Ahlsell förvärvar VA-grossist med starkt fotfäste i Göteborg


2019-01-28


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Ahlsell AB har tecknat avtal om att förvärva Fundi AB, en svensk grossist inom Vatten & Avlopp. Företaget har 13 anställda och omsätter cirka 87 miljoner kronor årligen.


Sedan 2012 erbjuder Fundi små och mellanstora kunder i Göteborg ett kvalitetssortiment inom VA och sedan några år tillbaka har företaget en filial i Varberg. Fundi har runt 3 000 lagerförda artiklar och runt 300 aktiva kunder. Genom förvärvet kommer Fundis nuvarande utbud att kompletteras med bland annat produkter inom tillfällig el, verktyg, förnödenheter och personlig skyddsutrustning.

– Fundi kompletterar Ahlsell väl. Fundis kunder kan se fram emot ett bredare sortiment framöver och på Ahlsell får vi tillgång till både en attraktiv kundgrupp och en stark distributionskanal för kvalitetsprodukter. Göteborg är också en spännande tillväxtregion med många nya infrastrukturinvesteringar på gång. Det talar för en fortsatt stark efterfrågan från kunderna framöver, säger Claes Seldeby, Landschef för Ahlsell Sverige AB.

Tillträde av förvärvet planeras ske under februari och förväntas ha en marginell positiv påverkan på koncernens resultat.Källa: Ahlsell