Facebook


Instagram

"Underhållsskuld drabbar pendlarna"


2020-11-04

Mälartåg.
Bild: Matthias Pfeil, Region Sörmland
Mälartåg.

Pendlarna och godstransporterna måste prioriteras där det bor människor och transporterna ökar. Trafikverket har den 30 oktober presenterat ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen och Mälardalsrådet delar bilden att hårda prioriteringar kommer att behöva göras. Man anser att underhållsskulden på vägar och järnvägar måste tas om hand som en grundförutsättning för nya investeringar, samt att kompetensförsörjningsfrågan måste ses som en given del i den nationella planeringen.

– Mälardalsrådet delar Trafikverkets bild att infrastrukturbehoven är stora, samtidigt som systemet är underfinansierat. Att lösa underhållsskulden är av avgörande betydelse för en hållbar utveckling. I Stockholm-Mälarregionen reser varje dag 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom regionen. Om inte infrastrukturen fungerar i Stockholm-Mälarregionen drabbas trafiken i hela landet, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Trafikverket har presenterat ett inriktningsunderlag inför det fortsatta arbetet med den nationella infrastrukturplanen. Underlaget är ett stöd för ekonomiska vägval, prioriteringar och möjliga åtgärder för den kommande infrastrukturpropositionen. I arbetet har Trafikverket samrått med Mälardalsrådet och andra regionala aktörer. Inriktningsunderlaget kommer att diskuteras i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits och kompetensförsörjningssamarbete En Bättre Matchning och lämnas som ett remissvar till Trafikverket.

– Mälardalsrådet ser positivt på Trafikverkets arbetssätt med kunskapsinhämtning från de aktörer som hanterar infrastrukturen och dess effekter i landet. De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har nyligen presenterat den gemensamma utvecklingsstrategin för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen (”Systemanalys 2020”). Här finns ett gediget kunskapsunderlag som lämnats till Trafikverket, säger Maria Nimvik Stern.

– I våra underlag har vi även belyst bristen på kompetens inom samhällsbyggaryrken och det är positivt att frågan ges utrymme i inriktningsunderlaget. Det gäller bland annat aspekterna kring behovet av en ökad tillgång till utbildningar, en stärkt attraktivitet och breddad rekrytering, säger Maria Nimvik Stern.Källa: Mälardalsrådet


Skriv utVy från perrong 1 vid Lund C.
Vy från perrong 1 vid Lund C.

Centrala stationslägen för de nya stambanorna maximerar samhällsnyttan

Måndagen den 30 november skickade Lunds kommun in sitt yttrande till Trafikverkets regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg inom en kostnadsram...

Läs mer
Tammermatic
 Kasper Dudzik

Vossloh vinner kontrakt för tillståndsövervakning av järnvägsväxlar i Sverige

Det mångåriga kontraktet omfattar sensorutrustning och övervakning av 1 000 av...

Läs mer
Malux  järnväg
Mark Jensen, vd MTR Nordic Group.

Mark Jensen, vd MTR Nordic Group, slutar på MTR

Mark Jensen, vd på MTR Nordic Group, har meddelat att han kommer lämna MTR för en...

Läs mer
iNFOSPREAD


Vintern drar in över SL-trafiken

Efter en mild höst börjar kallare temperaturer dra in över regionen. Vintervä...

Läs mer
Zinga


Skandia investerar i Europas tågtrafik

Skandia har investerat 1 miljard i tåginfrastruktur via en obligation utfärdad av...

Läs mer
RSAB


Hector Rail ingår samarbete med Snälltåget för nattåget till Berlin

Hector Rail kommer vara en del av Snälltågets storsatsning på nattåg till...

Läs mer
SBS Betong 550
Under 2020 har Stockholms pendeltåg varit punktligare än någonsin.

Stockholms pendeltåg fortsätter att förbättra sin punktlighet

Under 2020 har Stockholms pendeltåg varit punktligare än någonsin. Oktobers...

Läs mer
Europakorridoren


Nu öppnar bokningen för nattåget Stockholm – Malmö – Berlin

Idag öppnar bokningen för Snälltågets storsatsning på nattåg till...

Läs mer
Westmatic 550


Insatser för bättre uppkoppling på tåg välkomnas

Regeringen har presenterat beslutet om att ge Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att redovisa...

Läs mer
Kregis 550


Uppdrag: bättre uppkoppling på tåg

Regeringen har fattat beslut om att ge Post- och Telestyrelsen i uppdrag att redovisa insatser...

Läs mer
DLMASKIN550
Catharina Håkansson Boman blir förhandlingsperson för fördyrad tunnelbana.

Catharina Håkansson Boman blir förhandlingsperson för fördyrad tunnelbana

Regeringen tillsätter nu en förhandlingsperson för de uppkomna fördyrningarna...

Läs mer
lännen


Norconsult utreder anpassning av Malmö C inför höghastighetstrafik

Nu har arbetet påbörjats för att få till en fungerande och attraktiv jä...

Läs mer
Vattenfall
De nya Mälartågen rullar nu på fyra linjer i Mälardalen. Tåget är specialanpassat för regionaltågstrafik med totalt 357 sittplatser.

Premiär för Mälartåg på linjen Linköping – Katrineholm – Eskilstuna – Västerås – Sala

I dag den 16 november gör det nya dubbeldäckartåget Mälartåg premiä...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se