Facebook

Instagram

Underhållet av Lysekilsbanan upphör


2018-02-21

Trafikverkets styrelse har beslutat att underhållet av Lysekilsbanan ska upphöra. Banan har inte varit trafikerad sedan 2010, förutom viss persontrafik sommaren 2015.

Inom Trafikverket pågår en ständig översyn av järnvägsnätet för att se till att medlen som finns för drift och underhåll används där de ger nytta för resenärer och transporter.

Trafikverkets styrelse har nu beslutat att underhållet av Lysekilsbanan (Munkedal–Lysekil) ska upphöra i samband med att nästa tågplan börjar gälla den 9 december 2018.

Den sista reguljära godstrafiken kördes år 2010, då Stora Enso slutade köra sitt gods på banan. Sedan dess finns det ingen ordinarie trafik på banan. Under en period fraktades räls från Lysekils hamn.

Nu finns det tre framtida scenarion:
1. Om någon vill bedriva trafik i tillräcklig omfattning kan frågan om att återuppta underhållet tas upp för nytt beslut.
2. Banan upplåts till extern part.
3. Banan läggs ner på sikt, om ingen visar intresse för att trafikera den.

– Trafikverket lägger årligen 7-8 miljoner kronor på underhåll av Lysekilsbanan. När vi lägger ner underhållet kan dessa medel användas på andra, mer aktiva banor, där de gör mer nytta för resenärer och transporter, säger Bengt Rydhed, tillförordnad regiondirektör Väst i Trafikverket.

Sommaren 2015 beviljade Trafikverket dispens för sommartrafik med persontåg, men fler dispenser kommer inte att ges. Säkerheten är helt enkelt inte tillräckligt hög. Banan är elektrifierad och har manuell trafikledning. För att kunna köra persontrafik på ett bra sätt skulle det behövas ett nytt ställverk och lokaltågklarerare i Lysekil.Källa: Trafikverket


Skriv utSweco har kvalificerats till arkitekttävling för utformning av ny tunnelbana i Oslo.
Sweco har kvalificerats till arkitekttävling för utformning av ny tunnelbana i Oslo.

Sweco bjuds in till tävling om utformning av ny tunnelbana i Oslo

Sweco har kvalificerats till arkitekttävlingen för utformning av den nya tunnelbanan Fornebubanen i Oslo, Norge. Teamet som utgörs av Sweco Norge, Sweco Architects i Sverige och ZJA...

Läs mer
EntreprenadLive550


Färre omkomna i bantrafiken 2017

Under 2017 omkom 18 personer i olyckor vid bantrafiken i Sverige, dvs. vid järnväg,...

Läs mer
lännen


Första nya tunnelbanetåget på plats

Den första nya tunnelbanevagnen C30 har nu levererats till SL. Vagnarna innehåller en...

Läs mer
DLMASKIN550
<span class=\

Solna stationsområde utvecklas till en attraktiv och trygg knutpunkt

Solna stad har som långsiktigt mål att utveckla området runt Solna station till...

Läs mer
Tomas Eriksson (MP):

”Som att köra höghastighetståg på smalspårig järnväg”

Tomas Eriksson (MP) gruppledare Stockholms läns landsting.

Idag visas de nya tunnelbanevagnarna C 30 upp. Fina tycker Tomas Eriksson (MP), men tyvärr...

Läs mer
Mätta Ivarsson, regionråd med ansvar för regional utveckling och toppkandidat på Miljöpartiets regionlista i valet.

MP-krav: Korta restiderna och öka punktligheten i tågtrafiken

Det är dags att ta krafttag mot det skånska tågkaoset. Miljöpartiet de...

Läs mer

Varbergstunneln ett steg närmare byggstart

Regeringen har nu beslutat om järnvägsplanen för dubbelspår mellan Varberg och...

Läs mer

Tilldelningsbeslut om spårvagnar i Lund

Torsdagen den 31 maj tog kollektivtrafiknämnden tilldelningsbeslut om att Construcciones y...

Läs mer


Sveriges vackraste järnvägsbana

Arbete vid järnvägen kan bjuda på fantastiska naturupplevelser, något som...

Läs mer

Nya möjligheter till tågpendling i Jämtland

En ny hållplats på Mittbanan i Nälden underlättar för en ökad...

Läs mer


Hållbara insatser med markundersökningsmaskinen MUM

Just nu sker provtagning med Infranords Markundersökningsmaskin MUM i järnvä...

Läs mer


Alstom levererar ombordutrustning för nationellt signalsystem till Norge

Alstom har fått ett kontrakt från Bane NOR, den norska järnvägsmyndigheten,...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se