Facebook


Instagram

Januaripartierna föreslår en miljard kronor till luftfartsverksamheter


2020-06-15

Bild: Rene Rauschenberger/Pixabay

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår ett tillskott på 900 miljoner kronor till Luftfartsverket. Tillskottet innebär att samhällsviktig verksamhet som drabbats hårt av coronakrisen kan säkerställas. Dessutom föreslår man ett tillfälligt ökat driftstöd under 2020 till de regionala flygplatserna på 100 miljoner kronor för att mildra effekterna av coronapandemin.

Coronapandemin har drabbat transportsektorn hårt, bland annat i form av kraftigt reducerad flygtrafik. Den civila luftfarten har minskat kraftigt vilket inneburit att Luftfartsverket förlorat stora delar av sina intäkter.

Det finns också en ökad risk att flygplatser kommer att läggas ner. Det kan i sin tur medföra att tillgängligheten till olika regioner i landet försämras och det kan också ge negativa konsekvenser för förutsättningarna att bedriva samhällsviktiga flygtransporter, till exempel ambulansflyg. Mot denna bakgrund föreslår regeringen nu ett temporärt stöd till kommuner för driften av de regionala flygplatserna.

Sverige är ett glest befolkat land med långa avstånd. Det innebär att de regionala flygplatserna är av stor betydelse i transportsystemet när det gäller resor och transporter över långa avstånd. De regionala flygplatserna har även betydelse för samhällets beredskap liksom för att samhällskritiska transporter av olika slag ska kunna utföras snabbt och effektivt, till exempel ambulansflyg, brandflyg eller andra typer av flyg som kräver brådskande insatser.

Flyget är samtidigt en del av transportsystemet vilket innebär att flyget måste utvecklas i samverkan med övriga trafikslag för att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem. Flygets stora klimatpåverkan ska minska.

Staten ger årligen ett driftstöd till regionala flygplatser på drygt 100 miljoner kronor. Förslaget innebär att driftstödet nära fördubblas för 2020.

Trafikverket kommer att få uppdraget att hantera och betala ut det ökade driftstödet till kommunerna. Det är sedan kommunerna som slutligt betalar ut stödet till sina flygplatser under året.Källa: Infrastrukturdepartementet


Skriv ut

Air Leap avbryter uppstart av Kalmar och Örnsköldsvik

Air Leap har beslutat att avbryta höstens uppstart av destinationerna Kalmar och Örnsköldsvik, detta på grund av den rådande Covid-19 pandemin och den långsamma ö...

Läs mer
Zugol 550
Stockholm Arlanda Airport.

Swedavias trafikstatistik för juli 2020:

Antal resenärer minskar med 87 procent

Under juli månad flög 486 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning...

Läs mer
Vattenfall


”Doktoranden har en viktig roll i vårt ekosystem av forskning”

För GKN Aerospace i Trollhättan är långsiktigt forsknings- och...

Läs mer


Emirates börjar flyga flaggskeppet A380 till Guangzhou

Emirates meddelar att de kommer att börja flyga sina ikoniska A380-flygplan till Guangzhou...

Läs mer


Fortsatta minskningar för SAS

SAS kapacitet minskade med 76 procent under månaden och det totala antalet passagerare...

Läs mer


Norska flygplatser tar ledningen på beröringsfritt resande med Amadeus teknologi

Passagerare på Norges flygplatser kan njuta av sommarsäsongen med en ny berö...

Läs mer


GKN Aerospace Sweden i internationellt samarbete om nästa generations stridsflygmotor

Sommaren 2019 tecknade Sverige och Storbritannien ett samförståndsavtal (MoU) om att...

Läs mer
Air Leaps första ATR 72 trafikerar nu svenska luftrum.

Jungfrufärd med Air Leaps första ATR 72

Söndagen den 2 augusti tog Air Leap sin första ATR 72 i drift, efter månader...

Läs mer
Visionsbild över den nya byggnaden som ska ge plats för flygledarutbildningen.

Malmö Arena Tower blir ny bas för flygledarutbildning

Framtidens flygledare som utbildas på Entry Point North, kommer att ha Malmö Hyllie som...

Läs mer
Johan Sjöstrand, en av de piloter som deltog i insatsen i måndags när de mindre skopande flygplanen aktiverades för första gången.

MSB:s första skarpa insats med nya resursen - möt piloten som flög planet

Johan Sjöstrand var med om en historisk händelse i måndags.
Då deltog han...

Läs mer


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se