Rätt hastighet räddar liv och minskar koldioxidutsläpp


2019-04-12

Säkra vägar med trafiksäkerhetskamera.
Bild: Roland Magnusson
Säkra vägar med trafiksäkerhetskamera.

Under påsken är det mycket trafik på vägarna och det gör att resan kan ta längre tid än vanligt. Håll hastighetsgränserna och avstånd till framförvarande fordon samt ta regelbundna raster.

Att ha bråttom är en vanlig anledning till att man kör för fort. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Mer än hälften av bilisterna håller högre hastigheter än gällande hastighetsgränser. Om alla skulle hålla hastighetsgränserna sparar vi minst 100 liv varje år.

– Restiden påverkas endast marginellt vid sänkt hastighet. Om du kör i 80 km/timmen istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. Andra vinster blir minskade bränslekostnader och lägre utsläpp av koldioxid, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket.

Även om det kan innebära något längre resväg kan det vara klokt att välja vägar med mitträcken eller trafiksäkerhetskameror eftersom de är säkrare. Det kan även vara klokt att undvika vägar som är väldigt trafikintensiva. Trafikverket har tagit fram kartor som visar var det finns mitträcken, trafiksäkerhetskameror och vilka som är de mest trafikintensiva vägarna. Använd gärna kartorna när du planerar din resa.

Tänk på det här när du ger dig ut i trafiken

Starta resan i god tid – påsken är en av de stora trafikhelgerna med mycket trafik som gör att resan kan ta längre tid än vanligt.

Karta över trafikintensiva vägar under påskhelgen
Karta över mötesfria vägar
Karta över vägar med trafiksäkerhetskameror Källa: Trafikverket