Majoritet av stockholmarna villiga att betala extra för flyg med lägre utsläpp


2019-03-21

Demoskop om betalvilja för flyg med lägre utsläpp.
Bild: Demoskop
Demoskop om betalvilja för flyg med lägre utsläpp.

Nästan 6 av 10 stockholmare kan tänka sig att betala mer för flygresor som har lägre utsläpp. Mest positiva är studenter, där 73 procent ställer sig positiva.
– Det är väldigt positivt att det finns en betalvilja för åtgärder som faktiskt har riktig effekt på utsläppen. Därför tror vi att större andel biodrivmedel, exempelvis via reduktionsplikt, är vägen framåt istället för symbolåtgärder som flygskatt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

I en helt ny Demoskopundersökning från Stockholms Handelskammare har 2 211 stockholmare ställts inför påståendet: Jag skulle gärna betala extra för flygresor med lägre utsläpp.

Sammantaget ställer sig 56 procent positiva till påståendet och 39 procent förhåller sig negativa.

– Det är lite olyckligt att priserna redan drivits upp genom den för utsläppen verkningslösa flygskatten. Det vore logiskt att ta bort flygskatten och istället satsa på mer biodrivmedel i linje med den reduktionsplikt som regeringens utredare föreslagit, säger Andreas Hatzigeorgiou.

I särklass mest positiva till att betala extra för flygresor med lägre utsläpp är studenter. I den gruppen uppger 73 procent att man ställer sig positiva till en sådan utveckling.

– I dag finns en helt annan och större medvetenhet om att hela transportsektorn behöver ställa om till lägre utsläpp och det är kunderna villiga att betala för, säger Andreas Hatzigeorgiou.
– Flygbolag och andra transportföretag kommer kunna locka kunder genom att ta fram lösningar som sänker utsläppen. Det borde man från politiskt håll ta fasta på och skapa ekonomiskt utrymme för genom att ta bort flygskatten.

Undersökningen genomfördes under perioden 8-16 januari på representanter från allmänheten i Stockholms län.


Källa: Stockholms Handelskammare