Efter branden: då ska Nya Gamletullsbron stå färdig


2019-03-07

Gamletullsbron, 6 mars 2019. Bygget av nya Gamletullsbron planeras starta i början av augusti och vara klart i slutet av november. Under byggtiden kommer bron ibland att vara helt avstängd och ibland ha begränsad framkomlighet.
Bild: Pernilla Söderkvist, Halmstads kommun
Gamletullsbron, 6 mars 2019. Bygget av nya Gamletullsbron planeras starta i början av augusti och vara klart i slutet av november. Under byggtiden kommer bron ibland att vara helt avstängd och ibland ha begränsad framkomlighet.

Halmstads kommun har utsett entreprenör för bygget av nya Gamletullsbron. Det blir företaget Jonab som får uppdraget att ersätta den brandskadade bron. Bygget planeras starta i början av augusti och vara klart i slutet av november.

Natten till nyårsdagen 2018 började Gamletullsbron att brinna. Stora delar av den populära gång- och cykelbron över Nissan skadades allvarligt, men efter tillfälliga reparationer kunde bron öppnas för gående redan i februari samma år. En projektgrupp har utrett skadeläget och bedömt att bron inte kan renoveras utan behöver ersättas med en ny. Under hösten beviljade därför kommunfullmäktige teknik- och fritidsnämnden 11,5 miljoner kronor i tilläggsanslag för att kunna bygga en ny bro.

Tiden för att lämna anbud om att få vara med och bygga nya Gamletullsbron har nu gått ut. Företaget Jonab, som var enda anbudsgivare, har utsetts som entreprenör. Jonabs kostnad för att bygga bron ligger på 10,1 miljoner kronor. Går allt enligt planerna kommer byggnationen att påbörjas i början av augusti och vara klar i slutet av november.

– Vi ville freda sommarmånaderna och vara klara innan julhandeln startar. Under byggtiden kommer bron ibland att vara helt avstängd och ibland ha begränsad framkomlighet. Vi hoppas på Halmstadbornas och besökarnas förståelse, säger Joakim Hjortmarker, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Teknik- och fritidsnämndens ordförande Håkan Björklund (C) ser fram emot invigningen av nya Gamletullsbron.

– Det känns verkligen bra att veta att vi får en ny bro på plats innan jul. Jag vet att många Halmstadbor och besökare saknar Gamletullsbron som den var. Det blir förhoppningsvis en fin julklapp, säger han.

Halkskydd och inkapslade belysningskablar
Den 77 meter långa träbron kommer att se likadan ut som innan den brandhärjades, men självklart byggas med förbättringar. Gångdelen i trä kommer att få halkskydd som fräses in i plankorna och belysningskablarna kommer att vara inkapslade i stålräcket, vilket minskar risken för brand.

Bygget av Gamletullsbron delas upp i olika faser. Nu påbörjas projekteringsfasen där Halmstads kommun och Jonab ska gå igenom en mer detaljerad tidplan och se över kostnaderna än en gång.

– Bron ska ersättas, men det är viktigt att ta tillvara på de delar som klarade sig från branden och som kan återanvändas. De gamla brostöden kommer att leva vidare. Vi kommer även att återanvända den gamla belysningsarmaturen men byta ut ljuskällorna, säger Joakim Hjortmarker.


Oklar framtid för kärlekslåsen
I samband med att Gamletullsbron byggs om kommer Halmstads kommun att ta bort kärlekslåsen som hängts på bron. Det är fortfarande oklart vad som kommer att hända med dem därefter.Källa: Halmstads kommun