Nya besked om kostnaderna för Ostlänken


2019-04-05


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Trafikverket uppger att projektet just nu ligger 10 miljarder kronor över den kalkyl som låg till grund för besluten i Nationell plan. Med anledning av det har Trafikverket föreslagit de kommuner som banan kommer att dras igenom en gemensam process, i syfte att hitta sätt att göra anläggningen billigare. Berörda kommuner är Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping.

Ett första möte genomfördes torsdag 4 april i Norrköping. Från Norrköpings kommun deltog kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) samt oppositionsråd Fredrik Björkman (M).

– Att Ostlänken blir dyrare än beräknat är ingen överraskning. Stora infrastrukturprojekt har en tendens att bli det, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).
– Eftersom vi vill undvika att projektet försenas kommer vi med stort engagemang att medverka i de möten som Trafikverket nu vill genomföra med de fem kommunerna. Vi är självklart beredda att göra vad vi kan för att pressa kostnaderna men det måste ske inom ramen för de beslut om dragning som sedan lång tid är fattade.

– För Norrköping har Ostlänken ett enormt strategiskt värde. När vi kan ta oss till och från Stockholm på 50 minuter så förändras mycket på ett väldigt positivt sätt, säger oppositionsråd Fredrik Björkman (M).
– Jag är glad att Trafikverket slår fast att Ostlänken ska byggas med centrala stationslägen och inom tidplan. I Norrköping finns det en stor politisk enighet både kring Ostlänken som projekt, och hur passagen genom staden bör utformas.Källa: Norrköpings kommun