Peab Asfalt utför vägförstärkningsarbete i Västerbottens län


2019-04-12

Väg 353 Knaften-Vänjaurträsk.
Bild: Peab
Väg 353 Knaften-Vänjaurträsk.

På uppdrag av Trafikverket kommer Peab Asfalt att utföra vägförstärkningsarbeten på väg 353 Knaften - Vänjaurträsk i Västerbottens län under perioden maj till september 2019.

Arbetet innefattar infräsning av makadam, utläggning av 40.000 ton bärlager, byte av vägtrummor, dikning samt utläggning av cirka 21.500 ton asfalt.

Projektet kommer att utföras i samarbete med Swerock som kommer att bistå med stenmaterial, transporter och utförande av markarbetet. Totalt uppgår ordervärdet till cirka 27 miljoner kronor.Källa: Peab