Facebook

Instagram

Underhållet av Lysekilsbanan upphör


2018-02-21

Trafikverkets styrelse har beslutat att underhållet av Lysekilsbanan ska upphöra. Banan har inte varit trafikerad sedan 2010, förutom viss persontrafik sommaren 2015.

Inom Trafikverket pågår en ständig översyn av järnvägsnätet för att se till att medlen som finns för drift och underhåll används där de ger nytta för resenärer och transporter.

Trafikverkets styrelse har nu beslutat att underhållet av Lysekilsbanan (Munkedal–Lysekil) ska upphöra i samband med att nästa tågplan börjar gälla den 9 december 2018.

Den sista reguljära godstrafiken kördes år 2010, då Stora Enso slutade köra sitt gods på banan. Sedan dess finns det ingen ordinarie trafik på banan. Under en period fraktades räls från Lysekils hamn.

Nu finns det tre framtida scenarion:
1. Om någon vill bedriva trafik i tillräcklig omfattning kan frågan om att återuppta underhållet tas upp för nytt beslut.
2. Banan upplåts till extern part.
3. Banan läggs ner på sikt, om ingen visar intresse för att trafikera den.

– Trafikverket lägger årligen 7-8 miljoner kronor på underhåll av Lysekilsbanan. När vi lägger ner underhållet kan dessa medel användas på andra, mer aktiva banor, där de gör mer nytta för resenärer och transporter, säger Bengt Rydhed, tillförordnad regiondirektör Väst i Trafikverket.

Sommaren 2015 beviljade Trafikverket dispens för sommartrafik med persontåg, men fler dispenser kommer inte att ges. Säkerheten är helt enkelt inte tillräckligt hög. Banan är elektrifierad och har manuell trafikledning. För att kunna köra persontrafik på ett bra sätt skulle det behövas ett nytt ställverk och lokaltågklarerare i Lysekil.Källa: Trafikverket


Skriv ut

Oro för klimatet får affärsresenären att välja tåget

Affärsbokningarna på SJs tåg har ökat med 21 procent i vinter. Allt fler väljer att resa klimatsmart även i tjänsten. Var tredje affärsresenär i SJs...

Läs mer
Maxi Grip

Uppsala kommun tar nästa steg mot Uppsala spårväg

Uppsala kommun ska tillsammans med Region Uppsala ansöka om stadsmiljöavtal för att anlägga spårväg i Uppsala.

Uppsala kommun har fattat beslut och Region Uppsala fattar beslut 18 december om att gemensamt...

Läs mer
SBS Betong 550


Norconsult underlättar möten i Bergslagen

Norconsult har vunnit ett uppdrag att projektera en ny mötesstation i Ombenning mellan Snyten...

Läs mer
DLMASKIN550
Amin Mazraes affärsidé prisades under morgonen då den utsetts till en av de 20 bästa idéerna i Venture Cups affärsidétävling 2018.

Amin Mazraeh vill förbättra förutsättningarna inom järnvägsindustrin

Amins idé Railway Condition Monitoring Solutions har som syfte att förbättra...

Läs mer
lännen


Alstom påbörjar underhållskontrakt för regionala tåg i Skåne

Idag måndag övertar Alstom underhållet av Skånetrafikens regionala...

Läs mer


Nu kan du surfa ombord på Tåg i Bergslagen

Nu kan du som reser med Tåg i Bergslagen, där Region Örebro län är...

Läs mer


Mälarbanan - största projektet någonsin för Norconsult

Mälarbanan behöver öka kapaciteten och Norconsult har vunnit uppdraget att...

Läs mer

Järnvägsnostalgi lockar 1000-tals resenärer

Det är stort intresse för de årliga ångtågsturerna som Järnvä...

Läs mer


Green Cargo effektiviserar transporter med nya bromsskivor

I mitten av november påbörjade Green Cargo montering av en ny typ av bromsskiva som ska...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se