OilQuick lanserar certifierande program för skydd och förtroende


2019-05-10

Bild: OilQuick

Redan 1993 släppte OilQuick det första fullhydrauliska snabbfästessystemet på marknaden, vilket revolutionerade branschen och definierade vad som är dagens teknik. OilQuick har sedan starten sålt över 26 000 system vilket gör OilQuick klart störst på marknaden. Med snabbfästets segertåg har även mångfalden av system ökat – och därmed också risken för godtyckliga systemkombinationer, som kan resultera i oförutsägbara problem. OilQuick reagerar på den här utvecklingen med ett frivilligt Clean System-samarbetsavtal.

– Tillsammans med handeln står vi upp för homogena systemlandskap – för att skydda användarna och skapa förtroende för våra handelspartners. Clean System-partnerprogrammet riktar sig till OilQuick-handelspartners som vill skilja sig från konkurrenterna genom en utomordentligt hög kvalitetsnivå – från rådgivning för optimal användning till försäljning, uthyrning och after sales-service, säger Johan Lindqvist, säljchef på OilQuick.

– Med Clean System-certifieringen ger du en tydlig signal om att du tar ansvar för din affär. Du blir en del av en växande intressegemenskap som främjar homogena systemlandskap.

Deltagandet i Clean System är frivilligt men för att certifieras som Clean System-partner åtar en sig att se till att OilQuick-produkter inte kombineras urskiljningslöst med andra snabbfästessystem och att varje märkesövergripande kombination prövas av OilQuick. Dessutom ska en se till att uteslutande originalreservdelar används vid service samt att kunderna görs medvetna om riskerna i samband med blandad körning.

Faktum är att något standardiserat gränssnitt för snabbfästen inte existerar idag – och därmed inte heller någon universell kompatibilitet av system från olika leverantörer. Om man blandar systemtillverkare uppkommer ökad risk för slitage, felfunktioner och olyckor. OilQuick upplever att konkurrenter lovar 100 procent kompatibilitet med OilQuick-produkter, vilket inte stämmer, menar Johan Lindqvist.

– Vi uppskattar konkurrens som motor för innovation, men vill samtidigt skydda våra produkters prestanda gentemot riskerna av en märkesövergripande blandad användning. Clean System kräver inte att våra handelspartners ska välja mellan de olika systemleverantörerna, utan varje återförsäljare har full frihet i fråga om sin märkesportfölj säger han.

– Vi vill bara säkra värdet av varumärket OilQuick så att kunden vet att vi levererar kvalitet! Clean System-konceptet, som tagits fram i Tyskland i nära samarbete med tyska återförsäljare, implementeras nu också i resten av världen.

Johan Lindqvist fortsätter berätta:

– För våra distributionspartners innebär Clean System-avtalet många fördelar: det skyddar din mest värdefulla produkt: förtroende och är ett kompetensbevis med högt marknadsvärde. Det minimerar garantiärenden, är en tydlig ståndpunkt för hållbarhet och säkerhet. Du som partner får särskilda OilQuick-förmåner.

– Förutom det får våra partners också en rad starka försäljningsargument. Att kunna erbjuda slutkund och användare dessa stora förbättringar ger ett tydligt mervärde, säger Johan Lindqvist.

– Endast OilQuick originaldelar helt igenom, driftsäkerhet genom att undvika störningar och stillestånd, investeringstrygghet genom långa brukstider och värdebevarande, bästa möjliga personskydd genom att minimera olycksrisker och garantiskydd genom användning av originaldelar.Källa: OilQuick