Facebook


Instagram

40 miljoner reste via Swedavias flygplatser


2020-01-10

Stockholm Arlanda Airport.
Bild: Victoria Ström
Stockholm Arlanda Airport.

Under 2019 reste drygt 40 miljoner resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med fyra procent jämfört med rekordåret 2018. Framförallt inrikesresandet mattades av, medan utrikesresandet totalt sett minskade i mindre omfattning. Utrikestrafiken ökade på ett flertal flygplatser, däribland på Göteborg Landvetter Airport.

Totalt reste cirka drygt 40miljonerresenärer till eller från Swedavias flygplatser under 2019, en minskning med 4 procent jämfört med 2018, då Swedavia för första gången någonsin hade över 42 miljoner passagerare. Antalet utrikesresenärer minskade med 2 procent till närmare 28 miljoner, medan antalet inrikesresenärer uppgick till cirka 12,4 miljoner, en minskning med 9 procent jämfört med 2018.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade drygt 25,6 miljoner resenärer under 2019, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med 2018. Såväl utrikesresandet som inrikesresandet minskade med 4 respektive 8 procent.

På Göteborg Landvetter Airport minskade antalet resenärer med totalt 2 procent i jämförelse med föregående år till närmare 6,7 miljoner. Utrikestrafiken, som står för den allra största delen av trafiken på flygplatsen, fortsatte dock att växa till närmare 5,5 miljoner resenärer.

Förutom Göteborg Landvetter visade ett flertal av Swedavias flygplatser en ökning i utrikestrafiken, men samtliga av Swedavias 10 flygplatser visade en trafikminskning när det gäller inrikesresandet under året.

Under december månad enskilt reste närmare 2,9 miljoner resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med 4 procent samma period föregående år och i linje med årets utveckling. Utrikestrafiken minskade med 2 procent under månaden, medan inrikestrafiken minskade med 7 procent jämfört med december 2018, vilket är en något mindre minskning jämfört med helåret 2019.

På Stockholm Arlanda minskade både utrikestrafiken och inrikestrafiken i december. Utrikestrafiken ökade under månaden på ett flertal flygplatser, däribland en fortsatt ökning för Göteborg Landvetter. Med undantag från Kiruna Airport och Visby Airport minskade inrikestrafiken på samtliga flygplatser under december månad.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet utgången 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till bioflygbränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.Källa: Swedavia


Skriv utStockholm Arlanda Airport.
Stockholm Arlanda Airport.

Swedavia i samarbete om produktion av skyddsförkläden på Arlanda

Efterfrågan på skyddsmaterial att använda inom vården är fortsatt mycket stor på grund coronapandemin. Nu ställer delar av Samhalls personalstyrka om för...

Läs mer
Zugol 550


Saab tecknar supportavtal gällande SK60

Saab har förlängt support- och underhållsavtalet med den svenska fö...

Läs mer
Vattenfall
Saab 2000 ERIEYE AEWC,

Saab får beställning på flygburet sensorsystem

Saab har tecknat kontrakt och fått en beställning på det flygburna sensorsystemet...

Läs mer


Invigning av laddstationer för elflyg

Borlänge Energis elhandelskund Dala Airport har beviljats ekonomiskt stöd till lokala...

Läs mer
Tahira Razas forskning stärker Högskolan Västs gedigna kunskapsbank inom additiv tillverkning med L-PBF för legeringen 718.

Tahiras forskning – ett steg närmare klimatsmarta flygmotorer

Tahira Razas forskning öppnar helt nya möjligheter att tillverka flyg- och rymdmotorer...

Läs mer


Emirates återupptar passagerarflyg till 9 destinationer

Emirates kommer börja flyga igen från och med 21 maj. Destinationerna som å...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Det nya Gotlandsflyget presenterar sin VD

Tiina Mykkänen kommer att axla ansvaret för att återställa en fungerande...

Läs mer
Umeå Airport.

98-procentig minskning av resenärer för Swedavia under april

Under april månad reste 63 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med...

Läs mer
Count Terminal i Rotterdam.

Neste stärker sin tillväxtstrategi som leverantör av förnybara råmaterial genom nytt förvärv

Neste, producent av förnybar diesel och hållbart flygbränsle tillverkat av avfall...

Läs mer

Staten måste ta större ansvar för regionala flygplatser

De regionala flygplatserna räknar med stora underskott till följd av covid-19 och på...

Läs mer


Mest lästaPacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se