Facebook


Instagram

Fortsatt högtflygande klimatmål efter ny kartläggning av Kalmar Öland Airport


2020-10-13

Bild: Kalmar Öland Airport

Inom ramen för miljöprojektet Grön Flygplats har Kalmar Öland Airport kartlagt sin klimatpåverkan. Tillsammans med 24 andra regionala flygplatser i Sverige har man satt upp gemensamma mål för att ytterligare minska såväl koldioxidutsläpp som energianvändning samt öka sina cirkulära flöden. Kalmar Öland Airport har sedan många år ett pågående miljöarbete för omställningen. Flygplatsen ser klimatprojektet Grön Flygplats som en värdefull möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga projektdeltagare, men vill även ta rollen som inspiratör för att gynna andra flygplatsers miljöomställning.

Kartläggningen som gjorts, var ett första steg i miljöprojektet Grön Flygplats, ett projekt som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Kartläggningen visar att flygplatsernas miljöarbete har kommit olika långt. Genom Grön Flygplats kan flygplatserna hitta idéer och lösningar hos varandra.

I det samarbetet hoppas Kalmar Öland Airport kunna bidra med kunskap och erfarenheter till de flygplatser som har mer av sin klimatresa framför sig. Med samarbetet i ryggen kan Kalmar Öland Airport också sätta upp nya mål för sitt eget miljöarbete, genom att dra lärdomar från andra flygplatser.

– Vi har länge jobbat medvetet med att minska våra utläpp och vår energiåtgång, men det finns alltid mer vi kan göra. T ex återvinns mycket av vårt avfall idag, men vi kan helt säkert bli mer innovativa och förflytta oss längre upp i avfallstrappan, säger Karin Lagerlöf, affärsutvecklare och marknadschef på Kalmar Öland Airport.

Kalmar är en av de medlemsflygplatser som redan i dag har bland de lägsta utsläppen av CO2 efter att 2017 ha gått över till fossilfritt HVO i flygplatsens alla fordon.

– Genom projektet Grön Flygplats får vi till oss nya idéer som andra provat och som vi därför vet fungerar och kan använda fortsätter Karin.

Som ett exempel kan nämnas att Kalmar Öland Airport nu ser över möjligheterna att  byta ut gasolen som används vid flygplatsens brandövningar mot en fossilfri metod som prövats och visat sig fungera på några andra flygplatser. Med det utbytet lägger Kalmar Öland Airport en av de sista pusselbitarna på sin väg mot fossilfrihet i den egna verksamheten.


Delad kunskap ger mångfaldig klimatnytta
På samma sätt har Kalmar Öland Airport i projektet delat med sig av den modell som de tillsammans med sin ägare, Kalmar kommun, initierade 2018. Den har använts för upphandling och införande av biobränsle lokalt till inrikesflyget mellan Kalmar och Stockholm. Genom projektet Grön Flygplats har modellen fått spridning och omfånget skalats upp så att fler svenska flygplatser nu kan ta del av den och den kommande upphandlingen. Därigenom kommer det sannolikt tankas mer bioflygbränsle inrikes framöver.

– Biobränslemodellen är ett exempel på ett kunskapsutbyte som på sikt kan komma att ge en stor klimateffekt för såväl flygbranschen som för samhället i stort. En ökad efterfrågan på bioflygbränsle nationellt, ger ett större underlag för att få i gång inhemsk produktion och på det viset kan vi vara med och påskynda omställningen menar Karin.

 Flygplatsernas utbyte av varandra är en fin styrka i projektet, säger Mari Torstensson, projektledare för Grön Flygplats. Flygplatserna går gemensamt ihop och tar ansvar för miljön. De utbyter erfarenheter och lär varandra att “plocka lågt hängande frukter” vilket kan göra stor skillnad i verksamheten och omställningen.


Gemensamma miljömål för alla 25 flygplatser i Grön Flygplats
Projektets pågende och gemensamma mål för de 25 flygplatserna är:

  • Minska energianvändning med 6% från 2018 till 2021 Det innebär en minskning med 2 392 MWh.
  • Minska koldioxidutsläpp med 49% från 2018 till 2021Det innebär en minskning med 877 ton koldioxid.   
  • Minska mängden osorterat avfall med 14% från 2018 till 2021. Det innebär en minskning med 47,5 ton.


Koldioxidreduktion - som en roadtrip på 183 jordsnurr
Grön Flygplats har satt ett riktigt högtflygande mål för insatserna att minska koldioxidutsläppen från flygplatserna. Nästan 50 procent på tre år. Reduktionen kan jämföras med att köra en genomsnittlig nytillverkad bensinbil 183 varv runt jorden.

– Det är upplyftande att se hur flygplatserna fortsätter att arbeta både målmedvetet och effektivt med miljöarbetet, trots den flerbottnade kris som branschen genomgår just nu, säger Peter Larsson, vd för SRF. Många av våra regionala flygplatser har stora utmaningar med att säkra sin finansiering, samtidigt som de drabbats hårt när resandet minskat av både coronapandemin och ändrade resmönster. Det inger stort hopp att de regionala flygplatserna, trots kriserna, jobbar hårt för det framtida resandet och ökar sitt omställningsarbete med nya konkreta miljömål.
Källa: Kalmar Öland Airport


Skriv utSälenfjällen.
Sälenfjällen.

TUI startar sju nya flyglinjer till Sälen

Många svenskar vill åka på skidsemester i år. Den ökade efterfrågan på skidresor har rapporterats av Skistar, där bokningsläget låg 10 procent...

Läs mer
Zugol 550
Air Leaps ATR 72 som tar upp till 72 passagerare.

Air Leap optimerar vinterns tidtabeller

Till vinterns tidtabeller väljer Air Leap att optimera flera utav avgångarna för...

Läs mer
Vattenfall
Emrik Gunnarsson från Mantorp vann SM för flygmekaniker. Nu väntar VM-mästerskapet World Skills i Shanghai.

Emrik är Sveriges bästa unga flygmekaniker

Konkurrensen var tuff, men det blev Emrik Gunnarsson från Mantorp i Östergötland...

Läs mer
Zinga
AirGotlands ordförande Michael Juniwik på invigningsdagen.

AirGotland nådde över 30 % i marknadsandel första månaden

Swedavia har publicerat passagerartrafiken för september för de tio flygplatser man ä...

Läs mer


Fortsatt högtflygande klimatmål efter ny kartläggning av Kalmar Öland Airport

Inom ramen för miljöprojektet Grön Flygplats har Kalmar Öland Airport kartlagt...

Läs mer
Kraftig minskning av antalet flygpassagerare.

Flygtrafiken ännu inte återhämtad 2026

Antalet passagerare på svenska flygplatser beräknas minska med i storleksordningen 75...

Läs mer


Elflyg öppnar för nya möjligheter

Flygets klimatpåverkan behöver minska för att målen inom klimatområdet...

Läs mer
Stockholm Arlanda Airport.

Drygt 80-procentig minskning för Swedavia under oktober månad

Under september månad flög 643 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en...

Läs mer
Norwegian Boeing 737-800.

Norwegian trafik fortsatt påverkade av Covid-19

Norwegians trafiksiffror för september är kraftigt påverkade av lägre...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1

Broddson


Pacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se