Facebook


Instagram

Vintern drar in över SL-trafiken


2020-11-27

Bild: Mikael Ullén

Efter en mild höst börjar kallare temperaturer dra in över regionen. Vinterväder innebär en ökad risk för störningar, som kan leda till trängsel i trafiken. Vad kan våra resenärer göra när snöovädret är på väg – och vad gör SL för att köra våra resenärer under årets mest väderdrabbade månader?

Tung snö, is i växlar och halt väglag skapar utmaningar för kollektivtrafiken vintertid. SL arbetar hårt för att kunna köra så mycket och stabil trafik som möjligt, men vissa typer av väder är särskilt svåra för kollektivtrafiken.

– Snö och halka innebär ofta störningar och förseningar, framför allt i busstrafiken, och då är risken för trängsel naturligtvis större, säger SL:s trafikdirektör Fredrik Cavalli-Björkman. Därför rekommenderar vi SL:s resenärer att kolla trafikläget i vår app eller på sl.se innan de ger sig ut på morgonen. Då är man bättre förberedd och har möjlighet att planera om sin resa och söka alternativa resvägar.

Under de dygn när det faller mycket snö eller snabbt växlar mellan plus- och minusgrader är det bra att följa väderleksrapporten och trafikläget, samt planera sin resa i tid. På så sätt hjälps vi alla åt för att förebygga trängsel.

– Under året har våra resenärer visat stort tålamod och undvikit att resa när det inte är helt nödvändigt. Det är särskilt viktigt att fortsätta med det under vintern, och i synnerhet när det drar in besvärligt väder, säger Fredrik Cavalli-Björkman.


Bussarna påverkas av hala och trånga vägar
Precis som all annan trafik på vägarna måste SL-bussarna anpassa körningen efter väglag. Busstrafiken är beroende av att kommunerna plogar och sandar vägarna så att de går att köra på. Vissa större vägar och genomfartsleder är det Trafikverket som snöröjer. Om det är svårt för väghållarna att hinna med, kan det bli mycket halt och i värsta fall måste turer ställas in. Resenärernas och förarnas säkerhet kommer alltid i första hand, och tidtabellen i andra hand.

För att slippa ställa in trafik i hårda väder kan de bussbolag som kör trafiken på uppdrag av SL, välja att lägga om trafiken. Därmed kan de undvika sträckor där det brukar vara svårt att köra när det är halt. Det kan till exempel handla om gator med svåra kurvor eller där det blir trångt när det ligger snödrivor och står fordon parkerade.

Vissa vägar är extra viktiga för att kollektivtrafiken ska fungera. Det kan vara vägar där bussar med många resenärer kör eller vägar som leder fram till en anslutning med spårtrafik. Bussbolagen som kör SL-trafiken kan önska att väghållarna prioriterar att ploga de vägarna, men i regel prioriterar väghållarna större vägar. Därför kan det ta lite längre tid innan mindre vägar blir plogade och säkra att köra på. Plogningen kan också ta längre tid än väntat om väghållarna måste undanröja fordon som kört fast och blockerar vägen.


Tåg påverkas mest där de växlar spår
För spårtrafiken är växlande temperaturer en stor utmaning. När snön töar och sedan fryser till is drabbar det växlarna, som inte går igen som de ska. De som jobbar med tunnelbanan och pendeltågen vet vilka växlar som är känsligast och kan ibland undvika dessa när de planerar hur tågen ska gå. Eftersom de vet vilka växlar flest tåg går genom kan de prioritera att hålla dessa fria från snö och is. Om det är tungt snöfall på flera håll, så att det blir svårt för snöröjarna att hinna med, prioriteras sträckor där många reser. Det finns också elektriska värmeslingor som håller växlarna fria från is.


Tunnelbanans utomhussträckor är mest väderkänsliga
Gröna linjen och Röda linjen är känsliga för väderleken eftersom de går utomhus långa sträckor. Blå linjen, som till största del går i tunnlar, påverkas inte lika mycket.

Av totalt 717 växlar i tunnelbanesystemet finns det några som är extra viktiga för att trafiken ska flyta som vanligt. Dessa bevakar SL extra noga så att det inte bildas is i dem. Till exempel prioriterar vi stationer med många linjer för att minska risken för växelfel på ställen som påverkar många resenärer.

Växlar som inte är lika prioriterade kan få vänta lite längre på att snöröjas. Det kan till exempel vara växlar som används för att styra om tåg vid störningar. Därför kan det vara svårare att styra om trafiken vid en störning under kraftiga och långvariga snöväder. Resenärerna märker av det genom att tåg blir försenade eller får ny slutdestination.

