Kronprinsessan Victoria besökte Stockholm Vatten och Avfall


2019-02-07

Kronprinsessan Victoria och Jonas Dahllöf, chef planering och utveckling, Stockholm Vatten och Avfall under visningen av anläggningen för biokol.
Bild: Stockholm Vatten och Avfall
Kronprinsessan Victoria och Jonas Dahllöf, chef planering och utveckling, Stockholm Vatten och Avfall under visningen av anläggningen för biokol.

Under tisdagen kom Kronprinsessan Victoria på besök till Stockholm Vatten och Avfall tillsammans med finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr för att lära sig mer om Stockholms avfallshantering.

Besöket inleddes med föreläsningar om avfallshantering och hur Stockholm ska bli en av världens mest hållbara städer. Ett steg i det arbetet är Stockholms nya sorteringsanläggning som ska byggas. Anläggningen har en unik teknik som sorterar ut mer material för återvinning och matavfall som blir till biogas och biogödsel.

– Kronprinsessan var mycket intresserad av Stockholms, och hela Sveriges, avfallshantering och hade många frågor. Kronprinsessan har överlag ett stort miljöengagemang som bidrar till att sätta hållbarhetsfrågor i fokus, berättar Agneta Jönsson, kommunikationschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Kronprinsessan besökte även Stockholm Vatten och Avfalls internationellt uppmärksammade och prisbelönta biokolsanläggning. Biokol framställs av stockholmarnas trädgårdsavfall och är en jordförbättrare som får träd och växter att grönska. Samtidigt binds kol i marken och bidrar därmed till att motverka klimatförändringarna.

Dagen avslutades på Stockholm Exergi och Högdalens förbränningsanläggning.
Källa: Stockholm Vatten & Avfall