Facebook

Instagram

YIT bygger framtidens tunnelbanor i Norden


2019-03-05

Bild: Editor Helsinki

YIT är en av Nordens ledande byggaktörer med erbjudande och expertkunskap inom infrastrukturprojekt. För den nya finska Västmetron har YIT:s breda kunskaper tagits tillvara i utbygganden av tunnelbanelinjen som sträcker sig mellan storstäderna Helsingfors och Esbo. En kompetens som enkelt kan överföras till andra länder, såsom Sverige, där man snart börjar bygga ut Stockholms tunnelbanesystem.

Det blev betydligt enklare att ta sig mellan öst och väst i huvudstadsregionen när tunnelbanan  började gå från Helsingfors till Esbo i november 2017. I den första delen av städernas gemensamma projekt Västmetron, sammanlagt åtta nya stationer och 14 kilometer nya tunnelbanelinjer.

Byggandet inleddes år 2009. I den första fasen konkurrerade man om entreprenaderna utifrån konkurrenskraftiga priser. YIT ansvarade för sammanlagt 16 huvudentreprenader med fokus på stations- och tunnelbyggande. 

YIT ansvarade för byggandet av Aalto-universitetets station, vilket var den första stationen att färdigställas. Enligt YIT:s divisionschef Anne Piiparinen var det YIT:s gedigna erfarenhet av berg- och tunnelarbete, samt goda kunskaper inom projektstyrning som la grunden till ett lyckat projekt. 
– Som entreprenör strävar vi efter att hjälpa kunden att driva det aktuella delprojektet framåt, samt att tillsammans med övriga entreprenörer bidra till att hela projektet levereras med högsta kvalitet, säger Anne Piiparinen.


Nyckeln: rätt kompetens med relevant erfarenhet
I den första fasen av Västmetron valdes entreprenörerna i huvudsak utifrån pris. När byggandet försenades ville man utveckla entreprenadformen inför den andra fasen. I utförandet av den andra fasen valde man en samverkansentreprenad, där fokus låg på projektledarnas yrkeskompetens och samarbetet mellan beställare och entreprenör. Vid upphandling har man betonat kvalitetskriterierna och nyckelpersonernas kompetens. 

– Nyckelpersonernas referenser spelade en viktig roll vid val av entreprenör. Västmetron är ett bra exempel på att YIT har rätt expertis för att hantera komplexa projekt med många samarbetspartners, säger Tero Palmu, byggchef för Västmetron. 

Vidare betonar Tero Palmu, för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivare samarbete mellan beställare och entreprenör, valde man att under den andra delen av Västmetron att arbeta i samma fysiska lokaler. Han har lång erfarenhet av att som beställare samarbeta med YIT. Projektledningen, som är YIT:s styrka och konkurrensfördel, har särskilt betonats i den andra delen av Västmetron.

– När man samarbetar med YIT märker man att det är fråga om en stor aktör i framkant inom byggbranschen och att de har omfattande resurser, speciellt efter att de fusionerades med Lemminkäinen, säger Tero Palmu.
– Eftersom YIT är ett stort företag har de stor expertis inom alla delar för ett komplext projekt, såsom Västmetron, och kan genomföra flera entreprenader samtidigt.

Den nya metrosträckan har byggts helt under jord. Lösningen har gjort det möjligt att minimera olägenheterna för trafiken och människor och att använda områdena ovan jord för andra ändamål, såsom utveckling och förtätning av staden.

Att få vara med om att bygga den nya tunnelbanesträckan har gett YIT ett stort kompetenskapital, som även kan nyttjas vid liknande projekt på andra platser. Stockholm Läns Landsting har inlett upphandlingen för utbyggnationen av tunnelbanan där fyra linjer ska förlängas och sammanlagt 11 nya stationer ska byggas. Projektet ska inledas år 2019.

YIT Sveriges VD Lars Stendius ser positivt på YIT:s möjligheter att bidra till Stockholm Läns Landstings utbyggnation av tunnelbanan, då det skulle svara väl mot Stockholms behov.

– YIT är ett av få nordiska byggbolag som nyligen har färdigställt liknande och lyckade projekt i nära samarbete med beställaren. Tack vare att vi är en internationell aktör kan vår interna samarbetsmodell garantera att beställaren får tillgång till rätt resurser och kompetens, säger Lars Stendius.
Källa: Editor Helsinki


Skriv ut

Vill du skapa Sveriges vackraste järnvägsviadukt?

Härnösands kommun bygger en ny järnvägsviadukt centralt i stan och bjuder in konstnärer att ge förslag till konstnärlig utsmyckning.

Läs mer
Mantena

Vega station snart redo för pendeltågsresenärerna

De sista arbetena återstår nu innan pendeltågsresenärerna kan kliva på tåget i Vega den 1 april.

Den 1 april öppnar nya pendeltågsstationen Vega – en gemensam...

Läs mer
Nordicmachine
Utanför Nässjö Centralstation.

Topplistan: Sveriges populäraste järnvägsstationer

Sveriges tågresenärer blir inte bara fler, de uppskattar också landets stationer...

Läs mer
Safetyseal


”Vi skapar järnvägshistoria med Ostlänken”

Det är 150 år sedan Sveriges stambanor byggdes. Nu ska nya spår byggas för en...

Läs mer
SBS Betong 550
Det råder brist på tågdepåer i Europa och Kärråkra blir Sveriges modernaste

Sveriges modernaste tågdepå snart färdigbyggd i Kärråkra

I Kärråkra utanför Hässleholm pågår just nu ett av Sydsveriges...

Läs mer
Uniteam
NSB, den norska ägaren till Tågkompaniet samlar tåg- och bussverksamheten under ett nytt gemensamt varumärke: Vy.

Tågkompaniet, Nettbuss och NSB får nytt gemensamt namn

NSB, den norska ägaren till Tågkompaniet och Nettbuss, samlar tåg- och...

Läs mer
DLMASKIN550

Henrik Löfgren är utsedd till ny VD för Infranord

Henrik Löfgren, ny VD för Infranord.

Styrelsen i Infranord har utsett Henrik Löfgren till Verkställande direktör. Henrik...

Läs mer
lännen


Prognos för spårvägens kostnad underskattad

Spårvägen mellan Lunds central och ESS blir dyrare än vad som bedömts tidigare...

Läs mer


YIT bygger framtidens tunnelbanor i Norden

YIT är en av Nordens ledande byggaktörer med erbjudande och expertkunskap inom...

Läs mer
Sweco ska undersöka hur tågtrafiken kan se ut i Öresundsregionen i framtiden.

Hur kan tågtrafiken se ut i Öresundsregionen om 30 år?

Sweco har fått ett uppdrag inom Greater Copenhagen att undersöka hur tågtrafiken...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se