Facebook

Instagram

Underhållet av Lysekilsbanan upphör


2018-02-21

Trafikverkets styrelse har beslutat att underhållet av Lysekilsbanan ska upphöra. Banan har inte varit trafikerad sedan 2010, förutom viss persontrafik sommaren 2015.

Inom Trafikverket pågår en ständig översyn av järnvägsnätet för att se till att medlen som finns för drift och underhåll används där de ger nytta för resenärer och transporter.

Trafikverkets styrelse har nu beslutat att underhållet av Lysekilsbanan (Munkedal–Lysekil) ska upphöra i samband med att nästa tågplan börjar gälla den 9 december 2018.

Den sista reguljära godstrafiken kördes år 2010, då Stora Enso slutade köra sitt gods på banan. Sedan dess finns det ingen ordinarie trafik på banan. Under en period fraktades räls från Lysekils hamn.

Nu finns det tre framtida scenarion:
1. Om någon vill bedriva trafik i tillräcklig omfattning kan frågan om att återuppta underhållet tas upp för nytt beslut.
2. Banan upplåts till extern part.
3. Banan läggs ner på sikt, om ingen visar intresse för att trafikera den.

– Trafikverket lägger årligen 7-8 miljoner kronor på underhåll av Lysekilsbanan. När vi lägger ner underhållet kan dessa medel användas på andra, mer aktiva banor, där de gör mer nytta för resenärer och transporter, säger Bengt Rydhed, tillförordnad regiondirektör Väst i Trafikverket.

Sommaren 2015 beviljade Trafikverket dispens för sommartrafik med persontåg, men fler dispenser kommer inte att ges. Säkerheten är helt enkelt inte tillräckligt hög. Banan är elektrifierad och har manuell trafikledning. För att kunna köra persontrafik på ett bra sätt skulle det behövas ett nytt ställverk och lokaltågklarerare i Lysekil.Källa: Trafikverket


Skriv utSänkt säkerhet på skånska tåg

Från årsskiftet förnyas Arrivas kontrakt på att köra Pågatågen för Skånetrafiken. I samband med det nya kontraktet planerar Arriva att ta bort...

Läs mer
lännen


Upptäck ebm-papst i applikationer - Transportteknik

Ventilationssystem som är sparsamma vad gäller energianvändning, inte tar upp...

Läs mer
DLMASKIN550
<span>På InnoTrans i Berlin den 18-21 september presenteras en ny fläkt för kylning av frekvensomriktare.</span>

ebm-papst visar ny fläkt för kylning av järnvägsapplikationer på mässan InnoTrans

Det ställs stora krav på kvalitet och tillförlitlighet hos fläktar och...

Läs mer


Världspremiär:

Alstoms vätgaståg tas i passagerartrafik i Niedersachsen

Det var en världspremiär som firades av Alstom, en av Europas största jä...

Läs mer


Kraftig resandeökning för Tåg i Bergslagen

Sommarens resande med Tåg i Bergslagen ökade med 20 procent, jämfört med i...

Läs mer

Landskrona uppmanar danska politiker att utreda Europaspåret

Torsdagen den 13 september träffade företrädare för Landskrona stad...

Läs mer

Peab bygger Bergsåker triangelspår

Peab har fått uppdraget att bygga en ny järnvägsanslutning väster om Sundsvall...

Läs mer
Antalet regionala resor på järnväg har ökat med fem procen mellan år 2016 och 2017.

Ökat regionalt resande på järnvägen 2017

2017 ökade antalet resor på järnväg med 4 procent, jämfört med...

Läs mer
Provtagning av förorenade massor.

Äntligen ska Slagnäs bangård saneras

Ett av Norrbottens mest förorenade områden ska äntligen åtgärdas....

Läs mer


Powerbox lanserar precharger lösning för järnvägsapplikationer på Innotrans 2018

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer...

Läs mer


Ta spårvagnen till nya hållplatsen T-Centralen

Med start den 3 september går det att resa direkt mellan T-Centralen och Waldemarsudde...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se