Torparondellen byggs om


2018-04-27

Planritning av ombyggnation av Torparondellen.
Bild: Jönköping kommun
Planritning av ombyggnation av Torparondellen.

Under vecka 18 inleds arbetet för att förnya och förbättra Torparondellen. Cirkulationsplatsens kapacitet behöver öka. Den behöver också göras säkrare för oskyddade trafikanter till och från Munksjöstaden. Arbetet beräknas vara klart i oktober.

Torparondellen är bara provisoriskt återställd efter de VA-arbeten som utförts i området och behöver återställas och byggas om. Ytterligare ett övergångsställe behöver byggas för att göra cirkulationsplatsen säkrare för oskyddade trafikanter, och busshållplatser behöver renoveras.

För att förbereda inför att fler människor kommer att flytta in i Munksjöstaden behöver kapaciteten i Torparondellen ökas och ytterligare ett högersvängsfält norrifrån kommer därför att byggas.

Under ombyggnadstiden behöver trafiken etappvis ledas om.

– Det kommer gå att köra längs Barnarpsgatan under hela entreprenaden, men Torpagatan och Östra Torpagatan kommer etappvis behöva stängas av. Trafiken kommer då att hänvisas till Kungsgatan, Drottninggatan samt Klostergatan och Brahegatan, berättar Peder Lundberg som är projektledare.

Arbetet utförs av entreprenören Strand i Jönköping AB.Källa: Jönköpings kommun