För att se till att tunnelbanespåren hålls fria från snö och is finns ett antal snöröjningsfordon och beredskapsplaner för svårare väderlekar.


Pendeltågen påverkas av låsta växlar och snö under fordon
Trafikverket ansvarar för pendeltågens spår. De kan välja att låsa vissa växlar när det är svårt väder för att förhindra att växlarna går sönder. Det kan leda till att SL och andra järnvägsföretag tvingas köra färre tåg än vanligt.

En utmaning för pendeltågen är också mängden snö. Upp till 2-3 ton snö per dag kan fastna under tågen, där det sedan fryser till is. MTR, som kör pendeltågen, gör extra kontroller för att minimera antalet fordonsfel som uppstår till följd av vädret. Det finns särskilda avisningsmaskiner i depåerna i Älvsjö, Södertälje och Bro. Om det är många tåg som drabbas måste de vänta på sin tur och då kan det uppstå fordonsbrist i trafiken.


Viktigare än någonsin att följa trafikläget och väderleksrapporterna
Varje vinter uppmanas SL-resenärer att gå in på Trafikläget på sl.se eller slänga ett öga på ”Störningar” i SL-appen innan man ger sig ut för att resa. Där finns den senaste informationen om trafiken, direkt från företagen som kör den. När det är svårt väder som påverkar trafiken på många håll i länet kan det vara svårt för dem att hinna med. Därför kan det i de lägena dröja tills informationen kommer upp.

Under de dygn när det faller mycket snö eller snabbt växlar mellan plus- och minusgrader är det viktigt att planera sin resa i tid. Eftersom olika väder är besvärliga för olika trafikslag, är det särskilt viktigt att följa trafikinformationen i SL:s kanaler.

Under hela året har våra resenärer visat att de reser klokt – avstår när det inte är nödvändigt, undviker rusningstrafik, och planerar sin resa i god tid. Under vintern är det viktigare än någonsin att vara ute i god tid och att ta ansvar för att följa trafikinformationen och väderleksrapporterna. Källa: SL


Skriv ut

Senaste ETCS standarden på 13 lokomotiv för godstrafik mellan Tyskland, Danmark och Sverige

Alstom kommer att utrusta 13 lokomotiv för tyska DB Cargo med den senaste...

Läs mer
iNFOSPREAD

Nya tåg när Tåg i Bergslagen rustar för framtiden

Tåg i Bergslagen behöver utöka, förnya och förbättra sin...

Läs mer
SBS Betong 550


Banarbeten påverkar tågtrafiken mellan Falkenberg och Göteborg

Banarbeten på Varbergs station påverkar tågtrafiken på sträckan...

Läs mer
Zinga


Rekordhög tillförlitlighet för persontågen

Statistiken om punktligheten på järnvägen visar på ytterligare ett år...

Läs mer
RSAB
Henrik Dahlin tillträder som ny vd för MTR Nordic AB den 1 mars.

Henrik Dahlin ny vd för MTR Nordic AB

Henrik Dahlin har utsetts till ny vd för MTR Nordic AB och får därmed ansvar fö...

Läs mer
Europakorridoren
Visionsbild över hur det stora projektet kan komma att se ut när det är klart (bilden är en illustration).

Jernhusens detaljplan för första etappen av RegionCity i Göteborg har vunnit laga kraft

Den 10 december 2020 tillstyrkte kommunfullmäktige i Göteborg detaljplanen för...

Läs mer
Kregis 550
Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan.

Möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm-Lund presenteras

Trafikverket planerar för en ny stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i...

Läs mer
DLMASKIN550
Fyra spår på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm skapar tillsammans med en ny station i Bergsbrunna stora möjligheter att utveckla staden.

Uppsala kommun utgår från att fyrspårsavtalet ligger fast

Uppsala kommun utgår från att fyrspårsavtalet gäller och arbetar vidare...

Läs mer
lännen
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KRF).

Norska regeringen vill utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm

Norges samferdselsminister Knut Arild Hareide (KRF) meddelade under gårdagen att...

Läs mer
Vattenfall
Planområdet Centralstaden.

Arkitektuppdraget kan starta:

Rekordintresse för Jernhusens utveckling av Stockholms centralstationsområde

Intresset har varit mycket stort från hela världen. Ett femtiotal arkitektteam anmä...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se