du läsa Struktons yttrande i helhet.
Här kan du läsa SoU 2020:18 i helhet.Källa: Strukton


Skriv utSonja Sandström. Från vänster: Lennart Wetterholt, Uppdragsledare Mälarbanan Anna-Jeanette Larnelius, vVD & Affärsområdeschef Mark & Vatten Stefan Thelander, Marknads- & Utvecklingschef samt Åke Södergren, BAS-P ansvarig projekt Mälarbanan.
Sonja Sandström. Från vänster: Lennart Wetterholt, Uppdragsledare Mälarbanan Anna-Jeanette Larnelius, vVD & Affärsområdeschef Mark & Vatten Stefan Thelander, Marknads- & Utvecklingschef samt Åke Södergren, BAS-P ansvarig projekt Mälarbanan.

Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 går till Norconsult

Trafikverket delar ut Mälarbanans arbetsmiljöpris 2020 till Norconsult som prisas för sitt arbete med att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.

Läs mer
Tammermatic


Alstoms vätgaståg har avslutat tre månaders lyckade testturer i Österrike

Alstoms Coradia iLint, världens första vätgasbränslecellståg, har precis...

Läs mer
Malux  järnväg


SJ tar över Krösatågens trafik

SJ har fått förtroendet att ta över uppdraget att köra Krösatågen,...

Läs mer
iNFOSPREAD
Vy från perrong 1 vid Lund C.

Centrala stationslägen för de nya stambanorna maximerar samhällsnyttan

Måndagen den 30 november skickade Lunds kommun in sitt yttrande till Trafikverkets...

Läs mer
Zinga
 Kasper Dudzik

Vossloh vinner kontrakt för tillståndsövervakning av järnvägsväxlar i Sverige

Det mångåriga kontraktet omfattar sensorutrustning och övervakning av 1 000 av...

Läs mer
RSAB
Mark Jensen, vd MTR Nordic Group.

Mark Jensen, vd MTR Nordic Group, slutar på MTR

Mark Jensen, vd på MTR Nordic Group, har meddelat att han kommer lämna MTR för en...

Läs mer
SBS Betong 550


Vintern drar in över SL-trafiken

Efter en mild höst börjar kallare temperaturer dra in över regionen. Vintervä...

Läs mer
Europakorridoren


Skandia investerar i Europas tågtrafik

Skandia har investerat 1 miljard i tåginfrastruktur via en obligation utfärdad av...

Läs mer
Westmatic 550


Hector Rail ingår samarbete med Snälltåget för nattåget till Berlin

Hector Rail kommer vara en del av Snälltågets storsatsning på nattåg till...

Läs mer
Kregis 550
Under 2020 har Stockholms pendeltåg varit punktligare än någonsin.

Stockholms pendeltåg fortsätter att förbättra sin punktlighet

Under 2020 har Stockholms pendeltåg varit punktligare än någonsin. Oktobers...

Läs mer
DLMASKIN550


Nu öppnar bokningen för nattåget Stockholm – Malmö – Berlin

Idag öppnar bokningen för Snälltågets storsatsning på nattåg till...

Läs mer
lännen


Insatser för bättre uppkoppling på tåg välkomnas

Regeringen har presenterat beslutet om att ge Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att redovisa...

Läs mer
Vattenfall


Uppdrag: bättre uppkoppling på tåg

Regeringen har fattat beslut om att ge Post- och Telestyrelsen i uppdrag att redovisa insatser...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se