Facebook

Instagram
Transportföretagen om flygbränsleutredningen:

"Välkomnar utredningen – men staten måste ta ansvar för svensk flygnäring"


2019-03-05

Bild: Transportföretagen

Under måndagen överlämnades redovisningen av regeringens utredning ”Biojet för flyget”, om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Transportföretagen välkomnar satsningen men regeringen måste samtidigt ta ett samlat ansvar för svensk flygnäring.

Transportföretagen välkomnar att regeringen vill snabba på utvecklingen mot mer biobränsle men ser samtidigt en risk i att en alltför stor del av ansvaret läggs på flygbolagen. Det svenska flyget har mycket höga miljö- och klimatambitioner och verkar redan i dag för ökad användning och tillverkning av hållbart biobränsle i Sverige. Det är därför möjligt att betala för att flyga med 100 procent biobränsle i Sverige. Utvecklingen är positiv och staten måste nu leverera konkreta förslag som säkrar både ett hållbart resande och stärker svensk flygnäring.

Sverige har goda möjligheter att bli självförsörjande på hållbart biobränsle och för att nå dit det krävs omfattande offentlig-privat samverkan mot ett gemensamt mål samt styrmedel för produktion av hållbart biobränsle i Sverige. Dessutom lägger förslaget grunden för ett avskaffande av flygskatten.

– Det är viktigt att alla framtida initiativ från regeringen stödjer flygets gröna omställning. En väl avvägd reduktionsplikt går åt rätt håll. Däremot är kombinationen av en reduktionsplikt och en bibehållen flygskatt direkt skadlig då det kan medföra alltför höga kostnader för branschen som särskilt kommer att drabba inrikesflyget oproportionerligt hårt. I längden kan det slå hårt mot tillgänglighet och näringsliv i hela landet. Vi anser därför att flygskatten måste avskaffas, säger Fredrik Kämpfe, branschchef flyg, Transportföretagen.

– Det är mycket positivt att regeringen delar vår vision om att vi ska flyga med hållbart biobränsle. Men politiken måste nu göra sin del för att vi ska få ett hållbart och konkurrenskraftigt svenskt flyg, säger Fredrik Kämpfe.
– Flera utredningar om biobränsle, luftrummet och Arlandas framtid landar på regeringens bord nu i vår. Regeringen måste även ta hänsyn till den totala avgifts- och kostnadsökning som flyget möter både från nationella och internationella krav. I ett läge där branschen jobbar hårt med hållbarhet har vi svårt att tyda hur regeringen ser på framtiden för vår svenska flygnäring som helhet.

Transportföretagen noterar även att flera av utredningens förslag är föremål för ytterligare utredning. Särskilt positivt är det att utredningen, liksom Transportföretagen tidigare, uppmärksammat att offentlig sektor bör gå före och flyga med biobränsle.

– Det behövs fler konstruktiva förslag som syftar till att minska utsläppen och inte resandet. Avseende den klimatdeklaration för långväga resor som Konsumentverket föreslås utreda anser vi att en sådan information självklart även bör gälla andra trafikslag och måste baseras på internationellt erkända metoder. Endast då kan en klimatdeklaration bidra till en transparent jämförelse mellan olika trafikslag som kan ligga till grund för väl genomtänkta resval, fortsätter Fredrik Kämpfe.

En hållbar omställning kräver konkurrenskraft och investeringar i ny teknik. Det framgår av januariavtalet att en hög inblandning av hållbart förnybart bränsle ska ges ekonomiska incitament och Transportföretagen uppmanar regeringen att lämna besked om hur det ska förverkligas.

– Transportföretagen kommer som nästa steg att ta del av hela utredningen och återkomma med ett remissvar till regeringen, avslutar Fredrik Kämpfe.
Källa: Transportföretagen


Skriv utFinnair utökar sina linjer till och inom Kina

Finnair fortsätter expansionen både till och inom Kina. Med start den 30 oktober utökar flygbolaget sin linje till Guangzhou och erbjuder resor till den kinesiska staden två...

Läs mer


SAS och Airbus utvecklar elflyg tillsammans

SAS och Airbus har tecknat en avsiktsförklaring om forskning kring att utveckla flygplan som...

Läs mer

Swedavia Real Estate rekryterar ny VD med lång erfarenhet

Stefan Stenberg, ny vd för Swedavia Real Estate.

Stefan Stenberg har utsetts till ny vd för Swedavia Real Estate, som utvecklar och fö...

Läs mer

BRA första flygbolag att avisera trafik till nya Scandinavian Mountains Airport

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Scandinavian Mountains Airport - Sälen Trysil, som ligger vid riksgränsen mellan Sveriges...

Läs mer

Vindkraftsprojekt klimatkompenserar flygplansbolagets utsläpp av växthusgaser


Sedan första april i år samarbetar BRA med Natural Capital Partners om...

Läs mer
Pressträff på &Aring;re &Ouml;stersund flygplats med de elva företag och organisationer i Jämtland som tillsammans engagerat sig för klimatet och regionen.

Matavfall lyfter flyget i Östersund

Näringslivet och kommunen i Östersund investerar för minskade koldioxidutsläpp...

Läs mer


Neste och Air BP levererar hållbart flygbränsle till Caens flygplats i Frankrike

Neste och Air BP stöder branschen för affärsflygs SAJF-initiativ (Sustainable...

Läs mer

Svenskt företag tinar isen på norska flygplan

Recyctec träffar överenskommelse med ledande regional flygplats i Norge avseende...

Läs mer

Svenska flygvapnet ett av värdarna för den multinationell flygövningen

Dags för flygövningen ACE 19.

Flygvapnen i Sverige, Finland och Norge står som värdar för den multinationella...

Läs mer

Saab presenterar ny produktionsanläggning i USA

Saab presenterar en ny produktionsanläggning i West Lafayette, Indiana, USA. Anläggningen...

Läs mer

Ett steg närmare Sveriges största förnybara anläggning


Preem har inlett ett strategiskt samarbete med Diamond Green Diesel för att utreda fö...

Läs mer

Vikande efterfrågan på flygresor förväntas fortsätta under 2019


Efter nio år med oavbruten ökning väntas antalet flygpassagerare på de...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se