Bolmenfonden – för att säkra vattenkvaliteten


2019-02-11

Bild: Sydvatten

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Bolmen. Fonden är en del av det långsiktiga vattenförvaltningsarbete som Sydvatten bedriver i sjön Bolmen.

Sydvatten avsätter 500 000 kr per år till fonden. Det grundläggande syftet med Sydvattens Bolmenfond är att bidra till vattenkvalitetsförbättrande åtgärder eller aktiviteter. Föreningar, intresseorganisationer och kommuner kan söka bidrag från fonden.

Följande åtgärder och aktiviteter är exempel på vad som kan komma ifråga för bidrag från
Bolmenfonden:

Källa: Sydvatten