Svevia tryggar VA-nätet i Härryda


2019-03-13

På uppdrag av Härryda kommun ska Svevia bygga ut VA-nätet som behöver uppdateras och moderniseras.
Bild: Markus Marcetic
På uppdrag av Härryda kommun ska Svevia bygga ut VA-nätet som behöver uppdateras och moderniseras.

På uppdrag av Härryda kommun ska Svevia bygga en överföringsledning mellan Hindås och Landvetter.

I takt med att Härryda kommun växer finns ett behov av att bygga ut VA-nätet.

– Vårt uppdrag är att nyanlägga en 16 kilometer lång ledning för vatten och en lika lång för tryckspill. Det ingår även nio stycken pumpstationer, en högvattenreservoar, ett råvattenintag samt byggnation av ett nytt vattenverk. Konkret betyder det en stor mängd schaktarbete i miljöer där människor är vana att kunna ta sig fram obehindrat. Utmaningen i den här typen av projekt är framförallt att minimera störningarna för kommuninnevånarna som berörs av utbyggnaden, säger Anders Hammar, Svevia.

Utbyggnaden sker i enlighet med Härryda kommuns vatten- och avloppsförsörjningsplan som en naturlig del av att uppdatera och modernisera VA-nätet men också för att långsiktigt kunna göra nyanslutningar.

– Entreprenaden utförs i partnering med Härryda kommun. Vårt gemensamma mål är att skapa en bra och långsiktig VA-lösning med minsta möjliga störning.

Projektet som startade hösten 2018 beräknas vara klar tunder senare delen av 2022.Kommunen investerar total cirka 550 miljoner kronor i hela projektet.Källa: Svevia