Allt fler väljer att åka kollektivt i Halland


2016-03-29

Resandet med Hallandstrafiken ökade med tre procent under 2015 jämfört med föregående år. Hela 16,9 miljoner resor gjordes på våra bussar och tåg. Om man jämför med 2006, då det gjordes 11 miljoner resor, har resandet ökat med 54 procent. Trenden är tydlig, allt fler väljer att åka tillsammans med Hallandstrafiken.
Bild:Hallandstrafiken
Resandet med Hallandstrafiken ökade med tre procent under 2015 jämfört med föregående år. Hela 16,9 miljoner resor gjordes på våra bussar och tåg. Om man jämför med 2006, då det gjordes 11 miljoner resor, har resandet ökat med 54 procent. Trenden är tydlig, allt fler väljer att åka tillsammans med Hallandstrafiken.

Resandet med Hallandstrafiken ökade med tre procent under 2015 jämfört med föregående år. Hela 16,9 miljoner resor gjordes på våra bussar och tåg. Om man jämför med 2006, då det gjordes 11 miljoner resor, har resandet ökat med 54 procent. Trenden är tydlig, allt fler väljer att åka tillsammans med Hallandstrafiken.

Förra året ökade resandet med Öresundstågen med cirka 3 procent. Jämför man med startåret 2009 så har resandet ökat med hela 128 procent. Avgångarna har också blivit fler sedan starten och restiden har blivit kortare. Allt detta bidrar till att det blir lättare att bo på ett ställe och jobba eller studera på ett annat.

På resterande järnvägar där Västtågen och Krösatågen trafikerar är resandet i princip oförändrat jämfört med föregående år.

Resandet med stadsbusstrafiken ökade under 2015, med cirka fyra procent. Regionbusstrafiken ökade med 1,9 procent.

Fler och fler hallänningar upptäcker fördelarna med att åka kollektivt. En av de stora fördelarna med att resa kollektivt som våra resenärer lyfter fram är att restiden kan nyttjas till annat, som till exempel jobb, studier, lyssna på musik, läsa en bok eller bara vila. 

Vi arbetar ständigt med att förbättra trafiken. Målet är att koncentrera trafiken där den gör mest nytta, det vill säga där det bor flest människor. En annan viktig faktor är att korta ner restiden. Detta görs bland annat genom att räta ut linjerna och minska antalet hållplatser.

Förändringar som har gett resultat
Stadsbusstrafiken har under de senaste åren lagts om i Falkenberg, Kungsbacka och Varberg. Förändringarna, som innebär att linjerna blivit rakare och turutbudet ökat där flest människor bor, har resulterat i att fler väljer att resa kollektivt.

Falkenberg
Stadsbusstrafiken i Falkenberg lades om i juni 2011. Sedan dess har det skett en stadig ökning i resandet, som har ökat med hela 25 procent sedan 2012, vilket var första året efter omläggningen. 2015 ökade resandet i trafiken med nästan sex procent, jämfört med året innan.

Kungsbacka
I juni 2015 lades busstrafiken i Kungsbacka om. Det innebar bland annat att de fyra ringlinjerna ersattes med nya rakare genomgående linjer, som har snabbat upp resorna. Det nya linjenätet i Kungsbacka är anpassat till Kungsbackapendeln, med bra bytesmöjligheter mellan buss och tåg. Resandet i Kungsbacka ökade med 20 procent under 2015.

Varberg

Den 13 december förra året var det Varbergs tur att få ett nytt stadsbusslinjenät. Det satsades på två genomgående huvudlinjer, med en buss i kvarten i högtrafik. Förhoppningen var att dessa rakare och snabbare linjer, tillsammans med fler turer och bra bytesmöjligheter till Öresundstågen, skulle göra det lätt och bekvämt att åka buss i Varberg och att fler skulle välja bussen framför bilen. Målet är att resandet i Varberg ska fördubblas under en femårsperiod.

Resandet i Varbergs stadsbusstrafik ökade med fyra procent 2015, jämfört med året innan. Efter omläggningen i december visar de senaste siffrorna att resandet ökade med 30 procent i januari, jämfört med samma månad 2015. I februari ökade resandet med 40 procent, jämfört med året innan. Även om det är tidigt att dra några större slutsatser av detta, är det ändå en mycket positiv indikation på att förändringarna har tagits emot bra av resenärerna i Varberg.

Källa: Hallandstrafiken